Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiovrijdag, 18 november 2011

Op valreep derde alternatief voor Thialf ingebracht
Heerenveen | Voor het opknappen van het verouderde ijsstadion Thialf in Heerenveen wordt op de valreep een derde variant naar voren gebracht. Het gaat om een al eerder gepresenteerd, maar doorontwikkeld plan van het Heerenveense ontwikkelbureau Proplan. Deze variant is beter te exploiteren en de breedtesport is er beter mee te bedienen, vindt de lokale partij Gemeentebelangen Heerenveen.
Het is de bedoeling dat het plan maandag in de commissievergadering van de gemeenteraad van Heerenveen wordt toegelicht. GBH heeft daarvoor gezorgd. De stuurgroep Nieuw Thialf kan elk moment haar voorkeursvariant presenteren. Gekozen wordt tussen vernieuwbouw op de huidige plek en nieuwbouw bij het Abe-Lenstrastadion. De variant van Proplan is uit beeld verdwenen, en dat vindt GBH een slechte zaak. ,,Dit plan biedt namelijk vele voordelen”, zegt gemeenteraadslid Dirk Tuithof.
Volgens de variant van Proplan wordt Thialf op de huidige plek gerenoveerd. De ijshockeybaan wordt een klein stukje verplaatst, dat zou beter zijn voor veiligheid en exploitatie. Om die kleine ijsbaan kan dan een tweede vierhonderdmeterbaan worden gebouwd. ,,Dan hebben we een baan voor de topsport en een baan voor de recreatiesport. Dat scheelt enorm in de exploitatie en de energiekosten”, zegt Tuithof. Daarnaast kunnen er een tennishal en een overdekte atletiek- en wielerbaan komen, tevens geschikt voor skeeleren. Daarin zouden marktpartijen interesse hebben.

Sportcampus

Verder kan een in de nabijheid staande serviceflat voor senioren van voorgenomen sloop worden gered door die geschikt te maken voor studentenhuisvesting. ,,Dan hebben we eindelijk een sportcampus voor onze CIOS-studenten. Zo’n plek ontbeert Heerenveen nu. De studenten zitten allemaal verspreid, en dat wordt als erg lastig ervaren.”

Teleurstellend

Tuithof vindt het teleurstellend dat dit in 2009 al eens naar voren gebrachte plan van ingenieur Klaas Postma niet serieus genomen wordt door de stuurgroep Nieuw Thialf. Volgens hem is dit plan verreweg het beste om Thialf exploitabel te houden. ,,Dit biedt gelegenheid voor recreatiesport. Dat is nodig, want tot mijn schrik zit Heerenveen volgens cijfers van NOC*NSF qua deelname aan breedtesport vér onder het landelijk gemiddelde.”
De kosten van de Proplan-variant, waar ook ijsmaker Bertus Butter bij betrokken is, worden begroot op zo’n zestig miljoen euro. ,,Maar dan heb je het over uitvoering van álle plannen. Dat kun je ook nog eens fasegewijs doen.” Renovatie van Thialf alleen kost zo’n 24 miljoen euro, inclusief tweede ring en skybox. Bouw van een tweede vierhonderdmeterbaan erbij vergt in totaal veertig miljoen euro.
De variant van vernieuwbouw op de huidige locatie wordt becijferd op een investering van vijftig miljoen euro, nieuwbouw op de Noordplot kost het dubbele. Stuurgroep nieuw Thialf komt begin december met een voorkeursvariant naar buiten.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties