Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiowoensdag, 12 september 2007

Dienst waarschuwt twaalf uur van tevoren
Stormalarm komt eerder
Leeuwarden - De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) waarschuwt het komende stormseizoen eerder voor een naderende stormvloed. Voortaan komt die waarschuwing twaalf uur van tevoren, tot nu toe bedroeg de tijd tussen waarschuwing en het hoogwater zes uur.
De dienst, een onderdeel van Rijkswaterstaat, heeft plannen om de voorspellingen nog verder te verbeteren. Er wordt gewerkt aan accurate waarschuwingen die maximaal 120 uur voor de voorspelde stormvloed bekend worden.
De SVSD durft eerder te waarschuwen omdat de meetapparatuur en de computermodellen aanmerkelijk verbeterd zijn. Ook zijn de weerkundigen van het KNMI en de hydrologen van de SVSD de laatste jaren beter gaan samenwerken, waardoor ze beter begrijpen wat er bij een zware storm voor de kust precies gebeurt.
Voor alle locaties, behalve Delfzijl, zijn de waterstanden zes uur van te voren binnen een afwijking van 10 centimeter te voorspellen. Twaalf uur van tevoren is die afwijking gemiddeld nog twintig centimeter. Die moet binnen vijf jaar op het niveau van de zesuursvoorspelling zitten, stelt Rijkswaterstaat.
Vorig jaar bleek op 1 november nog eens dat de Eems-Dollardmonding nog de meest kwetsbare plek in de Nederlandse kustbescherming is. Daar bereikte het water een recordhoogte van 4,83 meter boven NAP, ver boven de geschatte waarden. Meetapparatuur werkte die nacht niet, en het gebruikte model was te grof om de dynamiek in het gebied goed te voorspellen. De SVSD heeft de afgelopen maanden een apart model ontwikkeld voor dit deel van de kust om herhaling van die fouten te voorkomen.

Rampenplannen

De zes uur die tot dusver werd gehanteerd, was voor de waterschappen, Rijkswaterstaatsdiensten en crisiscentra vaak te krap om effectieve maatregelen te nemen. Als het echt mis gaat, is twaalf uur ook kort, erkent Rijkswaterstaat. Om die reden wordt niet alleen op de dijken vertrouwd, maar werken provincie en waterschap aan calamiteitenplannen aan de hand van recente overstromingsmodellen.
.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties