Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Sportmaandag, 14 september 2009

Trio Van der Bos sluit in stijl af

Marssum - Op het perron van de laatste stop voor eindstation Leeuwarden klonk gisteren opnieuw de zomerhit van 2009 uit de speakers. Gert-Anne van der Bos, Folkert van der Wei en Daniël Iseger grepen in Marssum voor de negende keer dit seizoen de macht. Van der Bos werd tot koning gelauwerd.

Door Edward Jorna
Door de zege in Marssum, de 22e en laatste vrijeformatiepartij van het seizoen, verzekerde Iseger zich definitief van de winst van het puntenklassement. De Goutumer had de titel in theorie nog aan zijn formatiegenoot Folkert van der Wei kunnen verspelen mocht hij de partij van de Marssumer kaatsvereniging Foarút niet hebben kunnen (uit)kaatsen. Dat rampscenario bleef in de koelkast.
Hetgeen overigens niet betekent dat Iseger zo aan het einde van het seizoen nog okselfris is. De achterinse, die met Goutum dit jaar ook al de bond won, heeft de ziekte van Perthes (problemen met de heupkop) en hoe langer het seizoen duurt hoe minder het lichaam doet wat de geest hem ingeeft. ,,Gelokkich dat wy hieltyd yn de prizen sitten, dat fersêftet de pine”, aldus Iseger.
De ziekte noopt de 29-jarige Goutumer om na het volgende seizoen te stoppen met kaatsen. ,,Ik moat nei de keatserij ek noch hiel wat jierren mei en dat wol ik noch wol in bytsje yn sûnens dwaan.” Helemaal definitief is het besluit om te stoppen overigens nog niet. ,,As it it oar jier noch in bytsje aardich giet, dan draai ik miskien noch in jier mei. Der hâlde dit jier wer in pear op en oar jier dogge dat ek wer in pear. As ek ik stopje falt der miskien wol in hiel grut gat.”
De winst van het puntenklassement is voor Iseger de bekroning van zijn beste seizoen ooit. ,,Mar dat puntenklassemint hat eins noait in doel foar my west. Ik bin net sa fan de punten. It giet my om lekker te keatsen en prizen te winnen. Oft ik de bêste keatser fan it jier wie? Och, ik stean boppen oan en dus is it terjochte dat ik de winner bin. Ik ha ek op de útnoegingswedstriden myn prizen pakt. Sjoch, Gert-Anne hat in soad foar ús dien, mar Folkert en ik hawwe ek abslút ús bydrage levere.”
In Marssum was de oppositie van Jelmer Hofstee, Michel van der Veen en Johannes Boersma in de eerste omloop het hevigst. Onder aanvoering van de jonge opslager Hofstee, die het perk Van der Wei/Iseger knap onder de duim hield, liep het eersteklaspartuur in eerste instantie naar een 4-2 en later naar een 5-3 voorsprong uit. Het was dat Boersma, terug van een blessure, niet zijn beste dag had want anders had hét partuur van 2009 er ook zomaar afgekund. Nu ontsnapte het aan een vroegtijdige eliminatie. Op 5-5 en 6-0 vuurde Van der Bos een onverwerkbare bal richting het perk Van der Veen/Boersma af.
In de partij om de premie of niets ging het de PC-winnaars een stuk gemakkelijker af. In de wetenschap dat het niveau van de topparturen in de eerste klas amper minder is dan veel van de hoofdklassenparturen begon trio Van der Bos tegen partuur Marten van der Leest, Pieter Jan Plat en Feiko Broersma direct scherp. Tot twee eersten gelijk kon trio Van der Leest bijblijven, maar toen kwam het verschil in klasse toch bovendrijven. Zonder al te veel moeite stoomde partuur Van der Bos door naar de zege. Die kwam op 5-2 en 6-2 toen Van der Leest voor de zesde en laatste keer poedelde.
In de eindstrijd stuitten de latere winnaars op Johan van der Meulen, Jacob Wassenaar en Marten Feenstra, het enige partuur dat dit seizoen vaker won dan verloor van trio Van der Bos. Zo won trio Van der Meulen onder andere in de finale in Franeker, Dongjum en Stiens van Van der Bos c.s. Daarna had partuur Van der Bos nooit meer revanche kunnen nemen, althans niet in een finale, en daarin lag in Marssum dus een mooie uitdaging. Vanaf acquit nam het favoriete partuur het heft in handen en hoewel Van der Meulen met een fraaie zitbal op 2-1 en 6-6 nog wel voor evenwicht zorgde kwam de zege van Van der Bos c.s. nooit echt in geding, ook al omdat Feenstra niet naar vermogen op- en uitsloeg. Met een fraaie retourslag tot voor de kaats trok Van der Wei de negende seizoenszege in de vrije formatie definitief over de streep.
De angstgegners van trio Van der Bos konden dus niet nog een keer hun naam eer aan doen. ,,Wy wiene bliid dat wy wer ris yn de finale stiene, mar as je der steane wolle je ek graach winne”, aldus Van der Meulen. ,,It siet der net yn. It seizoen wie der ien fan ups and downs. Der wie altiten wol ien by ús dy’t net goed wie. Sels op ien dei koene wie net in konstant nivo fêsthâlde. Ien omloop hiel goed, de oare striemin. De krêft fan Van der Bos en-dy wie benammen harren konstantheid. Dan winne je acht fan de tsien partijen.”
Die redenering van de opslager uit Damwâld klopte aardig. Van de 22 vrijeformatiepartijen die dit seizoen verkaatst werden viel trio Van der Bos zeventien maal in de prijzen. Negen keer was er winst, zes keer (met name in het begin van het seizoen) moest het partuur genoegen nemen met de premie en tweemaal was er een kleine premie.
,,In superseizoen”, zei Iseger. Een waarheid als een koe.
Prijswinnaars: 1. Gert-Anne van der Bos (Holwerd), Folkert van der Wei (Witmarsum) en Daniël Iseger (Goutum), 2. Johan van der Meulen (Damwâld), Jacob Wassenaar (St. Annaparochie) en Marten Feenstra (Berlikum), 3. Jochum Bouma (Easterlittens), Karel Nijman (Leeuwarden) en Pier Piersma (Easterlittens).

Cijfers Marssum

Eerste omloop: 1. Johan van der Meulen, Jacob Wassenaar en Marten Feenstra - 2. Pieter Vogels, Pytrik Hiemstra en Jan Sjoerd Tolsma 5-2 en 6-4, 3. Rutmer van der Meer, Renze Pieter Hiemstra en Taeke Triemstra - 4. Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Douwe Groenendijk 5-4 en 6-0, 5. Marten van der leest, Pieter-Jan Plat en Feiko Broersma - 6. Wilco Rinia, Herman Sprik en Gert-Jan Meekma 5-1 en 6-6, 7. Gert-Anne van der Bos, Folkert van der Wei en Daniël Iseger - 8. Jelmer Hofstee, Michel van der Veer en Johannes Boersma 5-5 en 6-0, 9. Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn - 10. Jochum Bouma, Karel Nijman en Pier Piersma 5-2 en 6-2.
Tweede omloop: 1. Johan van der Meulen c.s. - 3. Rutmer van der Meer c.s. 5-2 en 6-4, 5. Marten van der Leest c.s. - 7. Gert-Anne van der Bos c.s. 2-5 en 2-6, 10. Jochum Bouma c.s. staand nummer.
Halve finale: 10. Jochum Bouma c.s. - 1. Johan van der Meulen c.s. 4-5 en 6-6, 7. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer.
Finale: 7. Gert-Anne van der Bos c.s. - 1. Johan van der Meulen c.s. 5-3 en 6-6.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties