Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiozaterdag, 14 maart 2009

Drie weken op luisterexpeditie langs de waddenkust
Erik Betten
Leeuwarden - De Waddenzee is een natuurgebied, daar is men in Leeuwarden, Den Haag en Brussel duidelijk over. Maar ondertussen wonen er ook veel mensen rond de Waddenzee. Die recreëren daar, verdienen er hun geld en hebben er hun tradities. Voor prof. Jos Bazelmans van de Waddenacademie reden om voor zichzelf een expeditie van drie weken op touw te zetten.
,,De Waddenacademie heeft als eerste taak om vast te stellen wat de kennisvraag is. Wat moeten we weten om een duurzame toekomst voor het waddengebied vorm te geven?” Rapporten van overheden en belangengroepen lezen is één ding, zegt Bazelmans. ,,Maar in de oorspronkelijke plannen staat ook nadrukkelijk dat we in kaart willen brengen wat er bij de bewoners leeft. Welke voorstellingen hebben zij over de toekomst van het gebied, en wat denken zij daarvoor nodig te hebben aan kennis? Dat wil ik nu gaan uitzoeken.”
Bazelmans brengt de komende drie weken op de eilanden en de vaste wal door, en zal die tijd gebruiken om een hele reeks mensen te bevragen. ,,Ik ben opgeleid als antropoloog, dus ik ga geen enquête voorleggen, maar juist uitvoerig in gesprek.” Als gesprekspartners heeft hij een dwarsdoorsnede van bewoners en gebruikers van het gebied gemaakt. ,,Dat varieert van een supermarkteigenaar, een dominee en een boer tot hoogleraren. In de lijst zit een fors element van toeval.”
De gesprekken zijn ingepland, maar Bazelmans laat voldoende ruimte voor toevallige ontmoetingen. ,,Bijvoorbeeld als ik op de boot zit. Dan zal ik zeker proberen om met toeristen in gesprek te raken.”

Meer dan natuur

Bazelmans hoopt na afloop van de drie weken beter te weten wat het gebied voor de gevestigden en buitenstaanders betekent. ,,Het is veel meer dan alleen natuur. Het is ook cultuurlandschap, een economische bron van bestaansmiddelen, het is de plek waar mensen hun herinneringen hebben.” Al die aspecten wil Bazelmans met zijn gesprekken op een rijtje zetten.
,,Een andere vraag die ik wil stellen gaat over democratie. Voelen de bewoners zich nog vertegenwoordigd door de overheden? In een natuurgebied als de Waddenzee wordt veel bepaald door richtlijnen vanuit Brussel. Hoe voelen de mensen dat?”
Bazelmans hoopt dat zijn tournee langs de kust - van Reiderland tot Texel - ook de nodige aandacht vestigt op het werk van de Waddenacademie. Hij houdt onderweg een weblog bij over zijn ervaringen. Op 30 mei zullen Bazelmans en de andere leden van de Waddenacademie op de Waddentoogdag in Delfzijl verslag doen.
iHet weblog is te vinden op www.waddenacademie.knaw.nl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties