Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikeldonderdag, 3 januari 2013

Oudejaarsavond en het harde optreden
Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie liet deze week weten dat hij ontevreden is over het geweld dat is gepleegd tegen hulpverleners tijdens de afgelopen jaarwisseling. Er waren minder incidenten tegen hulpverleners dan vorig jaar, maar de bewindsman vindt het aantal nog steeds onaanvaardbaar.
Daarin heeft hij natuurlijk groot gelijk. De minister heeft veel geïnvesteerd in een campagne tegen het belagen van politie en andere hulpverleners. Ook is, en dat is Opstelten wel toevertrouwd, stevig ingezet op het propageren van zero tolerance en snelrecht voor overtreders van regels en wetten.
Het is echter maar de vraag of strenger en sneller straffen genoeg afschrikking biedt voor relschoppers en burgers die hulpverleners het werk onmogelijk maken. Er zullen weinig wetsovertreders zijn die bij de afweging of ze wel of niet een wet overtreden denken aan het feit dat ze een paar uur later voor de rechter staan of dat hun boete of het aantal uren schoffelen of het vegen van vloeren in verzorgingstehuizen hoger is dan vorig jaar. Wat dit jaar bij de afname van het aantal incidenten vooral een rol heeft gespeeld is het regenachtige weer. Er waren veel minder mensen op straat en daardoor waren er minder problemen.
Hét grote probleem achter wetsovertredingen en geweld tegen hulpverleners op zogenaamde feestavonden als oudejaarsavond is alcohol- en drugsgebruik. Bezopen en doorgesnoven mensen zijn hun remmingen kwijt en verlagen zich tot zaken waarover ze in nuchtere toestand niet zouden prakkiseren. Ieder hulpverlener, politieagent of bewakingsmedewerker die heeft moeten optreden in het heetst van de strijd zal dit beamen.
Geweld tijdens feestelijkheden zal een groot probleem blijven zolang er alcohol of andere drugs in het spel zijn die natuurlijke remmingen van mensen verlagen. Met strenger straffen en kretologie als zero tolerance alleen kom je er niet als je dit niet gepaard laat gaan met maatregelen die het repressieve beleid ondersteunen of zelfs kunnen vervangen.
Wat dit betreft kan minister Opstelten misschien wat leren van sommige lagere overheden. Zo wordt in bijvoorbeeld Friese plattelandsgemeenten – waar in het verleden nogal wat incidenten en narigheid gebeurden - veel ellende voorkomen, niet door repressie, maar door met burgers samen te werken. Zo krijgen dorpsbelangen de mogelijkheid om vreugdevuren te (laten) organiseren, maar dan wel onder voorwaarden, of krijgen dorpshuizen een vergoeding om open te zijn en een feestje te organiseren, om er zo voor te zorgen dat potentiële relschoppers van de straat zijn.
En een belangrijk neveneffect hiervan is dat de lokale gemeenschap en gewone burgers de gelegenheid wordt geboden om zelf verantwoordelijk te zijn en op een zachte en sympathieke manier betrokken worden bij de handhaving van de orde in hun eigen woonplaats of wijk. Zonder trouwens dat de wettelijke verantwoordelijkheden van de overheid uit het oog worden verloren. De kans op vreselijke gebeurtenissen, zoals deze week in Raard, is nooit uit te sluiten. Maar holle frasen over nog harder optreden en nog strengere straffen zullen het door Opstelten zo gewenste ‘gewone feest’ dat oudejaarsavond is niet terugbrengen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties