Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Regiowoensdag, 7 april 2010

Complimenten voor wethouder Van den Broek van politici
Duurder theater Sneek geen probleem

Sneek - De politiek in Sneek heeft weinig problemen met de kostenstijging voor het Cultureel Kwartier, met daarin een nieuw theater, in Sneek. Dat bleek gisteren tijdens de commissievergadering in Sneek. Later deze maand neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing.

Het Cultureel Kwartier bestaat uit de bouw van een nieuw theater, op de plek van het oude postgebouw aan de Westersingel, en de verbouw van de Noorderkerk aan de overkant, waar het Centrum voor de Kunsten in wordt gevestigd.
Bij het maken van de plannen, jaren geleden, stelden gemeenteraad en het college van B en W dat het project niet meer dan 27 miljoen euro mocht kosten. Een overstijging van het budget zou moeten leiden tot heroverweging van het project.
Gaandeweg de bouw bleek dat de kosten voor loon en materiaal stegen. In het oorspronkelijke raadsvoorstel werd uitgegaan van het prijspeil 2006.
Toen duidelijk werd dat de kosten hoger zouden uitvallen, kwam het college vorig jaar met het voorstel het bedrag van 27 miljoen om te rekenen naar het prijspeil van het jaar van oplevering: 2011. En daarmee kwam het totale bedrag uit op 29,9 miljoen euro. Bijna drie miljoen meer dan waarover de raad telkens sprak.
Van kritiek was gisteravond echter weinig sprake. Zelfs de VVD, die meerdere keren kritische geluiden liet horen, was complimenteus voor verantwoordelijk wethouder Van de Broek. De stijging van de kosten is gedekt door de wethouder en zo bezwoer Van de Broek: het zal niet leiden tot bijvoorbeeld belastingverhogingen.

Tussenwand

Op de SP na bleven de meeste partijen positief, al werden er hier en daar kanttekeningen gemaakt. GroenLinks maakt zich zorgen over mogelijke meerkosten voor bijvoorbeeld een verschuifbare tussenwand voor de flexibele orkestbak.
En ook wethouder Van de Broek toonde zich nog niet volledig gerust. Volgens hem blijft het noodzakelijk de vinger aan de pols te houden bij de bouw van het theater en de afronding van het Culturele Kwartier. De post Ďonvoorziení, die in de begroting is opgenomen, mag volgens hem niet worden gebruikt om eventuele nieuwe prijsstijgingen op te vangen.
Positiever was hij over de exploitatie van het nieuwe theater. De Rabobank heeft aangegeven een bijdrage in de exploitatie te willen leveren, hoe en hoeveel is nog onderwerp van gesprek.
Op 20 april besluit de gemeenteraad definitief.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties