Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Geloof & Kerkzaterdag, 3 mei 2008

Plaisier tegen ‘theologie van de doorzonkamer’
Leeuwarden - ,,Het probleem van de kerk in onze context is niet, dat zij zich in haar verkondiging te weinig aanpast aan de ervaringen van hedendaagse mensen. Het gevaar bestaat dat zij eerder geneigd lijkt te zijn dat veel te veel te doen”, vindt dr. Bas Plaisier, scriba van de Protestanste Kerk.
,,Een kerk, die niet meer wil weten van het tegendraadse getuigenis van de Schriften, heeft uiteindelijk niets meer te zeggen en wordt volstrekt overbodig”, schrijft hij deze week in opinieblad VolZin. ,,Ze vertelt wat de mensen al lang vanuit hun eigen ervaring weten. Ze verkondigt een boodschap waar niemand zich nog een buil aan valt, omdat die ontdaan is van alle tegenspraak. Ze geeft slechts uitdrukking aan wat ‘moderne’ mensen al vinden en denken. Dat is ‘de theologie van de doorzonkamer’. Het is theologie voor mensen, die alles al hebben en die alleen maar bevestigd willen worden in hun comfortabele levens.
Schuld, zonde, lijden, dood passen niet in het Zwitserlevengevoel van de hedendaagse mens, constateert Plaisier. ,,Hij heeft aan zichzelf en zijn eigen ervaring genoeg. Hij is zichzelf genoeg.” De PKN-voorman reageert op de eerdere oproep in VolZin van theologe Manuela Kalsky om het overgeleverde kerkelijke dogma over de verlossing door Jezus’ dood op het kruis te relativeren. Christenen moeten niet ín Jezus maar mét Jezus geloven, stelde zij.
Niet doen, zegt Plaisier. ,,Daarmee wordt ook duidelijk wat de consequentie is van zo’n theologie. We denken dan wel naar God te luisteren, maar uiteindelijk horen we vooral onszelf, omdat we God gemodelleerd hebben naar ons behoefte- en verwachtingspatroon.”

Fedde Shurer

Plaisier ,,,Ik probeer me maar te houden aan het getuigenis van de Schrift. Die vertelt mij over een God die Zelf kwam, te midden van mensen die niet naar Hem vroegen. (...) Ik kan het niet beter samenvatten dan met wat Fedde Schurer in het Fries dichtte: ‘Ik bin oan ’e ein van myn humaan latyn. Der is gjin treast yn blommen, sinne of wyn. Der is behald foar earme minskesiele. Yn Kristus’ krús - en al it oare is skyn’.”
.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties