Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikelwoensdag, 21 oktober 2015

Gemeenten betrekken bij wietteelt
Den Haag kan er zo langzamerhand niet meer omheen: de wietteelt moet, onder voorwaarden, uit de criminaliteit. Gemeenten zouden een rol moeten kunnen spelen in de productie van de drug, bestemd voor de lokale coffeeshops. Op die manier is het omvangrijke illegale circuit niet meer nodig en zal het op den duur verdwijnen. Deze week sprak de kersverse Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake woorden van deze strekking. De burgemeester is oud-rechter en oud-procureur-generaal en weet als geen ander de praktijken van het criminele drugscircuit. Als burgemeester wordt ze geconfronteerd met de enorme overlast die door de huidige praktijk ontstaat.
Overal in het land vinden burgemeesters dat het gedoogbeleid niet meer kan. Al jaren geleden probeerde de toenmalige burgemeester van Smallingerland, Piet van der Zaag, toestemming te krijgen voor experimenten. Dat streven werd door zijn opvolgers voortgezet. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden is ook al jaren voorstander van gemeentelijke bemoeienis. Zijn zorg ligt ook bij de volksgezondheid; het werkzame bestanddeel van het spul is in de loop van de jaren gevaarlijk sterk geworden. Bij gemeentelijke controle kan ook worden toegezien op de sterkte van de wiet.
Het kromme in de huidige praktijk is dat verkoop en gering bezit van wiet toegestaan zijn, maar het bedrijfsmatig kweken en verhandelen illegaal is. Rechters laten steeds vaker in vonnissen tegen wiettelers zien dat ook zij het gedoogbeleid niet meer werkbaar vinden. Al enkele keren werden wiettelers schuldig bevonden aan wietteelt, maar werd er geen straf opgelegd. Betrokkenen leverden wiet aan door de gemeente goedgekeurde coffeeshops. De rechters weken in dergelijke vonnissen af van de eis van het Openbaar Ministerie, dat werkstraffen eiste. Argumenten om geen straf op te leggen zijn onder meer het feit dat de telers bijdragen aan de doelstellingen van het gedoogbeleid: het belang van de volksgezondheid en handhaving van de openbare orde.
De hogere rechter heeft ook bedenkingen bij het vervolgen van wiettelers die zich aan regels houden. Het gerechtshof in Den Haag verklaarde eerder dit jaar het OM zelfs niet ontvankelijk in een zaak tegen twee wiettelers: strafvervolging dient geen enkel belang, vond het gerechtshof.
De minister van Veiligheid en Justitie houdt vast aan het vervolgingsbeleid, mede omdat ons land gehouden is aan internationale afspraken. De burgemeester van Maastricht roept de regering op om gebruik te maken van de positie van Nederland als voorzitter van de EU om experimenten mogelijk te maken.
De illegaliteit waarin de wietproductie zich nu bevindt, leidt tot gevaarlijke situaties en vraagt om tamelijk massale politie-inzet. Afvalproducten van de bereiding worden in het milieu gedumpt. Een belangrijk deel van de zware criminaliteit in ons land - inclusief liquidaties - heeft te maken met productie en handel van drugs.
Ondanks dit alles wil de Tweede Kamer de gemeente geen centimeter ruimte geven. Dat lijkt stoer, maar er zijn alleen maar redenen voor herziening van het beleid. Hoezeer de massale vlucht in drugs ook te betreuren valt.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties