Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Geloof & Kerkvrijdag, 10 april 2009

Lichte daling ledental Christelijke Geref. Kerken
Leeuwarden - Het ledental van de Christelijke Gereformeerde Kerken is vorig jaar licht gedaald. Op 1 januari van dit jaar telde het kerkgenootschap 74.663 leden. Een jaar eerder waren dat er nog 77 meer: 74.740.
Dat blijkt uit cijfers uit het deze week verschenen Jaarboek 2009. Het boek werd samengesteld door G.P.M. van der Linden (Dokkum), R.W.J. Soeters (Amersfoort) en H.J.Th. Velema (Hoogeveen).
Het kerkgenootschap telt 29.079 doopleden, een vermindering van 186 ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal belijdende leden nam echter toe met 109 naar 45.584. Het meeste grensverkeer vond plaats met de Protestantse Kerk in Nederland, waar honderden heen vertrokken of juist wegkwamen.
De Particuliere Synode van het Noorden, waar ook de classes Groningen en Leeuwarden onder vallen heeft de meeste leden: 27.779. De classis Leeuwarden komt uit op 5.230 en verloor 85 leden. Groningen pluste met 65 naar 5.526.
i Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2009. Buijten & Schipperheijn Motief (Amsterdam, 2009). Boek 10,20 euro. cd-rom 10,20 euro. Boek en cd-rom kosten samen 13,50 euro.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties