Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiovrijdag, 18 september 2009

Recessie en tegenvallende bouwleges doet gemeente broekriem aantrekken
Heerenveen moet besparen

Heerenveen - De gemeente Heerenveen moet komende jaren flink gaan besparen op haar uitgaven. Dit is de uitkomst van de resultaten van de Meicirculaire, over de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In 2010 wordt een tekort verwacht van één miljoen euro, in 2013 van vijf miljoen.

Het college verwacht het komend jaar onder meer één miljoen euro minder aan inkomsten te hebben door tegenvallende opbrengsten uit bouwleges. Tegen 2013 zal de gemeente hierdoor 2,1 miljoen euro minder op de rekening hebben staan. Voor 2010 en 2011 verwacht de gemeente niet in de rode cijfers te eindigen aan het einde van het jaar. Bovenop de tekorten van bouwleges geeft Heerenveen straks meer uit aan bijstandsuitkeringen. Dat zou komen door de economische recessie. Tot slot krijgt de gemeente minder geld van het rijk. Vanaf 2011 zal het rijk geen loon- en prijsstijgingen meer compenseren.
Wethouder Scheweer zegt niet verrast te zijn door de tegenvallende cijfers. Hij heeft al eerder zijn zorg uitgesproken over de teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds. Wat de consequenties zijn en waarop zal moeten worden bezuinigd, dat is nog niet bekend. Scheweer verwacht dat meer duidelijk is tegen de tijd dat de begroting voor 2010 wordt gepresenteerd eind oktober.

Komende jaren vast bedrag

In de Meicurculaire geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks uitleg over de uitwerking van de gemaakte bestuurlijke afspraken tussen rijk en VNG. Het bericht bevat onder meer uitleg over de hoogte van de algemene uitkering aan de gemeenten voor de jaren 2009, 2010 en daarna. Een van de belangrijkste boodschappen is dat de vaste normeringssystematiek tot en met 2011 buiten werking is gesteld. In plaats daarvan krijgen gemeenten tot en met 2011 een vast bedrag uit het gemeentefonds.
De uitkering per gemeente is afhankelijk van een aantal uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen van inwoners, woningen, uitkeringsgerechtigden. In deze tijd zijn dergelijke ontwikkelingen bijna onvoorspelbaar volgens Scheweer. Hierdoor blijft voor Heerenveen de uitkering uit het gemeentefonds de komende jaren met grote onzekerheden omgeven.
Het geschatte tekort is gebaseerd op actuele cijfers. Verdere Rijksbezuinigingen kunnen voor een nog groter tekort gaan zorgen dat de één miljoen komend jaar en de vijf miljoen in 2013.
Niet alleen Heerenveen heeft last van financiële tekorten. Een groot aantal Friese gemeenten heeft al aangegeven de komende jaren te moeten bezuinigen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties