Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Cultuurwoensdag, 3 november 2010

Academiebands en sociale netwerken zitten volgens Piter Reitsma rock-n-rollgehalte in de weg
Newsense Memory wil opnieuw opvallen

In 2007 stonden ze in de finale van SENA Performers POPnl Award. De jongens van punkrockformatie Newsense Memory uit Damwld hadden het ver geschopt, maar haalden de hoofdprijs niet binnen. Drie jaar later bokst de band zich opnieuw naar de top. Dat valt niet mee.

Door Sierd van der Bij.
Zanger en gitarist Piter Reitsma (23) denkt met plezier terug aan de tijd dat zijn band Newsense Memory in de finale van een van de belangrijkste talentenjachten stond, de SENA POPnl Award. ,,Dat wie in fantastyske nderfining. Yn e Melkweg is alles goed foar inoar. Sa hiene wy s eigen klaaikeamer. De droom die met deze finale uitkwam, werd met twee bussen vol met vrienden, familie en fans gedeeld. ,,Wy mochten dy jn fslute en dat diene wy mei sukses.
Reitsma weet nog goed wat hij destijds van het oordeel van de jury vond. Newsense Memory wist met hun pakkende punkrock als enige band het publiek in extase te brengen, maar de hoofdprijs ging naar een Amsterdamse band. ,,s fermoeden wie dat it freontsjespolityk wie. It publyk wie wyld, mar wy kamen fan fier. Wy wiene de ienige noardlike band dy jn. Volgens Reitsma is zon talentenjacht net als het televisieprogramma Idols. ,,Ast in kear in minne dei hast, wurdst der fuort en daliks op frekkene. Ien ferkeard jurkje, en hja binne net mear hip. Reitsma kijkt vandaag de dag liever naar de toekomst. ,,Wy moatte der earst foar soargje dat de basis solide is.
Die basis werd een jaar of zeven terug gevormd. Met vrienden Auke van der Ploeg en Wilbert Schippers begon Reitsma met een bandje dat zich liet benvloeden door de laagdrempelige punkrock van namen als Blink 182, Green Day en The Offspring. Een jaar lang werd er gerepeteerd in een garage voordat het eerste optreden kwam.
Dat was ook het moment dat de band aanzette om eigen nummers te schrijven. ,,Dat earste materiaal wie doe noch weardeleas, zegt Reitsma, ,,mar in jier letter kamen wy mei s earste plaat. Der stiene ferskes op dyt der wol ta dienen en at ik der no sa op werom sjoch, hat dat in moai ripingsproses west. Nu is Newsense Memory klaar om het volgende hoofdstuk in te vullen.

Connecties

De debuutplaat van Newsense Memory kreeg de naam Fashion Americain en deze leverde de band een scala aan optredens op. Toch kon er maar weinig gedweept worden met het succes in de Amsterdamse Melkweg. Het netwerk van Reitsma en zijn vrienden zou niet uitgebreid genoeg zijn om de band volledig op de kaart te zetten. Reitsma heeft daar wel een verklaring voor. ,,Bands as New Killer Stars, MakeBelieve en Daily Bread hawwe it no aardich fier skopt, mar dat komt allegearre troch Andries van Wieren.
Van Wieren is de voormalige drummer van Luie Hond, runt 3S Music Production en is als docent Music management verbonden aan de opleiding DDrive in Leeuwarden. Het sterke netwerk van een opleiding als DDrive is volgens Reitsma een obstakel in het doorbreken van een band als Newsense Memory. ,,Op skoalle sjogge leararen wol nei de bands. Dy wurde yn e gaten hlden. Dat soart minsken hawwe wy net om s hinne, omt wy oare opleidingen folgje.
Reitsma vindt niet dat Newsense Memory onderdoet voor bands die op DDrive en de Academie van Popcultuur zijn opgericht. ,,Kreativiteit is net te mjitten mei watsto leard hast, vindt Reitsma. Bovenop de mening dat het voor DDrive en academiebands makkelijker is om podia te betreden, vindt Reitsma dat het rock-n-rollgehalte te vaak uitgedrukt wordt met sociale netwerken als Hyves. ,,Atsto hjoed de dei rock-n-roll wze wolst, moatsto earst in pear tzen freonen hawwe op Hyves.
Maar de Damwldster band kijkt ook graag naar collegas uit de regio. Volgens Reitsma is er in die regio weinig plek voor een band als Newsense Memory. ,,Bands as Jitiizer en De Hnekop kieze foar de maklike wei. Hjir en dr in nmer fan in bekinde band oanpasse en teksten skriuwe wrt minsken t dizze regio graach op f komme. In soad drank en hosse mei dy hap. Dan meitsje wy it al gau te dreech, licht Reitsma toe.

Grotere podia

Newsense Memory weet na jaren wel wat het nodig heeft. ,,Dat binne in pear gruttere plakken yn Frysln. Plakken wrt bands steane dy al fierder binne en s it poadium iepenje litte. Reitsma denkt aan podia als Poppodium Romein, Iduna en Het Bolwerk. Daar staat een serieuzer publiek dat bereid is om naar de muziek van Newsense Memory te luisteren. Reitsma vindt niet dat Friesland Pop zich meer moet inzetten voor underdogs als Newsense Memory. ,,Wat ik wol moai fine soe, is dat dy stifting har mear bemuoit mei wat der bten de std bart. Dat soene sy dwaan kinne troch by tiden kontakt op te nimmen mei de lytsere poadia as Go Zero yn Dokkum en It Badhs yn De Westereen.
Reitsma en zijn vrienden zijn er na jaren ervaring met de Friese popscne achtergekomen dat ze iets unieks moeten neerzetten. Via die nieuwe weg hoopt Reitsma de band opnieuw op de kaart te zetten. Samen met de Dokkumer bands Xqs en Beyond The Scene broedt Newsense Memory op een plan wat de omgeving moet doen verbazen. Het project is nog niet klaar, maar Reitsma wil al wel vast een tipje van de sluier oplichten. ,,It hiet OpenYourEyes en wy bringe mei s trijen in totaalbellibbing. In jn mei muzyk as basis, mar dr boppe op noch in soad oare dingen. It doel is om in platfoarm te meitsjen wrt ek oare bands sjen litte kinne wat se yn hs hawwe. At it aanst sa fier is, sille wy Friesland Pop ek tnoegje.
i www.myspace.com/newsensememory

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 3


Reacties:

Het is wel een beetje makkelijk om zo af te geven op Jitiizer en de Hûnekop, hoewel er in wat hij zegt zeker wel een kern van waarheid in zit. Maarja, Jitiizer heeft daarmee wel veel bereikt.

En het is inderdaad waar dat je iets unieks moet hebben. Bands als bijvoorbeeld Scrum zijn daar een goed voorbeeld van.

Dennis, Groningen - dinsdag, 30 november 2010


De makkelijkste weg is wel de beste weg lijkt mij !
eerst maar eens 200 keer optreden en dan anderen bekritiseren !

Graddus, Joure - vrijdag, 12 november 2010


Leuk hoor, maar Andries van Wieren heeft niks met New Killer Stars te maken.

Jelle, Leeuwarden - donderdag, 4 november 2010


cultuur
Familieberichten
Advertenties