Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Geloof & Kerkwoensdag, 19 november 2008

Help kerk bij duurzaamheid

Utrecht - ,,Ik denk dat we als kerken krachtiger moeten zeggen: en nou is het genoeg! Het verhaal van de economie is doodgelopen. Wij hebben een ander verhaal: dat van mensen en God.” Aldus een bezoeker tijdens de slotconferentie ‘Werken aan een geloofwaardige economie’.

Door Hanneke Goudappel.
,,Ik denk dat er vanaf de jaren zestig wel initiatieven zijn genomen door plaatselijke kerken, maar het ‘andere geluid’ van kerken blijft heel voorzichtig. Dat moet krachtiger”, was zijn boodschap.
,,Dat het thema op dit moment zó actueel zou zijn, hadden we niet kunnen denken”, zegt Ineke Bakker, directeur van Oikos. ,,Als Oikos of Disk een jaar geleden gepleit zou hebben voor het nationaliseren van banken, waren we weggelachen”, zei Bakker in haar openingswoord. ,,Wie had kunnen denken dat het verhaal van ondeugdelijke hypotheken zou leiden tot de werkelijke crisis in de reële economie en zelfs de roep om een nieuw economisch systeem.”
De ontwikkelingen geven ook een gevoel van urgentie, aldus Bakker. ,,Als we nu niet doorpakken om het systeem te veranderen, is het moment misschien weer voorbij.”
Het woord ‘globalisering’ viel vaak. De wereld is een dorp geworden, en alles hangt met alles samen. Dat is ook een belangrijke oorzaak van de kredietcrisis. ,,Als er ergens iets misgaat, voelen wij daar ook de schokken van”, aldus Louke van Wensveen, projectleider bij Oikos. De ontwikkelingslanden hebben echter nog veel sterker te lijden onder de wereldproblemen, schetste ICCO-voorzitter Doekle Terpstra in het middagprogramma. ,,Denk aan de gestegen voedselprijzen en de verandering van het klimaat.” De wereld heeft een nieuwe ordening nodig waarop ze zich kan richten, waarin niet alleen economische, maar ook andere waarden een rol spelen, stelde de oud-vakbondsbestuurder.

Solidair

De conferentie stond al lange tijd gepland als slot van het driejarige programma ‘Werken aan een geloofwaardige economie’ van Kerk in Actie, Oikos en Disk (een stichting die zich richt op het terrein van geloof en economie). Het oecumenische programma wil dienstbaar zijn aan de bezinning van lokale geloofsgemeenschappen. Aanleiding was de oproep van kerkleiders uit het Zuiden om solidair met de problemen van derdewereldlanden te zijn.
Wat is het resultaat van de afgelopen drie jaar? Louke van Wensveen zette onder het motto ‘globalisering en de kerken’ neer wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. ,,Dat gaat van interviews en beraad met het kerkelijk kader, een conferentie voor theologen en kerkelijk kader tot een essaywedstrijd voor studenten en een praktijkboek als handvat voor plaatselijke kerken.”

Weerstanden

Maar naast mooie voorbeelden als deze zijn er nog zo ontzettend veel kerken die er niets mee doen, constateert Van Wensveen. ,,Er is veel meer bewustwording en transformatie nodig, zodat een nieuwe economie op gang komt.”
Uit de vragen die bezoekers stellen blijkt wel dat er behoefte is aan concrete voorbeelden, uitwisseling van ideeën en ondersteuning. En dat komt er, is de bedoeling. ,,Er is nog zoveel werk aan de winkel”, zegt Ineke Bakker. Twee speerpunten zijn geformuleerd voor de komende drie jaar: lokale gemeenten en parochies veel meer toerusten en het netwerk naar andere organisaties verbreden. ,,We gaan onderzoek doen naar de weerstanden: wat belemmert mensen om duurzaam en solidair te leven en in hun geloofsgemeenschap actiever te worden rond dit thema. Je moet eerst weten wat in de weg staat, dan kun je daarop inspelen.” Een ander plan van de organisaties is om met kerken in zee te gaan om concreet te kijken wat wel en wat niet werkt.
,,Veel mensen hebben het gevoel: de globaliseringsdiscussie komt maar over ons heen en de ‘groten der aarde’ bepalen dat”, zegt Joep Mourits, bestuurslid van de Wereldwinkels. ,,Maar dan nog heb je als individu de mogelijkheid om wat op te zetten in je eigen omgeving of gemeenschap.” Hij verwijst naar de Wereldwinkels. ,,We liepen er destijds tegenaan dat onze regering geen exportmaatregelen wilde nemen richting ontwikkelingslanden zodat zij nog steeds niet met hun producten op de vrije markt terechtkunnen. Het feit dat mensen toen zelf initiatieven hebben ontplooid en fair trade-producten op de markt hebben gebracht, heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van leven van boeren in derdewereldlanden die hierbij betrokken zijn concreet verbeterd is.” Inmiddels zijn er 12.000 vrijwilligers die vierhonderd Wereldwinkels runnen, die elk jaar meer omzet maken.
Mourits is blij met de kaders die tijdens de conferentie worden geschapen, maar het moet niet bij praten blijven, waarschuwt hij nadrukkelijk.

Pure solidariteit

Solidariteit is van alle eeuwen, zei Doekle Terpstra. ,,Het krijgt wel nieuwe vormen. Mensen van onze generatie, begin vijftigers, kenden een soort afgekochte solidariteit waarbij allerlei vormen van verantwoordelijkheid hoorden op het gebied van kerk, staat en samenleving. Onze kinderen verbinden zich op een heel ander manier aan de samenleving. Maar uiteindelijk veel authentieker. Niet met geld of lidmaatschappen, maar met pure solidariteit, omdat ze zelf iets willen doen.”
Terpstra is heel optimistisch ,,over de kracht jonge mensen in de samenleving brengen”. ,,Neem bijvoorbeeld duurzaamheid. Onze generatie, de vijftigers, ziet het vooral als een wat trendy ontwikkeling. Jonge mensen echter zien het als fundamentele ontwikkeling, om te kunnen overleven. Zij laten het thema veel meer binnenkomen, ook als het gaat over armoede in de wereld.”
Jonge mensen liepen er ook rond tijdens de conferentie. Maarten Versteeg (24) uit Veenendaal, student communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede, was een van hen. Hij is ook bij eerdere bijeenkomsten geweest van het programma Geloofwaardige economie. Deze keer heeft hij zijn vader meegenomen.
Een gastcollege van iemand van Time to Turn zette hem een paar jaar geleden sterk aan het nadenken over gerechtigheid; sindsdien ontwikkelde hij een bewuste levensstijl. ,,De inhoud van mijn kledingkast is langzamerhand vervangen door kleding die op eerlijke manier gemaakt is. Ook bij voedsel let ik daarop. Je kunt er wel veel over filosoferen, maar je moet er ook mee aan de gang gaan.”
Zijn motivatie is het ‘recht doen’ vanuit de Bijbel. ,,Wat ik koop heeft gevolgen voor degene aan het begin van het productieproces.” ,,Je moet er niet wettisch mee omgaan”, vult hij aan. ,,Als student kan ik het me niet permitteren alleen maar fair trade-boodschappen te kopen. Misschien komt dat later.”
Bert van de Venis (47) uit Zwolle is uit persoonlijke interesse naar de conferentie gekomen. Hij waardeert de ,,verticale én horizontale lijn”. ,,Die verbinding met God miste ik toen ik een jaar of twintig was en warmliep voor de thema’s als zorg voor de schepping en gerechtigheid. Nú zie ik het gebeuren.”

Bemoedigend

De vraagstukken rond globalisering hebben ook Maurits Wielenga’s (67, Joure) hart. ,,Ik wilde meedoen in globaliseringsgroepen die in Meppel en Steenwijk zouden beginnen, maar die kwamen uiteindelijk toch niet van de grond. Daarom was ik blij toen ik hoorde van deze conferentie.” Wielenga heeft de dag ervaren als ,,bemoedigend, inspirerend en leerzaam”. ,,Er is heel veel om zorgen over te maken, maar er zijn ook tekenen van hoop.’’

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties