Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Geloof & Kerkzaterdag, 28 juni 2008

Synode PKN: pas op de plaats met nieuw systeem

Utrecht – Een pas op de plaats maken voor wat betreft een nieuw ledenregistratiesysteem, dát was de wens van veel synodeleden die gisteren vergaderden over hoofdpijndossier van de Protestantse Kerk in Nederland. En die werd ingewilligd. ,,Als je er na een paar jaar bent achtergekomen hoe het níet moet, weet je nog niet hoe het wél moet”, aldus ouderling D. Heesen-Sondern.

HANNEKE GOUDAPPEL
Het mislukken van het ledenregistratieprogramma kost de Protestantse Kerk miljoenen. Gisteren moest de kleine synode - een afvaardiging van de leden van de generale synode - van de PKN bepalen hoe het verder moet met het registratieproject. Als het aan de Dienstenorganisatie lag, besloot de synode tot het bouwen van een nieuw programma, gebaseerd op het bestaande en in lokale kerken veelgebruikte programma Scipio. Maar gisteren bleek dat de Kleine Synode daar niet direct mee kon instemmen. De tijd die er stond voor de bespreking liep uren uit
Ouderling Heesen-Sondren was een van de synodeleden die tijdens de synodevergadering haar zorg uitte over het nieuwe voorstel van het moderamen voor herbouw van Numeri. Het advies lag op tafel om met Numeri te stoppen, mét daarbij een voorstel tot nieuwbouw.
Algemeen directeur van de dienstenorganisatie Haaije Feenstra nam tijdens de vergadering de verantwoordelijkheid van het debacle op zich. ,,Ik heb behoefte om verantwoordelijkheid af te leggen over de keuzes die zijn gemaakt. Naar de toekomst toe nemen wij ook onze verantwoordelijkheid in de communicatie. Niet alleen via papier, maar we gaan het land in om met de mensen in gesprek te gaan.”
Toch moest de blik van de synodeleden vooral gericht zijn op ,,de toekomst”. ,,Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.”

Veel onbegrip

Bij de synodeleden zat echter nog veel onbegrip over de gang van zaken rond Numeri. ,,Ik heb me geërgerd dat ik als synodelid het nieuws van het voorstel om Numeri af te blazen uit de pers moest vernemen”, zei ds. R. Wilschut. ,,Leden van de synode moeten van dit soort ingrijpende beslissingen op de hoogte zijn. Anders zijn wij net zo verbaasd en onwetend, met ogen als schoteltjes, als de rest van de kerk. En dan vraagt een kerklid: jij zit toch in de synode? Ja dat is zo, zeg ik, maar ik wist van niks.”
Voorzitter van het bestuur van het Dienstencentrum G.J. Kramer riep de synodeleden aan het begin van het agendapunt Numeri op om zich niet te laten leiden door emoties. ,,Emoties zijn buitengewoon belangrijk, en afscheid nemen van een project dat al miljoenen gekost heeft is buitengewoon belangrijk, maar het is heel goed om ons te realiseren dat dit geld er niet meer is. En met praten komt dit geld niet terug.”
Maar emotie klonk er wel degelijk. ,,Ik kom morgen weer in mijn kleine gemeente en daar moet ik weer vertellen dat het zo gáát in de kerk”, zei ouderling-kerkrentmeester P.R. de Vries.
,,Ik ben blij dat de emotie klinkt vandaag”, vertelde ouderling-kerkrentmeester K. van de Wetering. ,,Het is de emotie die we allemaal delen, ook in het land. Het is té gecompliceerd geworden. Dat houdt niet er vanuit de synode niet gewaarschuwd is. De conclusie moet zijn dat we met z’n allen boter op ons hoofd gehad hebben.”
Op de vergadertafel lag ook een tegenvoorstel van ds. R. Wilschut wat als kern een ‘pas op de plaats’ inhield. Alvorens te beginnen met een nieuw systeem voor de landelijke ledenregistratie wilde hij grondig en openlijk in kaart te brengen waarom het Numeri-project mislukt is, vóórdat weer geld werd toegezegd. En dat was de teneur bij veel van de synodeleden.
De geluiden van de synodeleden hadden tot gevolg dat het voorstel van het moderamen geheel ‘kantelde’. Het moderamen kwam in de vergadering met een tweede, en zelfs met een derde voorstel, waar mondeling nog enige woorden aan werden gewijzigd.
Unaniem werd uiteindelijk dit besluitvoorstel aangenomen. Cruciaal verschil is dat er nog geen definitief besluit is genomen over een nieuw systeem. Voor de voorbereiding van het nieuw systeem wordt een bedrag van 300.000 euro beschikbaar gesteld.
Daarmee is het bedrag van vier miljoen dat in het eerste voorstel toegezegd zou worden voor het nieuwe systeem, vooralsnog van tafel.
Eerst komt nu een voorbereidende fase. De synode draagt het bestuur van het Dienstencentrum ook op ‘zo spoedig mogelijk te rapporteren over de beëindiging en afwikkeling van het project Numeri’.
Als het goed is komt u daarin tegen dat het moderamen goed heeft geluisterd en ook dingen overgenomen heeft. ,,Het gaat ons echt om herbouw”, aldus synodevoorzitter ds. Gerrit de Fijter. ,,Het is een ontdekkende fase.”
,,Ik wil benadrukken dat ik het heel erg waardeer dat het bedrag dat nu in het besluitvoorstel staat een heel ander bedrag is dan in het eerste”, aldus ds. Wilschut, die zijn tegenvoorstel introk, na nog een paar kleine suggesties aan het moderamen. Ik zou er nog aan willen toevoegen: ten hoogste.”

Duurder

Numeri - en haar beoogde opvolger - werd in de loop der jaren niet alleen veel duurder om te bouwen, ook de jaarlijkse exploitatie is explosief gestegen ten opzichte van de plannen in 2005.
In het voorgestelde alternatief voor Numeri werd uitgegaan van vier miljoen extra kosten. Daarvan gold bijna 1,6 miljoen euro als ‘totaal projectkosten’ en ruim 2,4 miljoen euro voor de optie van de nieuwbouw. Daarmee werd de Kleine Synode feitelijk gevraagd om náást de 3,2 miljoen uit de reserves te halen ook nog eens een bedrag van bijna 4,1 miljoen toe te zeggen voor ‘Numeri 2’. Dat gebeurde dus gisteravond niet. Een Commissie van Deskundigen moet nu eerst aan het werk om te kijken hoe het verder moet met het ledenregistratiesysteem.
De 3,2 miljoen die de kerk met Numeri heeft verloren wordt als afschrijving uit de reserves gehaald, zo besloot de synode. Dat was ook het voorstel uit het rapport. De kerk wil dit bedrag gaat dit in één keer opnemen in de jaarrekening van 2007.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties