Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiovrijdag, 13 november 2009

Tekorten gaan nu mogelijk ten koste van blauw op straat
Weer onderzoek naar politie Fryslân

Leeuwarden - Ondanks alle bezuinigingen is de politie Fryslân er bij lange na niet in geslaagd om uit de rode cijfers te komen. Het moment dat de politie daadwerkelijk minder agenten op straat zal hebben is niet ver weg meer, erkennen nu ook korpschef Magda Berndsen en korpsbeheerder Ferd Crone.

Het is de politie niet gelukt om voor het volgende jaar een sluitende begroting op te stellen, bleek gisteren tijdens de vergadering van het Regionaal College, het bestuursorgaan van de politie, waarin de Friese burgemeesters zitting hebben. Het tekort loopt volgend jaar op tot een kleine negen miljoen euro, tenzij het regionaal college besluit om minder nieuwe agenten te laten instromen.
Het korps Fryslân is een zogeheten krimpkorps, een korps waarin veel oudere agenten zitten. Om de uitstroom van oude agenten op te vangen en in de toekomst ook genoeg politie te hebben, is het van belang dat er aspiranten instromen. Nu heeft het korps ruim 1400 fte’s (voltijdbanen). Om in de toekomst op peil te blijven vindt het korps dat het de komende jaren boven de door het ministerie gewenste (en betaalde) aantal van 1356 fte (in 2013) moet blijven.
Sterker nog, het aantal voltijdbanen zal de komende jaren stijgen tot meer dan vijftienhonderd fte. Met als gevolg dat ook het tekort oploopt naar ruim negen miljoen per jaar. Pas in 2014 loopt het jaarlijkse tekort dan langzaam terug, evenals het aantal personen dat werkzaam is voor de politie. In 2016 bereikt het korps de gewenste omvang.
In een andere variant is het korps wel in 2013 op de gewenste sterkte. Echter: het probleem doet zich dan voor dat de politie zich in korte tijd van een groot aantal personeelsleden moeten ontdoen. Dat kan door gedwongen ontslagen, maar ook doordat personeelsleden werk vinden bij een andere werkgever.
En dan heeft de politie nog de mogelijkheid om helemaal geen nieuwe aspiranten op te leiden. De tekorten nemen dan veel sneller af, maar na verloop van tijd heeft de politie te weinig agenten. Over tien jaar zouden er dan nog maar een goede duizend fte’s bij de politie zijn. Minder aspiranten in dienst nemen levert over tien jaar een tekort aan agenten op bij de politie.

Onderzoek

Het externe bureau A.E.F. moet nu onderzoek gaan doen bij de Friese politie. Centrale vraag in het onderzoek is hoe er in Fryslân een goed korps kan komen met de financiële middelen die er zijn. Het onderzoek moet in 2010 klaar zijn. Eerder liet de politie al een onderzoek uitvoeren naar het ontstaan van de problemen - daaruit bleek dat verschillende partijen niet goed hadden opgelet toen de bouwkosten van de nieuwe bureaus veel hoger uitpakten dan begroot en er uiteindelijk niemand ingreep.
Uit het nieuwe onderzoek moet ook blijken of de politie voldoende mensen op straat kan houden. Tot nu toe werd steeds gesteld dat de bezuinigingen bij de politie - grotendeels veroorzaakt door de veel duurder uitgevallen nieuwbouw van bureaus - niet ten koste mochten gaan van het ‘blauw op straat’. Korpsbeheerder Ferd Crone is er niet meer zeker van dat dat ook gaat lukken. ,,De service van de politieorganisatie is in het geding.”
Een ander zorgpunt is de introductie van Burgernet in de hele provincie. Alle gemeenten in de provincie moeten daarop worden aangesloten. De politie wil dat het ministerie van Binnenlandse Zaken meebetaalt.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Politiechef Fryslân.
Even een reactie niet direct op dit artikel maar wel op vergoeding voor huur die de huidige politiechef ontvangt.
Vreemd dat burgemeester Crone haar verdedigd door te zeggen dat ze wel aan de afgesproken regeling voldoet. Dat zal wel maar er is ook nog zoiets als morele verantwoordelijkheid. De politiechef kon op klompen wel nagaan dat de redelijheid door haar sterk is overschreden. Ze kon nagaan dat een vergoeding voor wonen maar een paar maanden op redelijke gronden aanvaardbaar zou zijn. Zij heeft de geloofwaardigheid van de politie in het algemeen sterk ondermijnd en dat is niet correct. Als ze een "kerel" is dan betaald ze het onverdiende bedrag terug.

S. Schouwstra, Leeuwarden - donderdag, 3 december 2009


regio
Familieberichten
Advertenties