Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiodinsdag, 14 februari 2012

Trouwen in Fryslân is soms best prijzig

Tussen de Friese gemeenten zit veel verschil in trouwtarieven. Ameland is met bijna vierhonderd euro meer dan tweemaal zo duur als veel andere gemeenten.

Pieter Atsma
Uit onderzoek van het Friesch Dagblad blijkt dat Ameland verreweg de duurste huwelijkslocatie is. Trouwen in het gemeentehuis kost daar 389,60 euro. Tweede is Heerenveen (275 euro) en derde Leeuwarden (274,20 euro). Anja de Boer van gemeente Ameland heeft geen verklaring voor de hogere kosten. ,,Maar wij krijgen ook nooit commentaar op de hoogte van het tarief”, licht ze toe. ,,Terwijl we veel bruidsparen van het vasteland krijgen.”
Gemiddeld is een koppel bij een doordeweeks huwelijk in Fryslân zo’n tweehonderd euro kwijt. Dit moet dan wel in het gemeentehuis. Een andere locatie kost tientallen tot soms honderden euro’s meer. En dat is dan nog exclusief de huurkosten.

Koopje

Goedkope uitschieter is Littenseradiel. Deze gemeente brengt maar 126,50 euro in rekening, maar merkt niet dat dit lage bedrag veel extra bruidsparen oplevert. ,,Wy trouwe elts jier sa’n fjirtich pearen”, vertelt Hilde Twijnstra van gemeente Littenseradiel. ,,Der komme net in protte minsken fan bűten de gemeente. En dyjingen dy’t wol fan bűten komme, binne hjir meastal berne of hawwe hjir earder wenne.”
Ook op het Bildt (134,20 euro) en in Dantumadiel (144,45 euro) is het goedkoop trouwen. Overigens rekent Littenseradiel op vrijdagmiddag, het meest populaire tijdstip om te trouwen, het avondtarief van 189,50 euro.
Wie op zaterdag in het huwelijk wil treden is een stuk duurder uit. Gemiddeld kost dat 530 euro, met uitschieters tot 870,10 euro (Ameland).
Er zijn enkele gemeenten die een ‘tussentarief’ hebben. Zo is het in Heerenveen en Achtkarspelen mogelijk om op minder populaire tijdstippen voor een relatief laag bedrag (102,50 en 128,50 euro) te trouwen.

Gratis

De hoge kosten zijn voor steeds meer stellen reden om gratis te gaan trouwen. Het is voor iedere gemeente verplicht om de inwoners deze mogelijkheid te bieden. Vaak kan dit alleen maar op onlogische tijden, zoals maandagochtend vroeg. Er volgt dan geen officiële plechtigheid. ,,Hjir wurdt mear en mear gebrűk fan makke”, vertelt Pieter Postma van gemeente Franekeradeel. ,,Sa’n 35 prosint fan de minsken trout de ôfrűne jierren fergees. In diel sjocht it trouwen as súver saaklik. Mar der binne ek hieltiten mear minsken dy’t letter in selsstanniche ynhiere.”
Hiermee doelt hij op kleine zelfstandigen. Zij spelen, vaak compleet in toga, de huwelijksplechtigheid na die normaal in het gemeentehuis plaatsvindt.
Ondanks dat deze trouwvorm in opkomst is, hoeft er wat Postma betreft weinig te veranderen. ,,Hűndertsechstich euro op it totale budzjet foar in houlik. Dęr komme jo dochs wol oerhinne?”

Verschillen

Trouwbrancheorganisatie NTBO maakt zich zorgen over de trouwkosten. ,,Wij krijgen veel klachten over de verschillen in tarieven”, zegt Brenda Leusink. Vergeleken met het landelijke beeld blijkt het in Fryslân nog mee te vallen. ,,Sommige gemeenten zitten zelfs boven de duizend euro.”
De brancheclub pleit voor meer transparantie. ,,Laat zien wat de werkelijke kosten voor de gemeentes zijn en pas de tarieven daarop aan. Het is best mogelijk dat het in de ene gemeente duurder is dan de andere, maar het tarief moet wel redelijk zijn.” Leusink wil een wettelijke grens. ,,Voor de verstrekking van een rijbewijs zijn er bijvoorbeeld al maximale hoogtes. Voor trouwleges zijn die er echter nog niet.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties