Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Geloof & Kerkdonderdag, 24 juli 2008

Eerste ‘Zondag voor Protestantisme’

Utrecht - De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) roept de zondag vóór Hervormingsdag uit tot ‘Zondag voor het Protestantisme’. De eerste valt op 26 oktober dit jaar. De speciale zondag rond Hervormingsdag is in het leven geroepen uit de behoefte om als kerk ,,onder kerkleden het gesprek over de eigen protestantse identiteit op gang te krijgen”, zegt PKN-woordvoerder Ronald Bolwijn.

HANNEKE GOUDAPPEL
De keuze voor Hervormingsdag, 31 oktober, als dag van het protestantisme is niet toevallig. Zowel bij lutheranen als gereformeerden en hervormden is deze herdenkingsdag in ere. Op 31 oktober 1517 sloeg Luther - volgens de overlevering - zijn 95 stellingen aan de slotdeur van de slotkapel te Wittenberg; het werd het begin van de Reformatie.
Binnen de Protestantse Kerk zijn zowel de lutherse als de calvinistische traditie aanwezig. ,,Beide stromingen zijn nog niet echt met elkaar in gesprek”, zegt Bolwijn. ,,Daarom willen we het geloofsgesprek stimuleren om na te denken over wat het betekent om protestants (calvinistisch of luthers), te zijn. Wat zijn onze wortels, wat hebben die ons vandaag de dag te zeggen?”
De landelijke kerk roept alle gemeenten via Kerkbulletin, de tweewekelijkse berichtenservice voor kerkbladen en websites van onze kerk, op om aandacht te besteden aan de Zondag van het Protestantisme. Ze gaat gespreksmateriaal voor gemeenten uitgeven en activiteiten organiseren.
Missionair
Het gesprek over de identiteit van de Protestantse Kerk vloeit voort uit visienota Leren leven van de Verwondering, die de synode in 2006 aannam. De synode stelde vast dat het geloofsgesprek prioriteit moest krijgen, en koos een aantal speerpunten, zoals jongerenwerk en missionair werk.
De jongerenorganisatie JOP die vervolgens in het leven werd geroepen loopt als een trein, en geeft het jongerenwerk in veel gemeenten een impuls.
Op missionair gebied is onlangs voor het programma Missionair werk en Kerkgroei ds. Hans van Ark uit Wezep aangesteld om dat te gaan leiden.
Rond Hervormingsdag dit jaar is ook de aftrap van het Calvijnjaar 2009. In dit jaar wordt het vijfhonderdste geboortejaar van de reformator herdacht met allerlei activiteiten. De Protestantse Kerk vindt dat een geschikt moment om het gesprek over de identiteit te openen. De Protestantse Kerk wil met activiteiten het gedachtegoed van Calvijn levend houden en nagaan ,,wat hij ons in deze tijd nog te zeggen heeft”.
Calvijns betekenis is groot op het gebied van kerk en theologie, maar ook op de terreinen van cultuur, wetenschap en politiek. Wereldwijd wordt het blijvende belang van zijn denken erkend. Daarom wordt in 2009 in Europa uitvoerig bij Calvijns leven en werken stilgestaan.
Activiteiten die de PKN gaat houden zijn onder meer vier bijeenkomsten in de periode tussen Pasen en Pinksteren 2009 waar psalmen op verschillende manieren worden gezongen. Van de psalmen van Calvijn tot de Psalmen voor Nu.

Levensheiliging

Daarnaast zijn onder het motto Protestantse Sporen stadswandelingen uitgezet in Groningen, Deventer, Dordrecht en Middelburg. De wandelingen langs sporen van de Reformatie zoals kerken, kathedralen en tuinen worden gecombineerd met gesprek over geloofsthema’s zoals levensheiliging of godsdienstvrijheid.
In augustus komt de Protestantse Kerk met een uitgebreider programma.
De landelijke collecte die op de Zondag voor het Protestantisme wordt gehouden, is bestemd voor de activiteiten die de Protestantse Kerk ontwikkelt met het oog op het Calvijnjaar.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties