Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Sportdonderdag, 24 juli 2008

Opslager Van der Bos heerst op afdelingswedstrijd voor junioren
Holwerd wint de Jong Feintepartij glansrijk
JELLE BANGMA
Easterein - De vierde editie van de Jong Feintepartij in Easterein is glansrijk gewonnen voor het partuur uit Holwerd. Gert-Anne van der Bos heerste met zijn opslag, terwijl zijn perkmaat Rudolf Soepboer geregeld brutaal de boven vond en Jacob Soepboer nuttig veldwerk verrichtte. Van der Bos was uiterst content met de overwinning. ,,Dit is in moaie partij om te winnen. Fansels net sa moai as de bnspartij foar junioaren, mar dizze komt der ticht by. Wy binne goed op elkoar ynspile, Rudolf en ik. Och ja, wy keatse al salang tegearre.
In de finale tegen Witmarsum - met Gert-Jan Meekma, Jacob Zaagemans en Klaas de Vries - werd er drie eersten op rij verdiend, voordat Witmarsum daar iets tegenover kon stellen. Maar de twee spel die door Witmarsum op rij werd verdiend leek op een kentering in de partij. Toch was dat niet het geval. Holwerd verdiende een schoon eerst, waardoor het 4-4 werd, maar toen was Van der Bos ongenaakbaar: op 4-4 en 6-4 sloeg hij het vijfde eerst aan de telegraaf, terwijl een eerst later op 6-4 opnieuw de zitbal allesbeslissend was. Gert-Jan Meekma was tevreden met de tweede prijs. ,,Mear siet der net yn. Gert-Anne syn opslachballen wienen soms as kgels. Dr koenen wy dan niks mei wurde.
Twee afmeldingen brachten uiteindelijk vierentwintig afdelingsparturen binnen de lijnen. St. Jacobiparochie en Easterein maakten er direct maar een stevige partij van. St. Jacobiparochie liep dan wel uit naar een 5-1 voorsprong, maar pas op 5-5 en 6-4 was de winst een feit. Sneu voor het thuispubliek, dat ook met lede ogen moest aanzien hoe het tweede en derde partuur van Easterein van de lijst werd gekaatst.
In de tweede omloop voerden Witmarsum en St. Jacobiparochie een verbeten strijd. Want ook al kreeg Zaagemans een bal vol in het gezicht, waardoor hij een kwartier lang gevloerd lag, na zijn herrijzenis streed zijn partuur manmoedig naar een 4-3 en 6-6, toen Meekma een vliegende opslag verzorgde. Het laatste eerst was daarna een makkie.
Op de derde lijst liep Berlikum aanvankelijk weg van Witmarsum, maar op 4-1 achter zette Witmarsum de achtervolging in. Daarbij werd het geholpen door Berlikum, doordat Frederik van der Meij twee keer op 6-6 het perk miste. Op 5-4 en 6-6 gaf Meekma de genadeklap met een bovenslag.
Holwerd kreeg het niet cadeau van Wjelsryp door stevige perkwerk van Siebe Greidanus. Maar na 3-3 ging drie keer op rij op 6-6 het eerst naar Holwerd. In de partij tussen Wommels en Gonga hing er ook geregeld 6-6 aan de telegraaf, maar toch trok Wommels steeds aan het langste end. Op 5-1 en 6-6 was de bovenslag van Eric Haitsma goed voor een plaats in de halve finale.
De halve finales verliepen vrij eenzijdig. Wommels kon duidelijk geen vuist maken tegen Holwerd, dat vooral aan de opslag de punten pakte. Van der Bos sloeg op 3-1 en 6-4 het definitieve gat met een zitbal. Op 5-2 en 6-2 herhaalde hij dat voor de winst.
Dronrijp leek tegen Witmarsum last te hebben van het feit het grootste gedeelte van de dag te hebben moeten wachten. Op 3-1 achter zorgde de zitbal van Marten van der Leest nog wel voor het spel, maar de aansluiting bleef uit. Het was De Vries die groeide in de partij, terwijl hij Meekma uitstekend steunde in de slagen naar de overwinning.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties