Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiowoensdag, 12 september 2007

Bezuinigingsplannen
Scholen laten opnieuw van zich horen
Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken, 84 miljoen op het onderwijs te bezuinigen. Vooral het havo en vwo worden gekort. In plaats van zeventien leerlingen krijgt één docent in dat type onderwijs twintig leerlingen in de klas. In het vmbo blijft de verhouding gelijk, omdat die groep leerlingen volgens het kabinet meer aandacht nodig heeft. Voor Fryslân, waar relatief veel scholengemeenschappen zijn, betekent de bezuiniging dat er tachtig voltijd banen verdwijnen. In juni stuurden de christelijke en openbare scholenkoepels al een open protestbrief over de plannen.
Leeuwarden - Ze maken het nog maar eens even goed duidelijk, zo vlak voor Prinsjesdag. De grote scholengemeenschappen in Fryslân zijn het niet eens met de plannen van minister Plasterk, 84 miljoen euro op het onderwijs te bezuinigen. In juni stuurden ze al een open brief; vrijdag wordt op verschillende manieren actie gevoerd.
Zo is openbare scholengemeenschap Piter Jelles van plan, de mailboxen van minister Bos van Financiën en staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs te ‘spammen’. ,,We hebben al onze zeshonderd medewerkers gevraagd een protestbrief te sturen”, zegt woordvoerder H. Henstra. ,,Deze bezuiniging houdt voor onze scholen in, dat er vijftien voltijd banen verdwijnen. Zoiets leeft natuurlijk onder de medewerkers.”
De christelijke en openbare scholenkoepels Fricolore en Pompeblêd roepen hun personeel ook op, in actie te komen. ,,We doen niet als geheel mee aan het sturen van e-mails”, zegt voorzitter T. Wagenaar van Pompeblêd. ,,Maar vrijdag is wel een actiedag.”
Gisteren riep de koepel de aangesloten scholen op, brieven te sturen naar de colleges van B en W van alle Friese gemeenten. Opsterland, Achtkarspelen, Smallingerland en Tytjerksteradiel krijgen vandaag in ieder geval al post van de scholen in hun contreien. Op deze manier willen de scholen de colleges oproepen via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de kritiek onder de aandacht te brengen van de minister. Het kabinet wil een maatregel schrappen die de kleinschaligheid in het onderwijs stimuleert. ,,Natuurlijk zijn de plannen nog niet definitief”, zegt Wagenaar. ,,We moeten Prinsjesdag nog afwachten. Maar we maken ons zorgen om de ideeën van Den Haag. In de jaren negentig werden we gestimuleerd, zo niet gedwongen om te fuseren tot grote scholengemeenschappen. En nu wordt het geld dat we als grote scholen nodig hebben, weer ingehouden.”
In Fryslân zijn relatief veel scholengemeenschappen die een groot gebied beslaan. Dat betekent niet dat het ‘leerfabrieken’ zijn, zegt Wagenaar. ,,Als je kijkt naar het aantal scholen begin jaren negentig in vergelijking met nu, dan zijn er inderdaad veel minder. Maar het aantal vestigingen van die scholengemeenschappen is ongeveer gelijk gebleven. Dat betekent dat er juist veel kleinschalig onderwijs is. Met deze bezuiniging zou alles gecentraliseerd moeten worden, en dat komt de leerling niet ten goede.
.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties