Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Geloof & Kerkdonderdag, 24 juli 2008

Wycliffe actief op zoek naar vertalers
Driebergen - De giften voor medewerkers (zendelingen) van de Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers zijn vorig jaar met 16,5 procent gegroeid. Dat meldt het jaarverslag over 2007. Er was sprake van een stijging van 2,2 miljoen in 2006 naar ruim 2,5 miljoen in 2007.
Ook de giften voor algemene middelen, het aantal legaten en mailacties zaten in de plus. De toename wordt toegeschreven aan de groter wordende bekendheid, onder andere naar aanleiding van diverse publicaties en berichten in kranten en tijdschriften. ,,Die toename is mooi, want dan kunnen we misschien al in 2025 beginnen met een bijbelvertaling in alle talen over de hele wereld”, vertelt Ina Davidse, hoofd financiële administratie. De organisatie heeft 2007 met een positief saldo van 174.408 euro afgesloten. De Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland is een zendingsorganisatie die mensen en fondsen werft voor vertaal- en alfabetiseringsprojecten in het buitenland.
Als de vereniging doorgaat in het huidige tempo met vertaalwerk, dan wordt pas in 2038 begonnen met een vertaling van de Bijbel in alle talen. Maar Wycliffe wil er graag sneller mee beginnen. In 1999 is de Visie 2025 geďntroduceerd tijdens een wereldconferentie. In de visie stelt de organisatie zich ten doel dat in 2025 bij alle resterende talen een project is gestart. Om dat streefjaar 2025 te halen, zal het tempo van het vertaalwerk verhoogd moeten worden.

Vakkennis

Die tempoverhoging probeert Wycliffe te bereiken door het clusteren van taalgroepen. ,,In verschillende gebieden is het mogelijk aan elkaar verwante talen gezamenlijk te coördineren”, legt Ina Davidse uit. ,,Mensen met vakkennis van grammatica, fonetiek en betekenissen kunnen vanuit één centrum aan verschillende vertalingen werken.” Door die samenvoeging kon de organisatie in 2007 zeventig nieuwe projecten opzetten.
Daarnaast wil de organisatie actiever medewerkers werven. ,,De vereniging heeft iemand aangenomen voor de pr en publiciteit. Nu melden kandidaten zich vaak nog bij de vereniging, waarna de sollicitatiecommissie op zoek ging naar een geschikte functie voor die persoon. We willen ernaar toe dat de urgente vacatures worden bekendgemaakt, onder meer bij theologische en talenopleidingen. Verder zoekt de organisatie mensen die ondersteunend werk kunnen doen, zoals piloten en computerdeskundigen”, vertelt Davidse.

Bemiddelingsorganisatie

Wyciffe Bijbelvertalers Nederland noemt zichzelf een bemiddelingsorganisatie. ,,De zendelingen worden uitgezonden door hun eigen kerk, wij zenden de mensen dus niet uit en voeren ook geen projecten uit. Maar we faciliteren het werk en bieden ondersteuning”, legt Davidse uit. ,,Zendelingen hebben bijna allemaal een eigen achterban, een comité noemen wij dat, die zorgt voor financiële ondersteuning en bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven.”
Wycliffe heeft 140 veldwerkers; 128 in actieve dienst en twaalf in opleiding. Dat is vier meer dan in 2006. Het aantal veldwerkers groeit gestaag sinds 2002. Toen waren er 103 in actieve dienst en in opleiding. Europeanen die de zending in willen gaan, doen een cursus aan het opleidingscentrum in Engeland.
Ook vanuit Fryslân zijn verschillende mensen via Wycliffe Bijbelvertalers uitgezonden. Negen zendelingen, van wie vier echtparen, doen vertaal- en ondersteunende werkzaamheden in onder meer het Caribisch gebied, Canada en Thailand.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties