Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiovrijdag, 18 september 2009

Subsidieregeling werpt vruchten af
Friezen kopen viermaal meer zonnepanelen

Leeuwarden - De Friese subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen is een succes. Dankzij deze regeling zijn er viermaal meer installaties aangebracht dan wanneer mensen alles zelf moeten betalen, berekende de provincie. Ook de werkgelegenheid profiteert van de regeling.

Sinds begin april heeft de provincie 1,1 miljoen euro beschikbaar, als tegemoetkoming in de aanschaf van zonne-energiesystemen, de zogenoemde Subsidieregeling Zonnestroom. Negen ton is voor kleinere systemen en twee ton voor grote. Die laatste categorie is vijfmaal overtekend. Deze subsidie komt bovenop de landelijke subsidie die het ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt.
Voor kleinere systemen, in de categorie van 0,6 kilowatt tot 15 kW (tot ongeveer veertig panelen), zijn 454 aanvragen inmiddels gehonoreerd. 319 particulieren, twee scholen en 133 bedrijven krijgen per watt vijftig cent van de provincie vergoed, met een maximum van drieduizend euro.
Volgens gedeputeerde Konst maakt het aantal aanvragers duidelijk dat de provinciale subsidieregeling, die bovenop de rijksregeling komt, een extra stimulans is om te investeren in zonne-energie. ,,Het aantal Friese aanvragen voor de landelijke regeling blijkt verhoudingsgewijs groot. De verwachting is dat er dankzij de Friese regeling uiteindelijk vier keer zoveel zonnepanelen worden geplaatst.”
Op basis van cijfers uit het verleden is een berekening gemaakt. Aan de hand daarvan kan met recht worden gezegd, dat nu viermaal zo veel panelen geplaatst zijn dan wanneer de provinciale regeling er niet was geweest, legt duurzaamheidcoördinator Bouwe de Boer van de provincie Fryslân uit.
In de categorie van 15 kW tot 100 kW zijn de aanvragen van 31 bedrijven en twee scholen gehonoreerd. Zij krijgen twintig cent per watt van de provincie, met een maximum van tienduizend euro. De subsidie in deze categorie is lager, omdat bedrijven ook voor belastingvoordeel in aanmerking komen. In deze categorie is het budget overtekend.
Alle aanvragers moeten binnen achttien maanden hun zonnestroomsysteem installeren, anders wordt de subsidie alsnog ingetrokken.
Het aantal aanvragen staat in Fryslân in totaal voor een investering van vijftien miljoen euro in systemen voor zonne-energie. Het overgrote deel daarvan wordt in de Friese economie geďnvesteerd, omdat verreweg de meeste aanvragers Friese installatiebedrijven inschakelen.
Aanvragers kunnen ook alleen voor de subsidie in aanmerking komen als ze een erkend installatiebedrijf inschakelen. Konst: ,,Een fantastische impuls voor die installatiebedrijven. Deze uitwerking van de provinciale versnellingsagenda draagt rechtstreeks bij aan de Friese werkgelegenheid.”
Het is nog niet bekend of er een vervolg komt op de subsidieregeling. De Boer: ,,De gedeputeerde is enthousiast over de regeling, dus er is politiek draagvlak voor. Maar in januari of februari moeten de Staten beslissen of er nogmaals geld wordt gestoken in een subsidieregeling voor zonnepanelen.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties