Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Geloof & Kerkvrijdag, 30 maart 2012

Friese aanpak kerkbehoud boeit Vlamingen
Brugge | De Stichting Alde Fryske Tsjerken werkt volgens een concept dat wellicht ook voor de Belgische provincie West-Vlaanderen aantrekkelijk kan zijn. Een lezing van directeur Gerhard Bakker in Brugge leverde veel positieve reacties op van kerkbestuurders en ambtenaren.
,,Ik merkte dat het voor hen echt een eye-opener was dat je met een betrekkelijk kleine organisatie zoals de onze de verantwoordelijkheid kunt nemen voor de instandhouding van een grote groep kerken, dankzij de inzet vele vrijwilligers”, aldus Bakker.
De lezing die de directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken in Brugge hield, vond plaats op uitnodiging van de Vlaamse Landmaatschappij (waarbij de zorg voor de open ruimte in Vlaanderen is ondergebracht), in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester, de provincie West-Vlaanderen en twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het gehoor bestond uit 180 vertegenwoordigers van parochies en ambtenaren.
Vlaanderen staat voor een grote uitdaging, nu ook daar veel kerkgebouwen vrij komen. De Vlaamse overheid is niet langer van plan om alle tekorten min of meer automatisch aan te vullen, zoals nu het geval is. De overheid vindt dat de parochies moeten kiezen welke gebouwen ze willen blijven gebruiken, welke gebouwen in overleg met de gemeenten een andere functie kunnen krijgen, en welke gebouwen eventueel gesloopt moeten worden.

Gewijd

In het katholieke België is dit een spannende ontdekkingstocht. Rooms-katholieke kerken zijn gewijd. Die kun je niet zo maar multifunctioneel gebruiken. Daarom wil de overheid dat de parochies nu duidelijke keuzes gaan maken. Het bisdom heeft al aangegeven dat het eerst zelf wil besluiten welke gebouwen voor hem van waarde zijn, voor het überhaupt met de burgerlijke overheden wil overleggen over eventueel hergebruik.
Volgens Joris Scheers van het Vlaamse Departement voor Bestuurszaken en Vastgoedbeleid krijgen alleen de parochies die een door de gemeenteraad goedgekeurd ‘parochiekerkenplan’ maken, in de toekomst nog subsidie voor restauratie en onderhoud van parochiekerken. Scheers gaf een toelichting op de conceptnota Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk die de Vlaamse regering vorig jaar juni goedkeurde.
Uit dit rapport blijkt dat Vlaanderen zo’n 1800 parochiekerken telt. Een derde daarvan is beschermd als monument.
Vlaamse gemeenten betaalden in 2009 in totaal 41 miljoen euro aan exploitatietoelagen aan ‘kerkfabrieken’, de instanties die de kerken beheren. Daarbovenop verstrekten de burgerlijke gemeenten 16 miljoen euro aan investeringstoelagen aan de kerkfabrieken. Verder investeerden Vlaamse gemeenten nog eens 18 miljoen rechtstreeks in kerkgebouwen.
Zo’n 250.000 Vlamingen bezoeken de wekelijkse mis, 5 procent van de bevolking. In 1976 bezocht wekelijks nog een derde van de bevolking een katholieke mis.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties