Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Geloof & Kerkwoensdag, 20 oktober 2010

Zwaargewichten buigen zich over Leeuwarder beroepszaak
College behandelde vaker kerksluiting

Rotterdam - De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leeuwarden (i.w.) gaat in beroep bij het Generaal College voor Bezwaren en Geschillen in Utrecht inzake de kerksluitingskwestie. Ds. Laurens Korevaar uit Rotterdam, lid van het College, legt uit wat het Generaal College als taak heeft.

Door Lodewijk Born.

Achtergrond

Wie hebben er zitting in het Generaal College voor Bezwaren en Geschillen?
,,Het College telt dertien leden,
inclusief de leden die secundus en tertius zijn. Het bestaat uit theologen, een registeraccountant, mensen die werkzaam zijn bij de rechterlijke macht en ten slotte vertegenwoordigers uit de advocatuur. Het zijn allemaal personen die vanuit hun expertise en kwaliteiten benoemd zijn door de Generale Synode, de hoogste kerkvergadering van de Protestantse Kerk. Ik ben zelf bijvoorbeeld oud-voorzitter van het Generaal College voor de Visitatoren. Je weet dan goed wat er allemaal kan spelen in de kerk. Bij elke zitting moeten minimaal vijf leden aanwezig zijn. Kan er iemand niet, dan wordt een vervanger gevraagd om te komen, een secundus of een tertius zoals dat in kerkelijke termen heet.”
Het Generaal College is het hoogste rechtscollege in de Protestantse Kerk in Nederland? Wat doen jullie precies?
,,We spreken recht in beroepsprocedures inzake beslissingen van kerkenraden en van andere kerkelijke organen, bijvoorbeeld de synode waar bezwaar tegen is gemaakt. Zaken die eerder behandeld zijn door lagere beroepsinstanties, maar waarbij uiteindelijk de weg wordt gegaan naar het hoogste rechtscollege van de kerk. Het kan van alles betreffen, waarbij het belang van personen of zaken speelt. Veel voorkomend is dat iemand vindt dat de verkiezing van ambtsdragers niet goed is verlopen. Ook doen we uitspraken in zaken waarbij degenen die in beroep gaan vinden dat de uitleg en toepassing van de kerkorde, zeg maar de grondwet van de kerk, niet juist is geweest.”
Hoe vaak per jaar komt het College bijeen?
,,We komen gemiddeld een keer in de twee maanden bijeen. Deze week nog en de laatste zitting van dit jaar is op 15 december.”
Hoeveel tijd heeft een College gemiddeld nodig om tot een uitspraak te komen?
,,Daar is geen gemiddelde van te geven. In de ene zaak wordt sneller uitspraak gedaan dan de andere. Dat hangt er vanaf hoeveel tijd nodig is. We hebben nu bijvoorbeeld enkele lopende zaken uit 2009 nog in behandeling. Dit jaar hebben we tot nog toe twintig zaken gedaan. Dat zal denk ik uitkomen op zo’n 25 ŕ 30.”
Wat is de procedure als er een beroepszaak bij uw College gestart wordt?
,,We kijken eerst of wij het aangewezen orgaan zijn dat het moet behandelen. In sommige gevallen moeten we bezwaarmakers doorverwijzen naar een ander adres. Als het bijvoorbeeld gaat om een zaak met seksueel misbruik moet je naar het College voor het Opzicht. Als ons College de zaak doet, bepalen we eerst hoe we deze precies behandelen. Dat kan schriftelijk of via een mondelinge toelichting. Degene die in beroep gaat, dient zijn stukken in en daar volgt vervolgens weer een bepaalde termijn op waarbinnen de andere partij kan reageren. Zeg maar het wederhoor. Op die reactie kan vervolgens ook weer een reactie volgen van de degenen die in beroep zijn gaan. Daarna volgt er een mondelinge zitting met de partijen om een toelichting te geven of wij kunnen zelf op basis van de stukken een uitspraak doen. Die is in alle gevallen bindend. Er gaan al gauw enkele maanden overheen voor een zaak tot een uitspraak leidt.”
Is het vaker voorkomen dat er beroepsprocedure was inzake kerksluitingen?
,,Ja, dit is vaker door het College voor Bezwaren en Geschillen
behandeld. Kerksluitingen maken veel emoties los. Het komt dan voor dat sommigen daar de gang naar de kerkelijke rechter voor willen maken. In het geval van Leeuwarden is het aannemelijk - ik hou een slag om de arm - dat we hier 15 december voor het eerst over zullen spreken. Het zal dan gaan hoe we de zaak procedureel gaan behandelen. Nog niet inhoudelijk, een uitspraak kan dan zeker nog niet gedaan worden.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties