Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiodonderdag, 23 juli 2009

Friesch Dagblad breidt dienstenpakket sterk uit en gaat landelijke markt bedienen
Naar een multimediale nieuwsorganisatie

Het Friesch Dagblad wordt een multimediale nieuwsorganisatie. Met subsidie van onder meer het Stimuleringsfonds voor de Pers maakt het Friesch Dagblad een omslag naar een mediabedrijf dat op basis van de gedrukte krant betaalde diensten beschikbaar stelt via onder meer internet en mobiele telefonie. De lezersservice (verkoop van boeken, dvd’s et cetera) wordt sterk uitgebreid.

Door Lútsen Kooistra.
Het Friesch Dagblad heeft een projectplan opgesteld voor de komende vier jaar. Een van de belangrijkste elementen daarvan is het via internet bereiken van nieuwe doelgroepen in heel Nederland met nieuws en achtergronden. Het gaat daarbij om het tegen betaling aanbieden van nieuws en artikelen die karakteristiek zijn voor de journalistieke formule van de enige regionale christelijke krant in ons land.
De verwachting is dat dit alles leidt tot een extra omzet van 5 procent in het laatste (vierde) projectjaar. De kosten voor het project bedragen 587.000 euro. Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft een subsidie verstrekt van 325.000 euro en staat garant voor financiering (lening) van de rest. De Stichting Christelijke Pers (de ‘stichting Trouw’) is bereid een deel van die rest te lenen.

Specifiek

Het projectplan voorziet in vier nieuwsdomeinen waarover het Friesch Dagblad via internet eigen, herkenbare kopij aanbiedt, die van belang is voor geďnteresseerden in Nederland.
De ervaring leert dat mensen niet bereid zijn te betalen voor algemene nieuwsberichten - die worden op internet immers volop gratis aangeboden. Maar ze hebben wél iets over voor artikelen die specifiek tegemoet komen aan hun eigen belangstellingssfeer.
Het project richt zich nadrukkelijk op de landelijke lezersmarkt. De kopij over alles wat zich in Fryslân afspeelt blijft alleen te lezen in de papieren krant - net als nu al het geval is, verschijnen daarvan alleen het belangrijkste nieuws op de website van het Friesch Dagblad. Met deze verdeling wordt voorkomen dat de internet-site een concurrent wordt van de krant.

Service

De lezersservice van het Friesch Dagblad krijgt in het project een sterke impuls. Het aanbod boeken, cd’s en dvd’s is nu al een selectie op basis van de interesses van veel Friesch Dagblad-lezers en straks van de internet-abonnees. De omzet uit lezersservice groeit overigens nu al en komt dit jaar naar verwachting uit op 1,5 procent van de totale omzet. 0ver 2008 was dat percentage nog 0,7.
In tegenstelling tot de meeste dagbladen is het abonnementenaantal redelijk stabiel, met zo nu en dan groei-pieken. Tegelijkertijd kent het Friesch Dagblad, net als alle andere kranten, momenteel een terugval in advertentie-inkomsten. Door de recessie liepen die in het derde en vierde kwartaal sterk terug, en verdampte de winst over 2008 tot nul. Over 2009 wordt een resultaat van ‘bijna nul’ verwacht, positief of negatief. Daarmee doen we het in vergelijking met andere (regionale) kranten heel redelijk, maar het is niet genoeg. Het project biedt de mogelijkheid om de exploitatie structureel te verbeteren.

Speak

In het project wordt samengewerkt met Speak, een bedrijf voor digitale communicatie uit Surhuisterveen. Het bedrijf verzorgt de technische voorzieningen en levert bijdragen aan de marketingstrategie. Speak is een betrouwbare en deskundige partner. Het bedrijf heeft veel ervaring in de markt. Bovendien is er met de directie een inhoudelijke band. Henk Everts en Alex Talsma delen de uitgangspunten voor een christelijke mediaorganisatie zoals het Friesch Dagblad die heeft, voluit.
Het Friesch Dagblad is blij met de subsidiëring van het project. De commissie-Brinkman heeft onlangs aangegeven dat er iets moet gebeuren in krantenland. De exploitatie van (regionale) kranten wordt steeds moeilijker. Ons plan is helemaal in de lijn van de oproep van de commissie-Brinkman. Het sluit aan bij veranderende wensen van lezers en bij ontwikkelingen in de advertentiemarkt. Het project is bovendien innoverend: een regionale krant die óók een landelijke markt bedient. Uit de toekenning van de subsidie blijkt dat het Stimuleringsfonds de visie van het Friesch Dagblad waardeert.
Het Stimuleringsfonds kende deze week ook een subsidie toe aan de Media Groep Limburg voor het uitvoeren van een soortgelijk project.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties