Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Expowoensdag, 12 september 2007

Allingawier, Landgoed Allingastate: metalen kunst van Gert-Jan Luimstra, t/m 31 okt. * perm. schilderijentent. div. kunstenaars, t/m 31 okt.
Allingawier, Expositiekerk: schilderijenexpo 'Land in Zicht' van Janneke Hengst, t/m 31 okt.
Ameland - Ballum, Gemeentehuis: expo natuurfotograaf Woude Gras, t/m 1 okt.
Ameland - Ballum, Vliegveld: expo '50 jaar Vliegveld Ameland', t/m 22 okt.
Balk, Verpleegwoningen: expo J.C. Munnik (aquarellen), t/m 11 okt.
Beetsterzwaag, Galerie Lauswolt: expo 'De Slag bij Olterterp', t/m 4 nov.
Bolsward, Martinikerk: zomertentoonstelling, schilderijen, foto's en beelden, t/m 13 sept.
Bolsward, Titus Brandsma Museum: permanente expo Titus Brandsma.
Boornbergum, Tjeerdsma Haarden: expo 'Tekens van leven' van Schilderskollektief Streekgenoten, t/m 30 nov.
Buitenpost, Haersmahiem: expo Fré Twijnstra (schilderijen), t/m 28 sept.
Burgum, Berchhiem: expo over drukkunst van Richard Hoekstra, t/m 31 okt.
Burgum, Streekmuseum/Volkssterrenwacht: expo 'Klederdrachten uit Noord- en Midden-Europa, t/m 12 jan. '08* expo 'Korte manen, lange nekken - De hynders fan Jaap Rusticus', t/m 12 jan. '0.
Burum, De Blauwe Roos: expo 'Henk Hesselius - 80 jaar', 15 sept. t/m 5 nov. * expo Mark van Slooten (sieraden), 15 sept. t/m 5 nov.
Dokkum, Hotel/Restaurant De Oude Abdij: expo Joan Schilstra 'In verwondering', t/m 29 sept.
Drachten, De Lawei/De Galerij: tent. '40 x 40 - 1e Friese Miniprent Biënnale', t/m 13 okt.
Drachten, Galerie/Atlier Henk Hofstra: expo 'Lucht, water en koeien', t/m 30 sept.
Drachten, Grote Kerk: expo kunstwerken over Psalm 85 en Lucas 19:1-10, t/m 30 sept.
Drachten, Museum Smallingerland: beeldenexpo van Anke Kuipers, t/m 28 sept. * presentatie Zuidoost Friesland Kleurrijk & Anders 'Export Drachtster skûtsjes', t/m 31 dec.
Drachten, Rabobank Drachten-Ureterp: Beeld op het Noorden, beelden van Anke Kuypers, t/m 28 sept.
Eastermar, De Fruittuin: open atelier, t/m 30 sept.
Eastermar, De Zandloper: expo Yby Potlach 'De weg naar de vrijheid' (schilderijen), t/m 21 okt.
Eastermar, Heje: perm. expo van kinderbijbels elke donderdag en vrijdag van 15.00-21.00 u. en op afspraak (tel. 0512-471962).
Echten, Galerie Het Gemaal: expo José Smits (brons, keramiek en beeldhouwwerk), t/m 30 sept. * expo Wieger Huizinga 'Het Friese landschap geschets en gewassen' (figuratieve schilderijen/schetsen), t/m 30 sept.
Exmorra, De Spintol: ambachtelijk werk en poppenhuistent., t/m 30 sept.
Ferwert, Gemeentehuis: schilderijen van Gerda Douma, tot 29 sept.
Franeker, Franeker Management Academie: fototent. 'Een dijk van een dijk 2', t/m 30 sept.
Franeker, Kaatsmuseum: tent. 'Fan Lies Souverein oant Afke Hylkema - een halve eeuw dameskaatsen', t/m 30 sept.
Franeker, Museum Martena: expo 'Vrouw van de wereld- Anna Maria van Schurman als internationale ster', t/m 30 sept. * tent. 'Horen, zien en zwijgen' van Sabine van den Berg, 15 sept. t/m 18 nov.
Frederiksoord, Museum De Koloniehof: expo 'Hemelpoorten' in beeldentuin, t/m 31 okt. * expo 'Verborgen prenten' en 'Koeienschilderijen' van Linda Hubberts en Albert Visser, t/m 31 okt.
Gorredijk, Galerie Hoogenbosch: expo Sib Postma (schilderijen 2006-2007), t/m 7 okt.
Gorredijk, Streekmuseum Opsterland: beleeftent. rond het thema 'Vis', t/m 30 sept.
Grou, Museum De Trije Gritenijen: tent. 'Van geit en knottekistje - Huwelijksgebruiken in Friesland en ver daarbuiten', t/m 30 sept.
Harkema, De Bôge: Pieter de Vries en Key de Haan, expo schildersclub, t/m 30 sept.
Harlingen, Galerie De Huiskamer: expo 'Bijzonder' van Sasja Wagenaar, Cas Waterman en Yvonne Visser, t/m 21 okt.
Harlingen, Galerie De Valk: expo 'Herfst', t/m 28 okt.
Harlingen, 't Heerenlogement: expo Sipke Jansma (1923-2001), t/m 27 okt.
Haulerwijk, Galerie Hummel: expo 'Kleurrijke impressies' van amateurschildersclub It Bûthús uit Oudega (S), t/m 22 sept.
Heerenveen, Dantuma Orthopedische Speciaalzaak: expo kunstenaars atelier/kunstuitleen 'De Blauwe Roek', t/m 10 okt.
Heerenveen, Museum Willem van Haren: expo 'In dienst van de landheren van Oranjewoud', t/m 2 dec. * Beeldentuin: expo Frans Ram, t/m 7 okt.
Heerenveen/Oranjewoud, Golden Tulip Hotel Tjaarda Oranjewoud: perm. expo Galerie ZoFier Nieuweschoot.
Heerenveen/Oranjewoud, Museum Belvédère: expo 'De Deelen', t/m 30 sept.
Hegebeintum, Informatiecentrum: expo 'Friesland met penseel', aquarellen van Peter Vassilev, t/m 31 okt.
Hindeloopen, Hidde Nijland Museum: expo fotograaf Paul Vogt, t/m 1 nov.
Hurdegaryp, Bibliotheek: expo Coby Douma (schilderijen), t/m 11 okt.
IJlst, Gemeentehuis: expo schilderijen Lysbert Laansma-Strikwerda, t/m 30 sept.
Joure, Bibliotheek: expo schilderijen Lia Kraan, t/m 16 sept.
Joure, Gemeentehuis: expo 'Fries landschap met emotie' van Fransje Versloot, t/m 14 sept.
Joure, Museum Joure: expo Klein-Grafiek uit Nederland en Bulgarije, t/m 5 okt. * expo 'Een rijk bezit', t/m 28 okt. * expo Doet Boersma, 15 sept. t/m 18 nov. * expo 'Boekdrukkunst uit Oostenrijk' van Christiana Thanäuser, t/m 23 nov.
Kollum, Gemeentehuis: expo papierknipkunst Kring Kollumerland, t/m 27 sept.
Kollum, Oudheidkamer Mr Andreae: zomerexpositie 'Laat deze tafreelen uwe geestesoog streelen', t/m 27 okt.
Koudum, Beeldhouwcentrum: presentatie acht beeldhouwers 'Kunstroute Koudum', t/m 15 sept.
Koudum, De Finke: expo Fré Twijnstra (schilderijen), t/m 11 okt.
Koudum, Galerie Atelier Singel 19: zomerexpo Jentsje Fekkes, t/m 15 sept.
Leeuwarden, Abbingahiem: expo Sieberen de Vries 'Sterren stralen overal' (acrylschilderijen), t/m 11 okt.
Leeuwarden, Artemisia in Kunstzaken: tent. fijnschilderen, t/m 6 okt.
Leeuwarden, Boerderijcamping Taniaburg: expo Jantina Herder. Permanente exposities om de zes weken van een andere kunstenaar.
Leeuwarden, Borniahiem: expo Ben Bakker (miniaturen), t/m 28 sept.
Leeuwarden, Buro Leeuwarden: tent. 'Wolkom yn it Heitelân' van Wouter Osterholt en Elke Uitentuis, 15 sept. t/m 28 okt.
Leeuwarden, Dantuma Orthopedische Speciaalzaak: expo kunstenaars atelier/kunstuitleen 'De Blauwe Roek', t/m 10 okt.
Leeuwarden, De Friesland Zorgverzekeraar: expo Dorothée Weitenberg-Greep (acrylwerken), t/m 13 sept.
Leeuwarden, Eden Oranje Hotel/Pip's Gallery: fotoexpo Hendrik van Kampen, t/m 30 sept.
Leeuwarden, Fotogalerie No5: expo Maarten van der Wal, t/m 13 okt.
Leeuwarden, Friesland Bank: Kunst onder de Koepel - expo Eja Siepman van den Berg (beelden), t/m 31 dec.
Leeuwarden, Fries Museum: tent. Pier Pander (1864-1919) - Nederlands beroemdste beeldhouwer', t/m 6 jan. * tent. 'Beautiful People', 15 sept. t/m 6 jan. * tent. presentatie 'Super Terpen', t/m 31 dec. '08..
Leeuwarden, Galerie 92: schilderijen en objecten van Annemarie Noorderwerf, t/m 27 okt.
Leeuwarden, Galerie Roos van Tudor: expo Caro Kroon 'Good girls go to heaven, bad girls go everywhere' (figuratief), t/m 6 okt.
Leeuwarden, Gerechtsgebouw: kunstexpo, t/m 31 okt.
Leeuwarden, Keramiekmuseum Princessehof: expo 'Pretty Dutch' - 18de-eeuws Hollands Porselein en moderne reflecties', t/m 22 okt. * expo 'Liefde en hebzucht - verhalen van gepassioneerde keramiekverzamelaars', t/m 6 jan.
Leeuwarden, Kunsthandel & Galerie De Vries: tent. Jan de Rues (olieverf/aquarel/litho's/keramiek), 15 sept. t/m 13 okt.
Leeuwarden, Kunstuitleen: expo Gerda Onnes (figuratieve schilderijen), t/m 6 okt.
Leeuwarden, Museum Pakhuis Koophandel, Oostersingel: tent. 'De wereld in miniatuur', van klokkenwinkel tot hoedenzaak alles met de hand gemaakt, t/m 30 okt.
Leeuwarden, Natuurmuseum Fryslân: expo 'Washed ashore', t/m 2 sept. * tent. 'Blij met een dode mus', t/m 16 dec.
Leeuwarden, NHL Tesselschadestraat 12/TEM Galerij: expo Marian Gerrits (tekeningen en schilderijen), t/m 19 sept.
Leeuwarden, Parkhove: expo Mattie Dokter en Nova van Dijk, t/m 11 okt.
Leeuwarden, Restaurant De Grote Wielen: expo Fré Twijnstra (schilderijen), t/m 10 okt.
Leeuwarden, Stadhouderlijk Hof: 'Harmonie in contrasten', perm. expo van Gerriet Postma. .
Leeuwarden, Stadhuis Hofplein: expo Tjitske de Jong, t/m 1 okt.
Leeuwarden, St. Joseph Galerie: expo 'Porcelain bowls from the UK' van diverse Engelse keramisten, t/m 10 okt. * jubileumexpo Friese beeldhouwer André van der Linden', t/m 13 okt.
Leeuwarden, Verzetsmuseum: expo 'De pers draaide door - de Leeuwarder Courant in WOII', t/m 16 sept.
Lemmer, Frisian Sailing Company: tent. Janet Breuer (nautische schilderijen), t/m 1 juli '08.
Makkum, Zorgcentrum Avondrust: expo Maaike Poog (aquareltekeningen en olieverfschilderijen), t/m 29 nov.
Marrum, De Seedykster Toer: perm. expo 'Geredde Dobbepaarden'.
Marrum, Stationsgebouw: mini-expo 'Moaie ferhalen' van Michiel Braaksma, 16, 23 en 20 sept, 14.00-18.00 u.
Menaldum, Gemeentehuis: tent. René Tweehuysen (hedendaags realisme), t/m 10 okt.
Menaldum, KiBeau Galerie: expo Gerry Blok (keramiek), t/m 27 okt.
Metslawier, Galerie/atelier Ge-art: expo Joke Stapensea en Ina van der Vliet (schilderijen), Ina van der Vliet en Edit de Gooijer (keramiek), Afra Hartog en Daan Parmentier (beelden) en Kunstwerkplaats Smoel 'Vreemde vogels', t/m 30 sept.
Mildam, Kerk: expo 'Oude naaimachines' van Janneke Veenhouwer, t/m 6 okt.
Mildam, Kunstnijverheid 't Bynt: expo 'Zijde' van Tineke Wink, t/m 30 nov. * schilderijenexpo met een knipoog van Janny de Jong, t/m 30 nov.
Minnertsga, Meinardskerk: 'Kerkenpad het Bildt', foto-expo en schilderijen, t/m 8 sept. iedere zaterdag open 13.00-16.00 u.
Moddergat, Museum 't Fiskershúske: expo 'Verwarming, verlichting en koken van 1750-1950', t/m 31 okt.
Nes (D), Hoofdstraat 3: permanente expo met werken van de heer Rispens. .
Nieuweschoot, Landgoed Zofier: expo 'IJdelheid der ijdelheden' door 45 kunstenaars, t/m 23 sept.
Nij Beets, Sudergemaal: expo Neeltje Dam (aquarellen), t/m 29 sept.
Nijefurd, Gemeentehuis: expo Aafje Terlaak Poot-Haitsma (schilderijen), t/m 15 sept.
Nijega, 't Kommissiehuys: expo Harry de Haan, t/m 6 okt.
Noordwolde, 't Vlechtwerk: expo Marijke ten Brink (olieverf/fijnschilderkunst), t/m 26 sept. * expo 'Korf en Kooi', t/m 30 sept.
Oostmahorn, Lesatelier Irene Verbeek: expo 'SJOCH', t/m 14 sept.
Oudebildtzijl, Julianakerk/De Witte Klok: expo Ulla Klomp 'De vele gezichten van de aardappel', t/m 30 sept.
Oudehorne, Galerie Hanneke Pereboom: expo Susan de Waardt (schilderijen), Marian Daems (keramiek) en Hanneke Pereboom (beelden), t/m 1 okt.
Oudemirdum, Mar en Klif: expo 'Na het zout het zoet', t/m 1 nov.
Ouwsterhaule, Noordelijk Openbaar Vervoer Museum: tent. 'Dokkumer Lokaaltsje', t/m 29 sept., elke zaterdag van 11.00-17.00 u.
Piaam, Natuurhistorisch museum: expo Jan Lek, Klaas Veul en Lammert Sluyter, t/m 31 okt.
Raard (D), Oerka Irene Verbeek Museum: olieverfdoeken en sculpturen, tot 1 nov.
Sloten, Stedhûs Sleat: expo 'Sloten en de Zuiderzee', t/m 31 okt.
Sneek, 2e Oosterkade 4: expo 'Vlotland' van Freeze Forward (Piet Bierma), t/m 15 sept.
Sneek, Antoniusziekenhuis: expo 'Kleurrijk Afrika' van fotografe Marica van der Meer en ZWF Ontwerp, t/m 31 okt..
Sneek, Bonifatiushuis: expo Marieke Res, t/m 15 sept.
Sneek, Fries Scheepvaart Museum: tent. maritiem werk van Franco Costa, t/m 23 sept.
Sneek, Galerie BAS: expo 'Simmersalon' met werken van Dreeuwske Andreae, Dieuwke Bijma, Leonie Stellema en Aukje Versendaal, t/m 11 sept.
Sneek, Galerie Peter Bax: expo Theo Wolfs (schilderijen) en Amerentske Koopman (schilderijen/objecten), t/m 20 sept.
Sneek, Martinikerk: fotoexpo Miriam van Dun, Jacqueline Lehman, Julius van Dijk, Louis Oetelmans en Druk van Netten, 15 sept. t/m 23 okt.
Sneek, Nationaal Modelspoor Museum: tent. collectie grote Engelse treinen, t/m 31 dec.
Sonnega, Galerie Smarius: expo 'Giornata' van Essam Marouf, t/m 7 okt.
Stiens, Bibliotheek: expo Irakese kunstenaar Ahman Alkhatrany, t/m 5 okt.
Stiens, Gemeentehuis: expo Loekie Bijlsma en Stien Velstra, t/m 3 okt.
St. Jansklooster, Bezoekerscentrum De Wieden: expo 'Eendenkooiker: een geheimzinnig 'groen' beroep', t/m 31 dec.
St. Nicolaasga, Galerie Heide: perm. expo letterlappen, merklappen en antiek, elke 1e en 3e zondag van de maand.
Surhuisterveen, Munt- en Prentenkabinet: expo 'Fries Draadglas' van mw. G. Rozema, t/m 30 sept.
Tijnje, Beeldenpark en galerie De Ulen: sculpturen van diverse kunstenaars, t/m 18 sept.
Tjerkwerd, Galerie ArtiSjok: expo 'Aad Nouveau' van Ada Stel (brons, keramiek, glas en schilderijen), t/m 21 okt.
Twijzel, Pilat & Pilat: tent. 'Kijkkasten in prentvorm, reizende lijnen en een jarig nijlpaard', t/m 13 okt.
Veenklooster, Fogelsangh Stathe: expo 'Zeekoorts' van Heather Jeltes, t/m 31 okt.
Veenklooster, It Lytse Slot: zomerexpo 'Uit de Koninklijke Kinderkamer' uit de particuliere verzameling van Klaas Koopmans, t/m 1 nov.
Veenklooster, Landbouwmuseum De Brink: tent. 'Het boerenleven van 1850 tot 1950', t/m 31 okt. * tent. 'Rijtuigen en vervoer', t/m 31 okt.
Veenwouden, De Schierstins: expo schilderijen (landschappen, zeegezichten en bloemstilleven) en houtsnijwerk van Gerrit Boerstra, t/m 15 sept.
Vlieland, Museum Tromps Huys: expo Jettie Duurloo- Sluijter (beelden), t/m 29 sept.
Vrouwenparochie, Dorpskerk: 'Kerkenpad het Bildt', expo Adrie de Vries-Tadema (driedimensionaal borduurwerk), t/m 8 sept. (iedere zaterdag).
Warns, Galerie De Ferbylding: zomerexpo div. kunstenaars, t/m 22 sept.
Warten, De Súdwâl: expo Jies Haantjes (keramiek) en Erica Haijtema-Tassesron (div. technieken), t/m 30 sept.
Wergea, Museum 't Ald Slot: expo onderwijshervormer Johannes Henricus Niewold, t/m 31 okt. * uitstalling van boeken, geschreven of bewerkt door ds R.J. de Stoppelaar, t/m 31 okt. * expo Hinke van der Werf (schilderijen), t/m 31 okt. * expo Lien Huizing-Zwerus (weefwerk), t/m 31 okt.
Wierum, Museumkerk Eben-Haëzer: expo 'De schepping' van kunstschilder Jo Rispens, t/m 29 sept.
Wijnaldum, Steunpunt: tent. Adrianus Groot, 15 en 16 sept.
Wiuwert, Nicolaaskerk: tent. 'Anna Maria van Schurman, de muze van het noorden', t/m 30 sept.
Wolvega, Molen Windlust/Oudheidskamer: quiltexpo van Fennie Koning, t/m 6 okt.
Wommels, Gemeentehuis: expo landschapsfotograaf Lieuwe Greidanus, t/m 30 sept.
Wommels, Nij Stapert: expo Frans Peters, olieverfschilderijen, t/m 28 sept.
Workum, Gemeentehuis: expo Aafje Terlaak Poot-Haitsma (schilderijen), t/m 15 sept.
Workum, Toren Grote Kerk: theatrale tent. 'Doolhoofd', t/m 8 sept. Meer info en kaarten: www.doolhoofd.nl.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties