Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiodinsdag, 17 maart 2009

Bedrijfsleven opgeroepen zich te melden
Provincie wil hulp bij auto’s op aardgas

Leeuwarden - Fryslân loopt achter wat betreft het halen van de duurzaamheidsambities. Samen met bedrijven moet een inhaalslag mogelijk zijn. Bedrijven die willen overstappen op een duurzaam wagenpark, of die een aardgasvulstation willen bouwen, mogen zich melden.

De provincie Fryslân roept bedrijven op zich te melden als ze willen overstappen op duurzame brandstoffen of een elektrisch wagenpark. Ook bedrijven die aardgasvulstations willen bouwen, mogen zich bij de provincie melden. Gedeputeerde Adema: ,,Wij willen de voorwaarden scheppen voor bedrijven die willen overstappen.”
Fryslân loopt achter wat betreft het verwezenlijken van zijn ambities. Er zijn nog maar drie aardgaspompstations in de provincie, terwijl er volgens eerdere plannen al vijftien hadden moeten zijn. Daardoor hebben de afgelopen tijd sommige bedrijven (voorlopig) afgezien van het vervangen van het wagenpark voor aardgasauto’s.
In het Energieakkoord hebben de drie Noordelijke provincies afgesproken dat er in 2015 honderdduizend auto’s op duurzame brandstof of elektriciteit moeten rondrijden. Fryslân wil zich tevens profileren als duurzaamste provincie. Die ambities staan onder druk nu de bouw van voldoende aardgasvulstations achter blijft.
Op 10 april houdt de provincie een informatieavond voor bedrijven die willen overstappen. De Stichting Millenniumbedrijven, die bedrijven helpt bij het overschakelen, zegt al overstaptoezeggingen te hebben van bedrijven die samen jaarlijks acht miljoen kilometers maken. Millenniumbedrijven heeft de provincie er op gewezen dat er dan wel voldoende vulstations moeten komen, en dat Fryslân de schouders onder de inzet van duurzame brandstoffen moet zetten. Gedeputeerde Adema over 10 april: ,,Het gaat ons niet om intenties maar om concrete afspraken.”
BiobrandstofFryslân heeft verregaande ambities als het om duurzaamheid gaat, bleek vorige week toen het Friese programma naar aanleiding van het Energieakkoord bekend werd. Tot 2015 is er een investering van een miljard euro nodig in Fryslân om alle doelen te kunnen halen, berekende het Cartesius Instituut. Gedeputeerde Staten willen daarvan om te beginnen de komende drie jaar 22,5 miljoen uittrekken.
In die tijd moeten er zevenduizend voer- en vaartuigen op de weg of op het water duurzaam voortgedreven worden. Duizend daarvan moeten op elektriciteit lopen, de overige zesduizend op duurzame brandstof. Nog eens duizend vaar- en voertuigen moeten met elektrische voortstuwing vooruit kunnen komen. Een dekkend netwerk van tankstations en oplaadpunten is daarvoor essentieel. De bouw daarvan blijft achter, bleek eerder dit jaar. Ook kennisverspreiding en innovatie spelen een belangrijke rol in het geheel.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties