Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiowoensdag, 19 november 2008

De sterke verhalen van Wouterswoude te boek
‘Oppasse, want dy Wieger Jacobs skriuwt alles op’

Wouterswoude - De mooiste verhalen liggen op straat, weet Wieger Jacobs uit Wouterswoude inmiddels. Hij tekende de anekdotes die hij in het dorp hoorde op en kreeg er een heel boek mee vol. Vrijdag presenteert hij zijn Teltsjes en tinzen aan zijn dorpsgenoten.

Door Sippie Miedema.
Schrijven deed Jacobs altijd al graag. In zijn jonge jaren werkte hij een tijdje bij de Kollumer krant als corrector en hij had graag op de redactie willen werken. Helaas, een carrière als verslaggever zat er voor hem niet in. Maar dankzij de plaatselijke dorpskrant zijn zijn journalistieke ambities toch nog gedeeltelijk uitgekomen.
Al jarenlang gaat Jacobs bij oudere dorpsgenoten op visite om hen te laten vertellen over de oorlogsjaren. ,,Gewoan út nijskjirrichheid”, vertelt hij. De lezers smulden ervan. ,,Ja, en ast safolle positive réaksjes krigest, stimulearret dat wol.” En dus ging hij door.

Hondenkar

Behalve oorlogsverhalen, weten de ouderen vaak ook sterke verhalen op te diepen. Zoals die over een handelaar met zijn hondenkar. De man woont ten noorden van Dokkum, maar ventte zijn koopwaar vooral uit in de Wouden. Na een lange dag, was zijn laatste stop het café bij de Woudpoort in Dokkum. ,,En dan krige hy faak wat mear as goed foar him wie.”
Na het cafébezoek ging hij languit op zijn kar liggen en zei tegen de hond dat hij naar huis moest lopen. De jongeren van Dokkum kenden de handelaar inmiddels goed en besloten een geintje met hem uit te halen. De hond werd losgemaakt en ging naar huis, alleen. De handelaar had niets in de gaten. Hij ging gewoon op de kar liggen. Zijn vrouw vond hem later op de avond, languit op de kar die nog altijd voor het café stond.

Muziekvereniging

Verhalen van nu, staan er ook in het boek. Na de repetitie van de plaatselijke muziekvereniging blijft Jacobs meestal nog wel even napraten aan de bar van dorpshuis De Nije Warf. Als je de oren goed openhoudt, hoor je de mooiste verhalen. ,,Minsken sizze wolris foar de grap: sjoch út watst seist, want Jacobs skriuwt alles op.”
Die humoristische verhalen, vindt hij het leukst. Helemaal waarheidsgetrouw zullen ze wel niet zijn. ,,As in ferhaal begjint mei: stjerrendewier, dan witst dat der in soad leugens by sitte.”
Dat mag de pret echter niet drukken. Hij is geen geschiedschrijver. Hij heeft ook geen literaire pretenties. ,,It dolt net djip.” Maar misschien raken de scholieren er wel door geïnspireerd als ze iets willen weten over vroeger, voor een werkstuk bijvoorbeeld. Jacobs schrijft namelijk over zijn eigen jeugd. Over het Meeringerpaad bijvoorbeeld, of over de avonden die hij als schooljongen met zijn kameraden doorbracht in het magazijn bij een plaatselijke winkelier. ,,Dan krigen wy in fleske gazeuse en draaiden in plaatsje en wy hienen in macht jûne.”
Zijn lezers opperden het wel eens: hij zou de verhalen in een boek moeten bundelen. Het leek hem zelf ook wel wat. Maar pas toen hij met de vut ging vorig jaar, had hij tijd voor zo’n project.
Zijn dochter Anke Margriet hielp hem met de opmaak ervan en dankzij financiële steun van de gemeente Dantumadeel, de Van Sytzamastichting, het dorpsbelang en de Vereniging Culturele Belangen Damwoude e.o. kon hij tweehonderd boeken laten drukken. Jacobs is er best trots: 180 bladzijden, met een hard kaft. De helft van de oplage is hij al kwijt. Degenen die hun verhalen met hem deelden, kregen er namelijk eentje gratis.
iTeltsjes en Tinzen van Wieger Jacobs wordt vrijdag om 19.45 uur gepresenteerd tijdens de vergadering van Dorpsbelang Driesum/Wouterswoude in De Nije Warf.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties