Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiowoensdag, 7 april 2010

Klanten betalen in Wommels massaal met biljetten van vijftig euro
Bank krijgt de schuld van tekort aan wisselgeld

Wommels - Winkeliers in Wommels worden geplaagd door klanten die massaal met biljetten van vijftig euro betalen. De schuld wordt bij de plaatselijke bank gelegd.

Door Hinne Bokma.
Wy binne moarns om tsien oere al troch ús lytsjild hinne. Dan binne wy noch mar twa oeren iepen”, verzucht Nyncke Posthuma van Echte Bakker Posthuma. ,,It is in probleem”, geeft ze aan. Veel klanten betalen met een biljet van vijftig euro. ,,En as se allinnich mar in bôle nedich hawwe, dan giet it hurd mei ús lytsere biljetten”, zegt de onderneemster.
Bij andere winkeliers in Wommels hetzelfde verhaal. ,,De iene nei de oare komt hjir mei in biljet fan fyftich euro”, vertelt eigenaar Murk Okkema van Murk’s Slagerij aan de Terp. ,,Hast 80 persint hat net lytser. Ik moat dan wer om lytsjild nei de bank en dêr moat ik dan foar betelje.” Het probleem is volgens hem snel opgelost als de geldautomaat van de Rabobank in Wommels meer biljetten van tien en twintig euro geeft. ,,Dat bart no net, it is standert fyftich euro.”

Frustraties

Ook bij warenhuis Van der Velde aan ’t Noard heeft men veel last van het betaalgedrag van de consument. ,,It bart wol ris dat wy moarns om healwei tsienen al troch ús lytsjild hinne binne. Dat jout by beide partijen, sawol by ús as by de klant, frustraasjes”, aldus Grietje van der Velde. ,,In inkele kear komt der sels noch ien mei in biljet fan hûndert euro.”
Van der Velde wijst erop dat de bank royaler moet zijn met het verstrekken van biljetten van tien en twintig euro. ,,Wy hoege net de funksje fan de bank, as it giet om it wikseljen fan jild, oer te nimmen”, vindt zij. ,,Wy hawwe de saakjes wol goed foar elkoar.”
De winkeliers hebben het probleem al diverse keren aangekaart bij de plaatselijke Rabobank. Ook de ondernemersvereniging Wommels heeft aan de bel getrokken. Tot nu toe echter zonder een bevredigend resultaat.

Betalen met pinpas

Bij supermarkt Jumbo Kooistra speelt het probleem minder dan bij de andere winkeliers in Wommels. Bij de supermarkt wordt meer gepind. Volgens bedrijfsleiders betaalt 80 procent van de klanten de dagelijkse boodschappen met de pinpas. ,,Wy sitte eins noait sûnder lytsjild. Dat komt ek omdat wy dat altiten op foarried hawwe.”
Volgens Bert Roman, voorzitter van de directie van Rabobank Sneek Zuidwest Friesland, heeft de bank er inmiddels van alles aan gedaan om het geldprobleem van de Wommelser winkeliers op te lossen. Bij de geldautomaat heeft de bank een brief neergehangen, waarop staat hoe klanten biljetten van tien en twintig euro kunnen krijgen. ,,Daarnaast hebben we de winkeliers gewezen op de mogelijkheden van geld pinnen. Ook voor kleinere bedragen kunnen de klanten bij de winkeliers pinnen”, aldus Roman. ,,Daarmee kan het probleem van een tekort aan wisselgeld worden opgelost.”

Bank kan weinig doen

Roman geeft aan dat de bank verder weinig kan doen voor de winkeliers. Meer biljetten van tien en twintig euro uitkeren is volgens hem niet mogelijk. De geldbakken in de automaat hebben een bepaalde omvang. ,,Zo werken die apparaten nu eenmaal. We doen al veel voor de winkeliers.”
De geldautomaat in Wommels wordt een keer per week gevuld met nieuw geld. ,,Of eerder, als dat nodig is”, aldus Roman.
Volgens de directievoorzitter speelt het probleem van de vijftig-eurobiljetten alleen in Wommels. ,,In andere dorpen hebben de winkeliers geen last van dit probleem. Wij krijgen daar geen klachten over”, stelt hij. ,,Het is dus aan de winkeliers in Wommels om het op te lossen.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties