Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Geloof & Kerkwoensdag, 19 augustus 2009

Leeuwarder musicus Olchert Clevering wint landelijke wedstrijd NZV
‘Nieuw liedboek wordt soort kookboek’

Leeuwarden - De Leeuwarder musicus Olchert Clevering heeft een landelijke componeerwedstrijd gewonnen van Kind op Zondag. Zijn melodie wordt straks in heel wat kerken gezongen. Tevens wordt hij supervisor van een commissie die namens de Protestantse Kerk de melodieën uit het nieuwe liedboek gaat beoordelen.

Door Lodewijk Born.
Clevering is cantor-organist in de Goutumer Agneskerk, de Leeuwarder Oasekerk en de Stienser Sint-Vituskerk. In de Oase geeft hij tevens leiding aan een zestienkoppig orkest.
Aan prijsvragen doet hij normaal gesproken nooit mee, maar toen ds. Reinder Reitsma van de Agneskerk hem attendeerde op een prijsvraag van het blad Kind op Zondag vond Clevering dat wel een uitdaging. Deelnemers werd gevraagd om een melodie te maken op een door Sytze de Vries geschreven liedtekst bij de Romeinenbrief. Het leverde het winnende Lied van de levende stenen op.
,,Ik maak wel met regelmaat zettingen bij bestaande melodieën en maak ook eigen melodieën”, vertelt Clevering. Het maken van een zetting is een ,,ambacht dat je kunt leren”, maar het componeren van een melodie is anders, is de ervaring van Clevering. Het vraagt veel meer creativiteit en een denkproces over hoe iets zal worden.

Dubbelmelodie

De melodie schreef Clevering binnen een dag. Het is een zogenaamde dubbelmelodie: ,,Melodie B is dezelfde als melodie A als je de vier regels in omgekeerde richting zingt.”
Op schrift zond Clevering de melodie in die door een jury werd beoordeeld. Dat deden in dit geval Ab Weegenaar (organist en koordirigent) en Thea Endedijk (schoolmusicus, pabodocent en cantor van een kindercantorij), twee bekenden in de Nederlandse muziekwereld. Er waren liefst 34 inzendingen. ,,Op internet kon ik al zien wat de anderen gemaakt hadden.” Het gaf hem de moed dat hij in ieder geval een kanshebber was. ,,Ik had namelijk gekozen voor een melodie die om het zo te zeggen niet te eenvoudig, of simpel was. Ik wou dat het uitdagend was voor zowel kinderen als volwassenen.”
Het bleek dat de jury nou nét op zoek was naar zo’n melodie. Gekeken werd naar creativiteit en orginaliteit, geschiktheid voor kinderen, maar ook de mate van uitdaging en aanspreken, melodie in relatie tot de tekst en tenslotte ritme en metrum in relatie tot de tekst. Volgens het juryrapport was Cleverings melodie ‘beeldend, muzikaal, verrassend door de afwisseling in maatsoorten en door het gebruik maken van een dubbelmelodie’. De melodie was ook zeer multifunctioneel doordat deze ook voorzien was van percussie.
Clevering is zeer opgetogen. ,,De melodie zal straks gebruikt worden voor een project van Kind op Zondag. Ook hebben ze gezegd dat er nog een professionele opname van komt, zodat mensen op internet alvast de melodie kunnen beluisteren.” Voor de vakantie heeft hij er de Agneskerk-cantorij even aan laten proeven. ,,Ik wou graag weten of zij het ook konden zingen, maar je merkt dat je in zo’n lied moet groeien voor je het onder knie hebt. Zoals de Engelsen het zeggen: voor je het by heart kent.”
Het heeft de 57-jarige Leeuwarder musicus op het spoor gezet om wellicht vaker wat in te sturen. Hij leverde ook al zo’n tien melodieën voor de vorig jaar verschenen Friese gezinsliedbundel Tusken rein en sinne. Inmiddels is hij gevraagd voor een commissie die zich buigt over de melodieën in het nieuwe Liedboek dat in 2012 moet verschijnen. Hij wordt supervisor van een klankbordgroep uit de Protestantse Kerk. ,,Ik sta te trappelen om daar mee te beginnen.”

Is het te zingen?

Een commissie maakt een selectie van liederen die volgens hen in het nieuwe Liedboek moeten komen. De bundel moet echter ook breed gedragen worden door de diverse achterbannen van de deelnemende kerken. Daarom zijn er vanuit de verschillende kerkgenootschappen weer klankbordgroepen aangesteld die kijken naar zaken als melodie, tekst en of het liturgisch allemaal verantwoord is. ,,Als klankbordgroep voor de melodie moeten wij kijken of wat wordt voorgesteld ook werkt. Is het lied te zingen? Het zogenaamde ‘beproeven’. Dat is een heel spannend proces.”
De klankbordgroep heeft een adviserende functie. ,,We kunnen dus geen liederen tegenhouden.” Afgelopen week heeft Clevering al een selectie van honderd liederen binnengekregen die beoordeeld moeten worden, dus de klus kan beginnen. ,,Dan zie je soms al: dat lied houdt het geen dertig jaar vol. Daar moeten we niet aan beginnen.”
Clevering bezocht in de vakantie de studiedagen over kerkmuziek en liturgie in het Brabantse Hoeven. Daar werd hij zich nogmaals bewust van het belang van de komst van het nieuwe Liedboek, die de opvolger word van het Liedboek voor de Kerken. Bijvoorbeeld als middel om door de huidige crisis in de kerk te komen. ,,De Tilburgse hoogleraar Martin Hoondert zei het heel treffend: ‘Het nieuwe Liedboek móét er komen, ook al zal er heel veel tegenstand komen. Problemen kun je oplossen, maar door een crisis moet je héén.’ Ik denk dat het zo is: je kunt het nooit goed doen omdat er zóveel verschillende groepen mee te maken hebben. De een vindt straks dat er te weinig Iona-liederen in staan, anderen missen weer Opwekkingsliederen.”
De Leeuwarder denkt dat je het liedboek straks moet vergelijken met een kookboek dat je in de kast hebt staan. Niet alle gerechten vind je lekker en kook je. Andere juist wel weer. ,,Het zal dus per kerk verschillend zijn hoe men ermee omgaat. Ik ben heel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen.”
i De melodie en zettingen van Olchert Clevering staat op: www.kindopzondag.nl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties