Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiovrijdag, 13 november 2009

Ook Leeuwarder aanpak van illegaal verfspuiten opgenomen als voorbeeld voor lokaal beleid
‘Toolkit’ helpt gemeenten bij bestrijding graffiti

Leeuwarden - De Leeuwarder ervaringen in de bestrijding van overlast door graffiti zijn opgenomen in een toolkit voor andere gemeenten, die vanaf deze week beschikbaar is.

Door Jouw Stapersma.
Dat het tegengaan van verloedering in het algemeen en graffiti in het bijzonder, belangrijk is, bewijst een onderzoek uit 2008 van Kees Keizer en twee collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor een van zijn experimenten hing Keizer in een steegje in Groningen flyers met elastiekjes aan de sturen van geparkeerde fietsen. Hierna keek hij hoeveel mensen de flyers op de grond gooiden, ze stiekem aan een andere fiets hingen of ze juist netjes in hun zak staken. Daarna pakte Keizer een spuitbus om de muren van graffiti te voorzien en herhaalde het experiment.
Wat bleek: in de schone steeg gooide een derde van de fietseigenaars de flyer weg of hing hem aan een andere fiets, terwijl in de bespoten steeg dit gedrag tot 69 procent opliep.
De experimenten van Keizer en zijn collega’s waren opgezet om de zogeheten Broken Windows Theory te toetsen. Deze Amerikaanse theorie uit 1982 stelt dat verloedering van een buurt tot meer verval leidt en uiteindelijk zelfs tot criminaliteit.
Gemeenten zitten vaak met hun handen in het haar als het om de bestrijding van graffiti gaat. Nu is er daarom de toolkit graffiti, die in opdracht van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) is samengesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De toolkit is een digitale gereedschapskist op internet, waar gemeenten en instanties ideeën kunnen opdoen voor graffiti-beleid. Zo kunnen ze ideeën opdoen voor hun graffitibeleid. Michel de Vroege van het CCV: ,,Leeuwarden is een van eerste gemeenten die een eigen beleid opstelde, waarbij de graffiti integraal aangepakt worden.”
Die ‘integrale aanpak’ is een combinatie van maatregelen om graffiti te voorkomen, op te sporen en te bestraffen. Verschillende lokale instanties werken hierbij met elkaar samen, zoals gemeenten, politie en woningbouwcorporaties.

Philipsfabriek

Dat graffiti niet altijd een probleem hoeven te zijn, bleek onder andere eind augustus vorig jaar toen het grote graffiti-evenement Just writing my name Leeuwarden aandeed. Zo’n 150 graffiti-artiesten uit de hele wereld, waaronder twintig Leeuwarders, namen toen in een weekend de voormalige Philipsfabriek aan de Harlingerstraat onder handen.
Het evenement was mede georganiseerd door de Leeuwarder jongerenwerker Douwe Beimin. ,,Van mij hoeft niet de hele stad onder de verf, maar georganiseerde en kunstzinnige graffiti zijn prachtig.”
In 2001 bespraken Beimin en verschillende graffitispuiters het idee om legale graffiti te stimuleren. Hij regelde voor hen twee muren aan de achterkant van sporthal Nijlân in de wijk Huizum-West. Als tegenprestatie beloofden de spuiters de twee muren aan de straatzijde graffitivrij te houden. Daar hielden ze zich aan. Hierna kreeg Beimin aanvragen van verschillende bedrijven om ook hun muren te beschilderen met pieces, zorgvuldig gemaakte kunstwerken. Leeuwarden presenteert zich inmiddels als graffitihoofdstad van Nederland.
Inmiddels zijn volgens De Vroege de gedoogzones voor graffiti in Leeuwarden niet meer heel bijzonder. ,,Daar zijn veel gemeenten mee bezig, al wordt Leeuwarden wel vaak genoemd op graffitiblogs op internet.”
,,Dit soort gedoogzones biedt graffiti-artiesten een podium. En op verloederde plekken kunnen als bijkomend effect de zones onveiligheidsgevoelens van burgers wegnemen.” Toch benadrukt De Vroege dat niet bewezen is of gedoogzones ook de overlast van tags kunnen tegengaan, de kleinere krabbels die door veel meer mensen als storend worden ervaren.
Wel is het waar, zo beaamt De Vroege, dat graffitispuiters zich aan de ongeschreven regel houden dat je met je spuitbus niet over een piece van een ander spuit.
i De ‘toolkit graffiti’ staat op www.hetccv.nl/dossiers

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties