Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Economiewoensdag, 19 november 2008

Loonbedrijf Wierda uit GoŽnga volgt training op Verkeers Educatie Centrum
Sliptraining voor landbouwvoertuigen in Drachten
Michel Meijer
Drachten - Ongelukken waarbij trekkers betrokken zijn, gebeuren steeds vaker. En landbouwvoertuigen worden steeds groter, zwaarder en sterker. Bewoners in de omgeving van een loonbedrijf voelen zich vaak onveilig als ze in hun dorp, maar ook op plattelandswegen, geconfronteerd worden met een rijbaanvullend voertuig zoals een tractor met een giertank. Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) besloot, ondersteund door het Regionaal Orgaan Verkeer Friesland (ROF) mede daarom een veiligheidstraining te ontwikkelen voor bestuurders van landbouwvoertuigen. Medewerkers van loonbedrijf Wierda uit GoŽnga volgden gisteren de training, met onder meer een sliptraining op het terrein van het Verkeers Educatie Centrum (VEC) in Drachten.
Twaalf medewerkers van het loonbedrijf hebben ís ochtends op het eigen bedrijf praktijk- en theorielessen gevolgd, ís middags werd in Drachten aandacht besteed aan een sliptraining op een nat en droog weggedeelte. In het praktische deel kregen de deelnemers uitleg over voertuigcontrole, aan- en afkoppelen van werktuigen, het uitvoeren van bijzondere verrichtingen en het rijden op de openbare weg.
,,De jongens hebben allemaal erg positief gereageerd op deelname aan deze dagĒ, zegt Martin Walta van loonbedrijf Wierda. ,,Ze begrijpen heel goed dat het voor met name fietsers erg intimiderend is als een combinatie van twintig tot dertig ton voorbij komt rijden. Het is dus ook zaak dat je je voertuig volledig onder controle hebt.Ē En dat geldt volgens Walta niet alleen voor de jonge loonwerkers, ook de ouderen met meer verkeerservaring beschouwen de training als zeer nuttig.
In Nederland wordt de roep om een rijbewijs voor een tractor steeds groter. Een voorpleiter daarvan is Ernst Cramer, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Trekkers moeten volgens hem ook een kenteken krijgen. Al eerder drong hij aan op maatregelen om het rijden met tractors veiliger te maken. Een moderne tractor is veel groter en sterker dan vroeger. Met zoín voertuig moet je leren omgaan, aldus Cramer. Vanwege de mogelijkheden worden moderne tractors ook steeds vaker ingezet bij bijvoorbeeld de aanleg van wegen en woonwijken. Bovendien maken ook tractorbestuurders gebruik van de openbare weg, waarop het verkeer almaar drukker wordt. Daar mogen trekkers op dit moment niet harder rijden dan 25 kilometer per uur. Als Cramer zijn zin krijgt en voor het rijden met tractors een rijbewijs verplicht wordt, mag dat maximum van het kamerlid best omhoog naar 40 per uur. De meeste trekkers halen dat makkelijk en er zijn er die wel 60 per uur kunnen.
Het aantal ongelukken met landbouwtrekkers onttrekt zich aan de dalende lijn die het aantal verkeersongelukken in het algemeen de laatste jaren laat zien. Dat bleek uit een onderzoek van Oranjewoud, in opdracht van Rijkswaterstaat, eerder dit jaar. Met de uitkomsten van het onderzoek wil het rijk proberen maatregelen te bedenken die de verkeersveiligheid verbeteren.
Oranjewoud heeft gekeken naar de periode van 1997 tot en met 2006. In deze jaren waren bij 15.433 geregistreerde ongevallen landbouwvoertuigen betrokken. Bij 1,8 procent van deze ongelukken, 170 om precies te zijn, raakte een betrokkene dodelijk gewond. 995 mensen raakten zo ernstig gewond dat ze voor behandeling naar het ziekenhuis werden gebracht. Het gaat hierbij alleen om geregistreerde ongevallen. Het aantal ongevallen dat niet bij de politie wordt gemeld, neemt toe. Het gaat dan voornamelijk om ongelukken waarbij mensen lichtgewond raken.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties