Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikeldonderdag, 23 augustus 2012

De rol van de politiek in de crisis
Het begrotingstekort van Nederland is iets lager dan gedacht. Het percentage ligt nu op 2,7 procent en dat is 0,2 procent lager dan gedacht. Daarmee voldoet Nederland mooi aan de norm van drie procent die in Europa is afgesproken.
Het bericht over de meevaller, die in geld uitgedrukt neerkomt op een miljard euro, heeft gematigde reacties opgeleverd bij politici. Minister De Jager haastte zich om te zeggen dat er geen reden is voor optimisme. Andere politici wezen er op dat die meevaller betekent dat er geen achttien, maar zeventien miljard moet worden bezuinigd en dat is heel veel.
Hoe waar het ook is dat die meevaller de economische luchten niet doet opklaren, de reactie van de politiek is toch een beetje merkwaardig. Ook zonder te ontkennen dat er een groot schuldenprobleem is, kan de meevaller toch wel met vreugde worden begroet? Een miljard is aan de ene kant niet zoveel op het totaal, maar het is wel een heleboel geld. En de neerwaartse beweging in de staatsschuld is toch iets waar je altijd blij mee kunt zijn? Dat geldt te meer omdat dit het tweede positieve bericht is over de Nederlandse economie in korte tijd. Onlangs werd duidelijk dat Nederland niet in de krimp zat in het tweede kwartaal, maar met 0,2 procent groeide. Toen werd vooral de betrekkelijkheid van de berekening aangegeven, in tegenstelling tot de stelligheid waarmee politici Nederland in de krimp hadden gepraat.
Het lijkt er op dat politici bij de burger vooral niet de gedachte wil versterken dat het wel meevalt met de noodzaak tot bezuinigen. Die burger moet blijven beseffen dat hard ingrijpen noodzakelijk is. Dat besef maakt het de politiek gemakkelijker om met forse maatregelen te komen; het draagvlak voor bezuinigingen wordt groter naarmate de burger zich beter realiseert hoe erg het is.
Het zou interessant zijn om eens na te gaan hoe de houding van de politiek, maar ook van instituten als het CPB, de rol van de media en andere niet-economische factoren van invloed zijn (geweest) op de economie. Intu´tief kan worden vastgesteld dat de genoemde factoren groot zijn. Denk aan de effecten van de paniekerige voorspellingen dat de werkloosheid in Nederland zou groeien naar tien procent. Of neem de krantenkoppen en verhalen van radio- en televisiepresentatoren over de somberheid die overal voelbaar zou zijn. Nieuws over hoe slecht het gaat wordt altijd groter gebracht dan het nieuws dat er een lichtpuntje is.
Een van de belangrijkste indicaties van hoe het met de economie gaat is het consumentenvertrouwen. Dat wordt be´nvloed door de manier waarop het nieuws over de economie en over hoe mensen zich bij dat nieuws voelen, wordt gebracht. Met vrij grote stelligheid kan worden beweerd dat de niet-economische factoren mede de achtergrond vormen van de crisis.
Economie is ook emotie, vooral vertrouwen. Dat wordt niet gediend met negatieve accenten. Een realistische kijk op de economie betekent ook: laten zien dat het anders gaat als iedereen nuchter blijft en eerder optimistisch denkt dan pessimistisch.
De houding van de politiek de komende weken ten aanzien van de economie heeft vrijwel zeker effect op ontwikkelingen in de economie. Het is te hopen dat politici zich dat bewust zijn.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties