Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Geloof & Kerkvrijdag, 10 april 2009

Discussie over inenten tegen baarmoederhalskanker leeft in kerkelijke gemeente Boornbergum
Kerk spreekt met jeugd over prik

Boornbergum - Het wel of niet inenten tegen baarmoederhalskanker is in veel gezinnen een discussiepunt. Reden voor de voortgezette Gereformeerde Kerk van Boornbergum om er zondag 19 april een jeugddienst over te houden.

Door Lodewijk Born.
Het idee voor de dienst komt uit de gemeente zelf, vertelt ds. Kersten Bijleveld. ,,Ouders kwamen bij me met vragen. Moet je het nou wel of niet doen?’’
Door allerlei publicaties is er sinds de start van de inentingscampagne veel over gezegd en geschreven. De prik is geen vanzelfsprekendheid. Integendeel. Het blijkt inmiddels dat 47 procent van de Friese meisjes van dertien tot zestien jaar zich niet heeft laten inenten tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Daarbij speelt de angst bij meisjes - en ouders - dat ze van de prik zelf later ziek worden, en in sommige kringen speelt ook duidelijk de geloofsovertuiging mee.
De kerkelijke gemeente van Boornbergum vindt dat actuele thema’s een plek in de kerk horen te krijgen, dus daarom is er ook ruimte voor dit onderwerp. Bijleveld besprak het al met zijn catechisanten. ,,Daarvan zei ook eentje dat ze zich niet had laten inenten. Al zal je het misschien ook minder snel zeggen dat je dat wél hebt gedaan.’’
De prik is overigens geen garantie dat je géén baarmoederhalskanker krijgt. Ook met inenting is die kans er altijd nog. De kans op baarmoederhalskanker is wel direct gerelateerd aan het hebben van verschillende seksuele partners, zo blijkt uit onderzoek.

Seksualiteit

Daarom zal de dienst ook ingaan op het aspect van omgaan met seksualiteit. ,,We willen het onderwerp in een bijbelse setting plaatsen. Dat het mooi is om dat ene speciale moment te bewaren voor één persoon en te wachten met seks. Het lichaam wordt in de bijbel ‘een tempel van de Heilige Geest’ genoemd. Zo mag je er ook in dit verband naar kijken.’’
Bijleveld erkent wel dat het voor tieners ,,een hele uitdaging’’ is om in de huidige maatschappij, waar ,,van alles op je afkomt en wordt aangeboden’’ te wachten met seks voor die ene ware. ,,Toch waren er op de catechisatie wel jongeren die dat proberen of willen.’’ Bijleveld heeft zelf inmiddels studie gemaakt van het onderwerp en zal daar over vertellen.
,,In een artikel in Medisch Contact is bijvoorbeeld beschreven hoe de inentingscampagne in de VS is gegaan. Hoe de farmacheutische industrie eerst twee jaar lang allerlei artikelen heeft gepubliceerd over het gevaar van baarmoederhalskanker en daarna het medicijn op de markt is gebracht. Dat is natuurlijk opmerkelijk. In Nederland zat ook iemand van de farmacheutische industrie in de landelijke adviescommissie. Daar zet ik dan wel mijn vraagtekens bij.’’
De predikant zal in de dienst ook ingaan op de gevoelens van ouders. ,,Als ouder wil je het beste voor je kind, maar wat als je nu zegt dat je dochter niet ingeënt wordt en ze krijgt later toch baarmoederhalskanker? Dat zorgt voor onrust en spanning bij ouders. Daarin wil ik ze ook handreikingen geven.’’
De dienst is voor 12-plus en nadrukkelijk ook voor jongens. ,,Het is een dienst voor jong en oud”, aldus Bijleveld.
Boornbergum is niet de enige kerk die het onderwerp in een kerkelijke setting bespreekt. Eerder hield ook de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Drachten-Nijega na een dienst al een voorlichtingsbijeenkomst voor jongeren.
In het dagblad Trouw van vandaag zegt Jozien Bensing dat de vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker is mislukt. ,,De campagne is gevoerd op basis van louter techische informatie en rationele argumenten, met voorbijgaan aan alle emotionele elementen die duidelijk ook aanwezig waren. Als die er eenmaal zijn helpen rationele argumenten niet meer. Dan regeren emoties, achterdocht en angst.” Bensing is directeur van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) en hoogleraar klinische psychologie en gezondheidszorg aan de Universiteit Utrecht.
Ze noemt de campagne een typische vorm van eenrichtingsverkeer. ,,Zonder mogelijkheid om met een vertrouwde professional, bijvoorbeeld de huisarts, te praten over individuele twijfels en vragen. Betrokken ouders en meisjes hebben daarop massaal hun heil, hun informatie en hun discussieplatform elders gezocht.’’ In het huidige internettijdperk is volgens de hoogleraar zo’n platform snel gevonden. Volgens Bensing ontbrak het aan vertrouwen in de vaccinatiecampagne. Ze vindt dat Nederland er een les uit moet trekken en de vaccinaties via de huisarts moet laten doen, net zoals dat bij griepvaccinaties voor ouderen en chronisch zieken gebeurt. ,,De huisarts is voor de meest Nederlanders nog altijd de professional die het meeste vertrouwen geniet.”
Jaarlijks telt Nederland ongeveer 600 ziektegevallen en sterven 200 tot 250 vrouwen aan baarmoederhalskanker.
i Gereformeerde Kerk Boornbergum. Easterbuorren 52. Aan de dienst werkt de blackgospelformatie Promise uit Almere mee. Aanvang: 13.45 uur.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

De mens vernietigt zich door o.a. straling en spuiten. Waarom wordt er voorbijgegaan aan de epidemie van autisme in onder meer Amerika. Bij de Amish komt dit 300 keer minder voor dan bij de Amerikanen. De Amich laten zich voor een groot deel niet vaccineren, conclusie kan zijn, de spuiten zijn niet gezond, het gif van de spuiten hoopt zich op in de hersenen.
Er zijn in Europa al 162 gevallen van narcolepsie na griepprikken bekend. Hoeveel worden er onder het tapijt geschoffeld. Bezint eer ge begint is hiervoor een m.i. goed gezegde.

Fred, norstar@zonnet.nl - dinsdag, 15 maart 2011


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties