Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Geloof & Kerkdinsdag, 14 februari 2012

Meer aandacht nodig in kerken voor huiselijk geweld
Utrecht | Er moet uitgebreid onderzoek komen naar hoe vaak seksueel misbruik binnen orthodox-protestantse gemeenschappen voorkomt. Ook dienen kerkelijk leiders en kerkelijk werkers via trainingen te worden toegerust om signalen van huiselijk geweld op te pikken, deze bespreekbaar te maken en mensen eventueel te verwijzen naar professionele hulpverlening.
Dat zijn enkele aanbevelingen in het rapport De mantel der liefde. Quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen dat vandaag gepresenteerd is. Het onderzoek is uitgevoerd door het landelijke kennisinstituut en adviesbureau Movisie, dat zich onder meer richt op het terrein welzijn en sociale zorg. Aanleiding voor het eigen onderzoek waren de signalen en vragen die Movisie de afgelopen jaren binnen kreeg van hulpverleningsinstanties en onderwijsinstellingen. Het betreft een verkennend onderzoek, waarbij direct wordt aanbevolen om verder verdiepend onderzoek te stimuleren.
Onderzoekers Hilde Bakker en Hanneke Felten spraken met dertien hulpverleners van instellingen met orthodox-protestantse signatuur en niet-identiteitsgebonden instellingen die hun werkterrein hebben in kleine gemeenten op de biblebelt. Daarnaast interviewden zij vijf onderzoekers en één reformatorische jongerenorganisatie.
Huiselijk geweld is een probleem dat in alle kringen voorkomt, zo stellen de onderzoekers. Het wordt gepleegd door partners, ouders, kinderen, andere familieleden en huisvrienden. Het gaat om fysiek, psychisch en seksueel geweld. Er bestaan geen representatieve cijfers over huiselijk geweld specifiek in orthodox-protestantse gezinnen.

Steun

Een van de conclusies van de onderzoekers is dat een kerkgemeenschap haar potentieel kan aanboren om slachtoffers, getuigen en daders adequate steun te bieden om geweld te stoppen. ‘Het geeft een krachtig signaal af wanneer kerken zich duidelijk uitspreken tegen geweld in het gezin en in preken en op bijeenkomsten van van de kerkelijke gemeente er aandacht aan besteden.’
Op basis van de quickscan komen aanwijzingen naar voren dat de gesloten orthodox-protestantse gemeenschappen mogelijk te maken hebben met meer risicofactoren ten aanzien van huiselijk geweld dan andere niet orthodox-protestantse gezinnen. ‘Dit betekent echter niet dat er dan ook daadwerkelijk sprake is van meer of vaker huiselijk geweld in deze orthodox-protestantse gezinnen. Er zijn namelijk ook vanuit die zelfde wij-cultuur beschermende factoren aan te wijzen, zoals de zorg voor elkaar en een hecht netwerk van betrokken professionals die hulp kunnen bieden en veiligheid en bescherming kunnen organiseren.’
Er zou ook meer aandacht moeten komen huiselijk en seksueel geweld in de beroepsopleidingen voor predikanten en pastoraal werkers. Tevens wordt gepleit voor deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers in de kerken zoals (jeugd)ouderlingen en jeugdwerkers.
* Het hele rapport is te vinden op www.movisie.nl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties