Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Geloof & Kerkmaandag, 14 juni 2010

IZB ‘belangrijkste aanjager van missionair werk PKN’ bestaat 75 jaar
Meer training om ‘brieven van Christus’ te zijn

De IZB kan worden gezien als één van de belangrijkste aanjagers van het missionaire werk in de huidige Protestantse Kerk in Nederland. Dat stelde de theoloog dr. René de Reuver, zaterdagavond tijdens een jubileumbijeenkomst van de missionaire organisatie in Rotterdam.

De IZB is 75 jaar geleden opgericht uit zorg om de prediking in vrijzinnige streken in ons land. Pas in de loop de geschiedenis, met name na de Tweede Wereldoorlog, kwamen de buitenkerkelijken meer in beeld. ,,Niet langer was de kérk voorwerp van zending, maar ging het om de zending van God, waar de kerk in betrokken is”, aldus De Reuver. Inmiddels heeft de IZB kerkelijk inbedding gekregen, als organisatie die gemeenten bewust maakt en toerust voor hun missionaire roeping.
Dr. Arjan Plaisier, scriba van de PKN, ook één van de sprekers tijdens de jubileumbijeenkomst, zei dat de kerk kan leren van de ervaring die de IZB opdoet met gemeenteplanting, met alternatieve vormen van christelijke gemeenschap. ,,Laten we zuinig zijn op de vormen die we hebben en tegelijk beseffen dat nieuwe vormen nodig zijn. Die ontdekken we buiten onze veilige kaders, soms in niemandsland.” Al ettelijke jaren pioniert de IZB met gemeentestichting, onder meer in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Zoetermeer.

Analfabetisme

Plaisier was gevraagd om te spreken over de vraag waar het in de komende vijf jaar voor de IZB op aankomt. Hij voorziet dat ,,het Bijbels analfabetisme zal verder toenemen. We zullen nog meer training nodig hebben om ‘brieven van Christus’ te zijn, in een verstaanbare taal. Daar zal de IZB dienstbaar aan moeten zijn. De primaire brief van Christus is de plaatselijke gemeente.”
Plaisier merkte overigens op dat het hem waarschijnlijk lijkt dat dit het laatste jubileum van de IZB is, nu de landelijke kerk sinds een aantal jaar een aparte programmalijn Missionair werk & Kerkgroei heeft. ,,We kunnen ons de luxe van aparte organisaties niet meer permitteren. Het christelijk getuigenis staat in onze tijd op het spel. Dat vraagt om vereniging van krachten.”
Eén van de pioniers van de IZB, is Arjen ten Brinke; hij is als missionair werker actief in de Vinexwijk Wateringse Veld, bij Den Haag. Vanuit zijn ervaring sprak hij over de vraag waar het in gemeentestichtingsprojecten de komende tijd op aankomt. ,,Wees gericht op relaties. Ga op zoek naar mensen die Christus niet kennen, deel het leven met hen. Eigenlijk niet zoveel anders dan de gemeente van de eerste christenenen: ze aten samen, ze trokken met elkaar op, ze loofden God en stonden in de gunst bij de mensen om hen heen.”
Dat geldt ook voor de kerk in een achterstandswijk, zei IZB-evangelist Jan Waanders, hij woont en werkt in een Groningse Vogelaarwijk. ,,Soms hoor ik een vrijwilliger over ‘zij’ en ‘jullie’. Dan denk ik: bij jou is het kwartje nog niet gevallen.”
,,Wilt u dat uw vergrijsde, kwijnende gemeente weer vitaal wordt? Maak tijd vrij voor gebed.” Dat adviseerde ds. Jos Slager de aanwezigen tijdens één van de workshops, zaterdagmiddag.

100 procent genade

Slager werd 10 jaar geleden bevestigd in een vergrijsde gemeente in het dichtbevolkte Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde. ,,Een spannend avontuur”, noemt hij het zelf. ,,Het jongste lid was een veertiger. Kinderen waren er niet of nauwelijks.” In samenwerking met de IZB ontwikkelde de gemeente plannen voor revitalisering. Er kwamen Alpha-cursussen, zondagmiddagbijeenkomsten, contacten met scholen, kerst- en paasvieringen voor buurtbewoners. Er kwamen mensen tot geloof, kinderen werden gedoopt. ,,Het is 100 procent genade; ik sta er zelf van te kijken”, zei Slager. ,,Als God het met deze gemeente en deze voorganger kan, dan kan het overal.”
Als het er gezien de cijfers van de kerksluitingen veel van weg heeft dat God momenteel in West-Europa wordt begraven, dan komt het er op aan ,,niet weg te lopen bij de begrafenis”, zei ds. Wim Dekker, hoofd vorming en educatie van de IZB. ,,Dat zal nog moeilijk genoeg zijn, want we bouwen liever een feestje dan dat we een begrafenis bijwonen. De vraag zal zijn of wij trouw blijven aan die God, die in West-Europa het onderspit dreigt te delven.”
Wie bereid is met God te sterven, wordt omringd met tekenen van opstanding, aldus Dekker. ,,Ik beleef de aanwezigheid van een jonge en levende gemeente in Rotterdam-Delfshaven anno 2010 als een teken van opstanding. Maar ook als ik dat niet zou zien, dan nog, op grond van het feit dat de kern van mijn geloof is dat Jezus Christus is opgestaan en dat Hij in zijn opstanding een nieuwe werkelijkheid heeft geschapen, waar hier en nu de tekenen van oplichten.”

Hovenier

Dekker plaatste er wel een kanttekening bij. ,,Opstanding betekent niet: het wordt weer zoals vroeger. Dat dachten de discipelen van Jezus wel even, maar ze kwamen er snel achter dat het zo niet was. Geloven in de Opgestane is nooit terugverlangen naar vroeger. Het vereist wel een voortdurende oefening om Hem te herkennen waar Hij nu verschijnt en aanwezig is. De Opgestane lijkt soms op een hovenier. Zaaiers moeten dan toch niet zoveel moeite hebben met herkenning?”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Een 'brief van Christus' zijn - dat is een uitdaging voor elke christen.
Juist in onze dagelijkse leefwereld biedt dat volop kansen en
mogelijkheden. Want we hebben al allerlei bestaande relaties die met onze
familie, buren en collega's. In werksituaties staan steeds meer
christenen daarbij stil. In zo'n 100 groepen en organisaties denken ze na
over de vraag wat hun christen zijn betekent in hun beroepsgroep. En op
een kleine 300 locaties bidden christencollega's samen. Alle info op
www.bedrijfsgebed.nl

Op zondag 7 november zal er dit jaar voor het eerst een landelijke
themazondag 'Christen zijn op je werk' zijn. Letterlijk alle kerken en
gemeenten zijn uitgenodigd om dan stil te staan bij de relatie tussen
geloof en werk. Zinvol, want het heeft er alle schijn van dat dit thema
in de kerk een blinde vlek is, terwijl verreweg de meeste kerkleden er
mee worstelen. Alle info en opgave via www.christenzijnopjewerk.nl

Maarten Pijnacker Hordijk
bedrijfsgebed@gmail.com
Houten

, - maandag, 21 juni 2010


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties