Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiozaterdag, 3 mei 2008

Subsidie taal- en rekenonderwijs
Proefproject in Drachten krijgt vervolg
Drachten - Een in Drachten gehouden proef om het taal- en rekenonderwijs te verbeteren, is zo succesvol verlopen dat er landelijk navolging komt. Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt 5,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor basisscholen die op dezelfde manier willen werken.
Dat heeft de staatssecretaris gisteren bekendgemaakt.
De proef in Drachten begon enkele jaren geleden, in 2005. Het project met de naam Leesinterventie Noord-Nederland verliep succesvol en vormt nu de basis voor het nieuwe subsidietraject.
In Drachten kregen de deelnemende scholen steun van onderwijsspecialisten bij het kiezen van een goede leesmethode en het gebruik daarvan in het leslokaal. De specialisten hielpen ook bij het volgen van de leerlingresultaten en het professionaliseren van de leerkrachten.
De resultaten waren van meet af aan goed en volgens sommigen zelfs ,,verbluffend”. Veel kinderen gingen binnen een half jaar beter lezen, zo maakte het team van openbare basisschool De Bolder bekend. Volgens De Bolder is dit niet te danken aan de aanschaf van de zoveelste lesmethode, maar door ,,veranderd gedrag van leerkrachten”.
Daarmee doelt het team op het inruilen van een als soft ervaren aanpak van ,,het komt wel” voor het verdrievoudigen van de leestijd en een gerichte en directe instructie aan de kinderen.
Volgens De Bolder beleefden zowel de kinderen, hun ouders als de leerkrachten plezier aan de nieuwe manier van werken en ,,zijn de resultaten van de extra inspanning van de leerkrachten goed merkbaar”.
Een van de sterke punten van de leerinterventie is dat scholen met minimaal tien andere scholen aan een project deelnemen. Zo leren zij van elkaars ervaringen, aldus het ministerie van OCW. Het is de bedoeling dat leerkrachten en schoolleiders hun aanpak evalueren en het lesgeven daarop aanpassen. Op deze manier wordt duidelijk welke aanpak het succesvolst is, meent het ministerie.
De scholen in Drachten kunnen ook in aanmerking komen voor de subsidie die staatssecretaris Dijksma beschikbaar heeft gesteld. Het ministerie mikt er op om een aanpak die zich heeft bewezen verder te verspreiden.

Leerprestaties

In 2011 moeten de gemiddelde leerprestaties voor alle groepen leerlingen op taal en rekenen aantoonbaar zijn gestegen ten opzichte van 2005. Afgelopen maandag maakte het ministerie van OCW bekend dat het de komende drie jaar ruim 115 miljoen zal investeren om het reken- en taalniveau van leerlingen ,,onderwijsbreed’’ te verhogen.
Staatssecretaris Dijksma stelde deze toekomstagenda samen met het onderwijsveld op. Beide partijen zijn het erover eens dat de klemtoon de komende jaren moet liggen op de basisvaardigheden taal en rekenen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties