Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikelmaandag, 14 september 2009

Barroso bungelt...
Het Europees Parlement schept er behagen in José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, zo lang mogelijk te laten bungelen. Woensdag hoopt Barroso door het Europarlement te worden herkozen, maar de parlementariërs doen hun uiterste best hem zo lang mogelijk in het onzekere te laten.
In het Europarlement kan Barroso alleen zeker zijn van steun van zijn politieke geestverwanten in de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP). De EVP is weliswaar de grootste fractie in het Europarlement, maar ze heeft geen meerderheid. Ze moet dus op zoek naar bondgenoten. Barroso kan in ieder geval rekenen op de steun van de Conservatieve fractie. Maar de socialisten, liberalen en groenen zijn tot dusver erg kritisch over herbenoeming. Anders dan het Europees Parlement zijn de 27 EU-leiders wel unaniem van mening dat Barroso ook de komende vijf jaar de Europese Commissie moet voorzitten.
Barroso is in het parlement omstreden omdat volgens de socialisten, groenen en een flink deel van de liberalen hij zich de afgelopen vijf jaar te veel heeft gedragen als ‘de loopjongen van de lidstaten’ en te weinig initiatieven heeft ontplooid. Ook is hij volgens de socialisten een te groot voorstander van de vrijemarktwerking. Zijn voorstel om de economische crisis aan te pakken was volgens de Europese socialisten, groenen en liberalen veel te voorzichtig. Ook de manier waarop hij na het debacle met de Europese grondwet in 2005 opereerde, werd als ondermaats beoordeeld. Daarom verdient hij geen nieuwe kans, vinden veel europarlementariërs.
Om het Europees Parlement tegemoet te komen, is Barroso vorige week bij alle fracties op bezoek geweest om twijfelaars over de streep te helpen. Veel heeft het niet geholpen. Dat is niet zo verwonderlijk want Barroso kon moeilijk concrete toezeggingen doen. Wat de ene fractie wel wil, daar is de andere mordicus op tegen.
Is Barroso echt zo weinig kundig en ambitieus als zijn critici beweren? Barroso is misschien geen tweede Obama maar onder zijn leiding heeft de Europese Commissie wel degelijk eigen accenten weten te zetten op het EU-beleid. Na zich jarenlang vooral te hebben ingezet voor een vrije markt voor het bedrijfsleven, geeft Brussel nu meer aandacht aan consumenten en milieu. Zo kwam de commissie met ver strekkende voorstellen om de CO2-uitstoot te beperken.
...in Europees Parlement
Maar het gaat niet alleen om de vraag of Barroso nu wel of niet geknipt is voor zijn taak. Het Europarlement ziet nu ook de kans schoon zich te profileren. Op alle belangrijke dossiers zijn het namelijk niet de europarlementariërs maar de regeringsleiders van de 27 lidstaten die het voor het zeggen hebben. Behalve eens in de vijf jaar. Dan mag het Europarlement zich uitspreken over de keus van de Commissie-voorzitter en over de eurocommissarissen.
Daar kan Barroso over meepraten. Als iemand de macht van het parlement heeft gevoeld, is hij het wel. Het parlement wilde in 2004 zijn hele ploeg Europees Commissarissen niet benoemen. Barroso moest eerst de Italiaanse kandidaat-commissaris Rocco Buttiglione laten vervangen, die homo-onvriendelijke antwoorden zou hebben gegeven op vragen van een europarlementariër.
De europarlementariërs laten Barroso zo lang mogelijk in het ongewisse om concessies af te dwingen. Zo willen de socialisten dat Barroso belooft dat de opvolger van EU-buitenlandvertegenwoordiger Javier Solana opnieuw een socialist wordt. De Britse ex-premier Tony Blair bijvoorbeeld. Ook willen zij graag dat de Duitser Martin Schulz de nieuwe parlementsvoorzitter wordt.
Om zichzelf als Europees Parlement te profileren en om baantjes af te dwingen, wordt het Barroso zo moeilijk mogelijk gemaakt. Het is de vraag wie hiermee een dienst wordt bewezen. Europa in ieder geval niet. Het Europees Parlement eist een sterke voorzitter maar ondergraaft tegelijkertijd de machtspositie van diezelfde voorzitter door hem zo lang te laten bungelen. De enige die daar van profiteren zijn de EU-lidstaten die allereerst hun eigen belang dienen en niet dat van Europa. Alleen met een sterk Europees Parlement én een sterke Commissievoorzitter kan Europa meer betekenen voor zijn burgers.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties