Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Geloof & Kerkmaandag, 21 november 2011

Diaken als ambassadeur paraat in kille winter
Utrecht | Kerk in Actie heeft het kabinet-Rutte zaterdag opgeroepen de sociaal zwakkeren in de samenleving te ontzien. Dat gebeurde in Utrecht op de Landelijke Diaconale Dag van de Protestantse Kerk in Nederland.
In een brief aan premier Rutte doet Kerk in Actie een ‘dringend appel om sociale ongelijkheid, discriminatie en sociale uitsluiting in de Nederlandse samenleving tegen te gaan’.
Kerk in Actie vraagt het kabinet onder meer extra middelen te reserveren voor lokaal armoedebeleid en het strafbaar maken van illegaliteit niet in te voeren. Ook wordt het kabinet gevraagd om bij ontwikkelingssamenwerking de belangen en behoeften van bewoners in arme gebieden weer centraal te stellen.
Ook zijn er zorgen over de toename van stille armoede. ‘Door de stapeling van bezuinigingsmaatregelen komt de solidariteit met hen die dit het meest nodig hebben onder druk te staan. Diakenen signaleren dit in de praktijk van hun werk. Ook maken zij zich zorgen over de verharding van standpunten over de positie van migranten en minderheden, de ruimte voor mensen met een andere geaardheid, de bejegening van ex-gedetineerden en de inperking van mogelijkheden van mensen in armoede of mensen met een beperking om volwaardig te participeren in onze samenleving’, zo schrijft programmamaker Evert Jan Hazeleger van Kerk in Actie.
De diaconale hulporganisatie doet ook een beroep op de premier om ‘geen extra drempels op te werpen voor financieel kwetsbare hulpvragers, zoals de verhoging van de griffierechten, de leges voor vluchtelingen en het heffen van een eigen bijdrage in de Geestelijke Gezondheidszorg’.

Hoop in actie

In het Beatrixgebouw van de Utrechtse Jaarbeurs waren zo’n duizend diakenen en leden van zwo-groepen uit de Protestantse Kerk aanwezig. In het ochtendprogramma sprak prof. dr. Henk de Roest, hoogleraar praktische theologie, over de positie van diakenen in onze samenleving. ,,Voor mensen in concrete situaties van nood en onrecht, die zomaar als uitzichtloos worden ervaren, vertegenwoordigt u hoop”, zo hield hij diakenen voor hoe zij ‘Ambassadeurs zijn van de hoop’. ,,U belichaamt de hoop voor mensen in de winter van het leven. Hoop is daarbij voor u niet enkel een statement, want u weet dat een dergelijke zin goedkoop kan overkomen. ‘Houd de hoop vast, hoor’, of ‘Jezus zal je redden...’ Bij u gaat het om een andere hoop, om hoop-in-actie of anders gezegd, hoop die samengaat met kleine daden. Om geloofwaardig te zijn, moet hoop met handelen gepaard gaan. Een gelovige hoop kan niet anders dan leiden tot liefdevol handelen, schreef theoloog Jürgen Moltmann. U zegt ‘nee’ tegen de uitzichtloosheid, u biedt de ‘klaarte van een soort geloof’, door aanwezig te zijn bij mensen in de kou. En door te doen.”
Ambassadeur zijn is feitelijk een eretitel. ,,Als u ambassadeur bent, dan bent u dat echter in meerdere richtingen. U gaat heen en weer tussen de kerk en de samenleving, de tafel en de keuken, letterlijk tussen de tafel van de Maaltijd van de Heer en de voedselbank.”
Jetta Klijnsma, Tweede-Kamerlid voor de PvdA en oud-staatsecretaris van Sociale Zaken, hield een inleiding over de noodzaak van hoop in de levens van mensen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties