Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiovrijdag, 18 september 2009

Restauratie molen Warniahuizen begonnen, feestelijke ingebruikname Borgmolen en Haensmolen
Vijf restauraties in tien jaar: ‘wie presteert dat?’

Warniahuizen - Het zijn hoogtijdagen voor de stichting Poldermolens De Lege Midden. Gisteren begon de restauratie van de spinnenkopmolen Warniahuizen. Volgende week worden de Borgmolen en de Haensmolen in gebruik genomen.

Door Hinne Bokma.
We restaureren binnen tien jaar vijf molens. Daar zijn we best trots op. Wie presteert dat in Nederland? Mensen hebben geen idee hoeveel tijd de voorbereiding van een molenrestauratie in beslag neemt”, zegt Rien van Schaijck, secretaris-penningmeester van de stichting Poldermolens De Lege Midden. Hij is ook molenaar op diverse molens.
Het begin van de restauratie van de molen Warniahuizen, gisteren, omschrijft Van Schaijck als ,,een heel bijzonder moment”. Al in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw werd er gesproken over het opknappen van de molen. ,,De echte voorbereidingen zijn in 2001 begonnen”, vertelt de molenaar. Acht jaar waren er nodig om de financiering van de restauratie rond te krijgen en om de benodigde vergunningen te bemachtigen. De molen is nu nog eigendom van de gemeente Boarnsterhim, maar wordt na de restauratie overgedragen aan de molenstichting.
De spinnenkopmolen is gisteren ontmanteld en overgebracht naar de werkplaats van Knol in Akkrum. Na de restauratie keert de molen niet in Warniahuizen terug. Hij wordt verplaatst naar It Eilân West in de gemeente Smallingerland. ,,Boarnsterhim bout in mole yn Smellingerlân. Wy moasten by dizze gemeente ek in fergunning oanfreegje”, zo zegt Wigle Pasma van de gemeente Boarnsterhim. De restauratie wordt uitgevoerd door de molenbouwers van aannemersbedrijf Hiemstra uit Tzummarum.
De molen in Warniahuizen verloor in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn functie. Bij de uitvoering van de ruilverkaveling werd de Warniahuistersloot gedempt en kon de molen het water uit de polder niet meer lozen. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een molen na restauratie weer een functie hebben. Dat is een voorwaarde van het rijk. Omdat dit op de huidige plaats dus niet mogelijk is, is verplaatsing van de molen noodzakelijk. Op It Eilân West gaat hij 140 hectare bemalen. Bij calamiteiten komen daar nog eens honderd hectare bij.
De spinnenkopmolen werd eerder gerestaureerd in 1960 en 1976. De laatste jaren raakte de molen sterk in verval. Zo werden de wieken verwijderd, nadat deze door een storm zwaar waren beschadigd. Het opknappen van de molen kost 300.000 euro. Het Rijk neemt 175.000 euro voor zijn rekening, de provincie Fryslân stelt 87.500 euro beschikbaar en de gemeenten Boarnsterhim en Smallingerland betalen beide 18.750 euro. Het is de bedoeling dat de molen in mei 2010 opgebouwd wordt op zijn nieuwe locatie. In het najaar volgt de oplevering.
Na de start van de restauratie van de molen Warniahuizen wacht de stichting Poldermolens De Lege Midden volgende week vrijdag het volgende feestje. Dan worden op het eiland De Burd de Borgmolen en de Haensmolen officieel in gebruik genomen. Beide molens zijn verplaatst.
De Haensmolen stond eerder op de hoek van de Pikmar en het Prinses Margrietkanaal in Grou. In januari 2004 werd de molen volledig vernield door een vrachtschip. De tanker boorde zich enkele meters in de wal en duwde de spinnenkopmolen omver. De provincie Fryslân, eigenaar van de molen, wilde de Haensmolen niet op dezelfde plaats herbouwen. De molenstichting nam de molen over en besloot hem te verplaatsen naar De Burd.
De Borgmolen stond al op De Burd, maar heeft een andere plaats op het eiland gekregen. Op de oude plaats had hij geen mogelijkheid om te malen. Hij is daarom verhuisd naar het gemaal bij de Biggemar. De restauratie kostte 320.000 euro.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties