Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Economievrijdag, 8 juni 2007

‘Te weinig aandacht beroepsonderwijs’
Leeuwarden - De regering heeft het beroepsonderwijs verontachtzaamd, om het woord verwaarloosd maar niet te noemen. Dat zei Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad gisteren tijdens het symposium ‘Onderwijs en bedrijfsleven: kortsluiting of aansluiting?’ op het Van Hall-instituut.
Terpstra wijst op de samenstelling van het eerste Innovatieplatform, zonder HBO-vertegenwoordiger.
,,Er is te veel ingezoomd op universiteiten en wetenschappelijke research”, vindt Terpstra. ,,Met als redenatie dat als de wetenschap goed op orde is, we ons dan internationaal staande houden.”
Dat is maar een klein deel van het verhaal, vindt Terpstra. ,,Pas als ook de waarde van het beroepsonderwijs wordt erkend, de innovatieve kracht, die geweldige rijkdom laten we onbenut.
Juist het beroepsonderwijs kan op praktisch niveau heel goed samenwerken met de bedrijven, vindt Terpstra. ,,Daar wordt de boterham verdiend.”
Willen we onze doelstellingen bereiken om het aantal hoogopgeleide mensen (hbo of wo) op te schroeven naar 50 procent, dan moeten we vooral kijken naar het hoger beroepsonderwijs, vindt Terpstra. ,,Het wetenschappelijk onderwijs zit op de grenzen van de kwantitatieve mogelijkheden”, analyseert Terpstra. ,,90 procent van de vwo- en gymnasiumleerlingen gaat al naar de universiteit. 80-90 procent van de Havo-leerlingen gaat naar het hbo, maar slechts 40 procent van de mbo-leerlingen stroomt door.” Daar valt nog flink wat te winnen, denkt Terpstra.
Een andere manier waarop het aantal hoger opgeleiden kan worden opgeschroefd, is het investeren in mensen die al aan het werk zijn. ‘Je leven lang leren’, zoals dat nu in de belangstelling staat. Maar bedrijven moeten dan wel bereid zijn om te investeren in hun mensen, benadrukt Terpstra.
De hogescholen ontwikkelen zich snel tot praktische kennisinstellingen, zegt Terpstra. Daar lijkt de wetgever ook op aan te sturen. ,,Hogescholen krijgen de opdracht mee van praktisch onderzoek. Vragen uit het bedrijfsleven, praktijkgericht, daarvoor is kennis nodig die je kan toepassen. Daar zit geweldig veel potentie.”
Terpstra vindt dat er een kloof bestaat tussen onderwijs en bedrijfsleven, omdat zij elkaars taal niet spreken. Deel van de oplossing is dat bedrijven meer betrokken raken bij het onderwijs.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties