Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Economievrijdag, 18 september 2009

Aantal werkzoekenden in Fryslân neemt af tegen landelijke trend in
Minder mensen zoeken werk
Groningen - In Noord-Nederland is het aantal werkzoekenden in de periode tussen juli en augustus afgenomen. Landelijk was er sprake van een toename, meldt UWV Werkbedrijf. Vergeleken met een jaar geleden is er wel sprake van een sterke groei.
Eind augustus stonden er ruim 57.000 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij de vestigingen van UWV Werkbedrijf in Noord-Nederland. Een jaar eerder waren dat ruim 49.000 personen. Dat is een stijging van 16,0 procent. In vergelijking met een maand eerder is het aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Nederland met 1,0 procent licht gedaald.
Het aantal werkzoekenden is in alle drie noordelijke provincies ten opzichte van een jaar eerder gestegen. In Fryslân is het aantal werkzoekenden met 18,5 procent het sterkst toegenomen tot ruim 19.000 personen. Drenthe laat een groei van 16,5 procent zien en komt uit op bijna 16.000 werkzoekenden. In de provincie Groningen stonden eind augustus ruim 22.000 werkzoekenden ingeschreven, een stijging met 13,5 procent.
Vergeleken met de maand juli 2009 laten alle drie provincies een lichte daling zien. Voor Fryslân is de daling 1,3 procent, voor Drenthe 0,2 procent en voor Groningen 1,2 procent. Mogelijk is een deel van de daling te verklaren doordat meer mensen weer naar school gaan of niet meer geïnteresseerd zijn in een baan omdat de kansen daarvoor zijn afgenomen.
In heel Nederland stonden eind augustus bijna een half miljoen werkzoekenden ingeschreven, terwijl dat een jaar eerder ruim 400.000 personen waren. De groei bedraagt daarmee 18,2 procent. In vergelijking met een maand eerder laat Nederland een stijging zien van 0,6 procent waar het Noorden dus een afname liet zien.
Het NWW-percentage (de niet-werkende werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking) kwam eind augustus in Noord-Nederland uit op 7,4 procent. Een jaar eerder was dat 6,4 procent. Landelijk lag het percentage eind augustus op 6,3 procent (augustus 2008: 5,3 procent).

CBS-cijfers

In de periode juni tot en met augustus zaten in Nederland volgens de berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek gemiddeld 386.000 mensen zonder werk. Dat komt neer op 5 procent van de beroepsbevolking. De stijging van de werkloosheid is minder sterk dan het Centraal Plan Bureau eerder voorspelde.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties