Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikelvrijdag, 15 mei 2015

Kandidatuur Klaver begin verkiezingstijd
GroenLinks heeft een kandidaat-lijsttrekker: Jesse Klaver. De 29-jarige politicus volgt Bram Ojik op. Diens vertrek komt onverwacht. Het is tijd voor een andere leider, zegt de zestigjarige. Hij heeft rust in zijn partij gebracht na de commotie tijdens en na het vertrek van Jolanda Sap. Het rustige, milde optreden van Ojik heeft de partij geholpen een beetje terug te komen en gezag te verwerven bij collega-Kamerleden en bij het kabinet. De oud-diplomaat heeft zijn werk goed gedaan en nu breekt een andere fase aan: GroenLinks moet het verschil maken in de politiek en Jesse Klaver lijkt geschikt voor die rol.
De afgelopen maanden heeft hij publicitaire succesjes geboekt. Hij bracht de wereldberoemde econoom Piketty naar de Kamer en trok daarmee het politieke debat over inkomensongelijkheid naar zich toe. Klaver baarde voorts opzien door zijn aanval op de president-commissaris van ABN Amro over het door de bank gevoerde loon- en bonusbeleid.
Klaver zal zich ervan bewust zijn dat dergelijke succesjes onvoldoende zijn om zijn partij te laten bloeien. Hij zal het moeten hebben van inhoudelijke vernieuwing en positionering van GroenLinks. De tamelijk liberale koers van de partij onder Femke Halsema en Jolande Sap zal onder Klaver naar links opschuiven. Klaver ruikt de winst in een nieuw geluid. Er broeit iets in de samenleving, zegt hij. Denk aan het groeiende ongenoegen over het rendementsdenken - de protesten in het Maagdenhuis staan voor veel meer dan morrende studenten en docenten.
Onder Klaver zal GroenLinks proberen winst te halen uit het verval van de PvdA. De vlag van progressieve ideologie is gestreken. Teleurgestelde PvdA-kiezers naar GroenLinks halen, daar ziet Klaver een kans. Ook overigens richting SP. Klavers Piketty-succes helpt hem om de strijd aan te gaan met de SP op het vraagstuk van verdeling, van arm en rijk, van liberale handelspolitiek en nog zo enkele onderwerpen waarmee de SP tot nu toe betrekkelijk gemakkelijk kan scoren wegens de verlamming in de PvdA.
Als de leden van GroenLinks de Kamerfractie volgen in haar voorkeur voor Klaver, wordt hij de jongste partijleider. Zijn optreden tot nu toe laat zien dat die omstandigheid vruchtbaar is: enthousiast, uitgesproken en idealistisch. Die kenmerken zullen veel mensen aanspreken. Veel kiezers verlangen naar duidelijkheid en naar een gezicht dat uitgaat van overtuigingen en idealen. GroenLinks zal proberen een alternatief te zijn voor het oprukkende liberale denken in PvdA, D66 en CDA.
Met de kandidatuur van Klaver is in zeker opzicht de verkiezingstijd voor de Tweede Kamer-verkiezingen (2017) begonnen. GroenLinks zal zich profileren vanuit de betrekkelijke rust en welgezindheid naar iedereen, zoals Ojik die heeft ontwikkeld. Fel optreden van Klaver zal andere partijen dwingen tot het aanscherpen van het profiel, met name PvdA, D66 en SP. Dat zorgt voor nieuwe verhoudingen, met name tussen de linkse partijen.
De komende maanden zal blijken of Klaver voldoende strategisch gevoel heeft om het momentum van zijn kandidatuur te timen en te verzilveren in de lange verkiezingstijd.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties