Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Geloof & Kerkvrijdag, 18 september 2009

Jaarlijkse Vredesweek begint morgen
‘Klimaat van vrede niet genoeg’

Leeuwarden - ‘Naar een nieuw klimaat van vrede’ is het motto van de Vredesweek die morgen begint. Deze kreet is niet genoeg, vindt ds. Foekje Fleur Fink van Burdaard. ,,Ik zou liever zeggen: voor wie ben jij de naaste?” Ze signaleert in haar omgeving dat de Vredesweek maar weinig leeft.

Door Hanneke Goudappel.
Maandag is de Internationale Vredesdag. Het motto van de Vredesweek die tot met 27 september wordt gehouden ademt de verwachting dat veranderingen in de wereldpolitiek leiden tot een vreedzamer klimaat.
De toespraken van de Amerikaanse president Obama over het terugdringen van het aantal kernwapens en de dialoog met de islamitische wereld zijn twee belangrijke thema’s die de vredesorganisatie IKV Pax Christi in Nederland aan de orde stelt. De organisatie heeft net als elk jaar een Vredeskrant uitgegeven, die ook in kerken wordt uitgedeeld.
,,Een klimaat van vrede alleen is niet genoeg”, refereert ds. Fink aan een lezing onlangs van mr. dr. Herman Oort, voorheen vice-president van het gerechtshof te Leeuwarden, op een bijeenkomst van de Rotary te Burgum. ,,Want er komt bij vrede ook recht om de hoek kijken. Vrede zonder recht is geen vrede.”
Dat ethische aspect is belangrijk, vindt Fink. ,,En dat kun je heel dichtbij halen. Denk aan de gelijkenis die Jezus vertelt over de Barmhartige Samaritaan. Niet de vraag ‘Wie is jouw naaste?’ staat daar centraal, maar: ‘Voor wie ben jij de naaste?’ In het aangezicht van de ander, zie je ook het aangezicht van de Ander, met hoofdletter. Niet je eigen psyche, maar de ander maakt je betrokken en begaan.”

Op afstand

Het is Finks indruk dat de Vredesweek veel mensen weinig zegt. Dat merkte ze bijvoorbeeld toen ze ernaar vroeg in haar kerkenraad. ,,Ik heb me afgevraagd: hoe komt het dat het zo weinig leeft?” Een sluitend antwoord op die vraag heeft ze niet. Wel hoort ze mensen in haar gemeente soms dingen zeggen als: ‘Het raakt mij erg wat er gebeurt in Afghanistan, in de Palestijnse gebieden, in Iran, in Afrika; maar ik sta op zo veel afstand. Wat kan ik doen om de situatie daar te veranderen?’ ,,Daaruit blijkt dat mensen zichzelf als machteloze toeschouwers ervaren.”
Toch zijn mensen dat niet, meent Fink. ,,Ook onze eigen leefgemeenschap, ons gezin, dorp of kerkelijke gemeente is een maatschappij in notendop. Ook hier hebben mensen verschillende achtergronden en visies. De kunst is dat we het er in vrede uithouden. Dat we de buitenwereld laten zien dat een kleine wereldvrede er mógelijk is.”
,,Vrede en geluk liggen ook voor een belangrijk deel bij onszelf”, stelt Fink. ,,Het gaat er om hoe wij met elkaar omgaan. We hoeven maar om ons heen te kijken om te zien dat er buitengewoon veel onrechtvaardig en onethisch handelen is. We zullen hier, in onze eigen omgeving, moeten blijven zoeken naar wat rechtvaardig is.”
Naast het horizontale aspect - van mens tot mens - is de verticale lijn, de relatie met God belangrijk, vindt Fink. ,,In hoe Christus zich present stelt in het leven van mensen, en in de gemeente, daar begint vrede. Je moet deze twee - horizontaal en verticaal - niet uit elkaar halen.”
Zelf verbindt ze de twee aspecten op Vredeszondag met elkaar. Ze zal tijdens de kerkdienst aandacht geven aan de thema’s vrede en recht en het komt met grote letters op de beamer te staan. ,,We vieren daarnaast ook het avondmaal. Daardoor worden we bepaald bij Chrstus’ aanwezigheid in ons leven.”

Activiteiten

Jaarlijks houden enkele honderden vrijwilligers uit kerken, parochies en vredesgroepen in Nederland uiteenlopende activiteiten in de Vredesweek. Het varieert van bezinningsdiensten, discussiebijeenkomsten tot en met multiculturele feesten. IKV Pax Christi faciliteert deze activiteiten door het publiceren van een Liturgiekrant, Vredeskrant, educatief materiaal en een dvd met levensverhalen van vredesactivisten.
Ook in Fryslân worden diverse activiteiten gehouden. Zo is er in Leeuwarden in het Titus Brandsmahuis maandag over ‘Religie en geweld’ door Fred van Iersel, bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg. Hij is ook voormalig secretaris van Pax Christi Nederland
In Drachten is er zondagavond in de Grote kerk een vredesavondgebed onder leiding van pastoor L. v.d. Wal en ds. A. Bakker. Volgende week donderdag is er zowel in Drachten als in Leeuwarden een Vredeswake.
Jongeren verbonden aan IKV Pax Christi houden op maandag de ‘Nacht van de Vrede’ in het Amsterdamse Odeon. Hiermee sluiten ze de internationale dag van de vrede af en vieren ze samen met Jonge Moslims Amsterdam en het Netwerk Marokkaanse Jongeren Organisaties het Suikerfeest. De Nacht van de Vrede is een podium voor politiek, kunst en cultuur waar maatschappelijk betrokken jongeren van zo’n 18 tot 30 jaar een platform wordt geboden om uiting te geven aan hun betrokkenheid bij oorlog en vrede.
i Meer informatie over Friese activiteiten tijdens de Vredesweek: www.friesvredesplatform.nl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties