Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Hoofdartikelmaandag, 14 juni 2010

De commissie van het CDA...
Het CDA zal de komende weken een grondige analyse maken van het verkiezingsdrama van vorige week. Bij de aankondiging hiervan gingen de gedachten uit naar die andere keer dat het CDA de kiezer niet meer aansprak. Er volgde toen een rapport van de commissie-Gardeniers. Kernwoorden uit dat rapport waren arrogantie en naar binnen gerichtheid: de Haagse ’kaasstolp’. Die stond over de Haagse politici heen en verhinderde hen om contact te hebben met ‘de provincie’. De stolp ontnam het zicht op wat er zich werkelijk afspeelde in het land; de partij leefde vooral voor zichzelf.
De analyse die nu komen gaat, kan dezelfde woorden gebruiken, maar dan in een andere context. In de afgelopen jaren is het politiek-maatschappelijke veld drastisch veranderd. De medialisering van de politiek heeft zich versterkt voortgezet. De opkomst van de populisten heeft het politieke én maatschappelijke landschap drastisch veranderd. De kiezer is mondiger geworden, dat wil zeggen dat die steeds meer kiest vanuit eigen belangen en gevoelens. De traditionele politieke stromingen van christen-democraten, liberalen en sociaal-democraten hebben meer te lijden van partijen met uitgesproken opvattingen. Die uiten zich in conservatisme of in populisme.
Het rapport van Gardeniers kan als leidraad worden genomen voor de analyse van de huidige crisis van het CDA. Dan zal blijken hoe het CDA heeft geprobeerd het contact met de kiezer te herstellen door bijvoorbeeld hoog in te zetten op veiligheid en controle. Onder leiding van Kamerlid Van Haersma Buma toonde het CDA zich voorstander van meer toezicht, koppeling van data-bestanden, strengere straffen, bijvoorbeeld. De populistisch aandoende maatregelen hebben niet geholpen. En ze zullen ook niet helpen; de behoefte van ‘het volk’ is in principe onverzadigbaar. De straffen in ons land zijn al hoger geworden, maar kunnen altijd hoger. De ‘bescherming’ van de burger door elektronisch toezicht, DNA-banken en andere middelen kan altijd beter. Het CDA heeft vormen van cliëntelistische politiek bedreven: wij doen wat u wilt en u kiest ons. Maar dat leidde niet tot resultaat - er waren andere politici die mensen niet alleen naar de mond praatten, maar ook hun gevoel raakten.
Wilders heeft niet gewonnen omdat hij zulke briljante ideeën heeft over nog meer beveiliging op straat, maar omdat zijn ‘oplossingen’ lekker simpel zijn en hij een nieuwe stem geeft aan het onbehagen van het volk. Wilders wacht hetzelfde lot als nu het CDA: wie de kiezer naar de mond praat, staat uiteindelijk met de mond vol tanden. Want die kiezer wil altijd meer.
... en de toekomst
Het CDA krijgt te maken met een grote interne strijd. De eerste tekenen zijn al zichtbaar. Er is de groep die de kiezer wil doen geloven dat het CDA net zo stoer is als Wilders en eigenlijk dezelfde maatregelen wil als Wilders. Dat zijn de CDA’ers die wel met Wilders in de regering willen en die hopen het verwilderste Zuiden opnieuw te kunnen veroveren. En er is de (kleinere) groep die het CDA zal oproepen tot terugkeer tot de partij met een visie die niet wordt gevoed door oppervlakkige, populistische of materialistische wensen van burgers, maar door overtuigingen. Die groep wil dus niet met Wilders in de regering zitten.
De problemen waarin het CDA zich bevindt werden zichtbaar toen de fractie van de Tweede Kamer Verhagen koos als voorzitter. Verhagen is een gehaaide onderhandelaar - dat is wel nodig in deze tijd. En hij is een politicus met streken - denk alleen maar aan zijn rol in de kwestie-Afghanistan. Verhagen heeft in hoge mate het beeld van het CDA bepaald - zowel intern als voor het publiek. Het ‘CDA van Verhagen’ heeft vorige week ontzettend voor de broek gehad. En het is deze Verhagen die de zwaar gehavende fractie ‘op de rails’ moet zetten.
De commissie die de analyse moet maken van het drama van het CDA zal moeten constateren dat de partij ernstig verdeeld is tussen kiezers behagen en overtuiging. Als de partij voor het eerste kiest, kan zij tijdelijk herstellen, maar zal uiteindelijk verwateren tot een partij die speelbal is van de luimen van het volk en wordt ze afhankelijk van media-hypes. Kiest het CDA voor overtuigingen vanuit eigenheid - die opnieuw zal moeten worden veroveren - zal de partij wellicht in verhouding klein blijven. Maar uiteindelijk zal zij meer betekenis hebben voor Nederland.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties