Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Geloof & Kerkwoensdag, 21 oktober 2015

Vereniging kerkelijk werkers gaat samen met CNV
Utrecht - De Vereniging Kerkelijk Werkers gaat per 1 januari 2016 verder onder de vlag van vakbond CNV. Dat meldt het jongste nummer van Kerkinformatie, het blad van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het voortbestaan van de vereniging is zo beter gewaarborgd.
De Vereniging Kerkelijk Werkers (VKW) telt zo'n driehonderd leden. De meesten van de circa 330 geregistreerde actieve kerkelijk werkers in de PKN zijn erbij aangesloten.
De vereniging wordt onderdeel van de tak CNV Connectief-Kerk en IdeŽel, waar eerder ook de Bond van kerkelijke medewerkers onderdak vond. De kerkelijk werkers hebben met een forse meerderheid ingestemd met de fusie.
Het bestuur heeft voor de fusie gekozen om zich verder te kunnen professionaliseren. ,,De dienstverlening bij arbeidsrechtelijke zaken behoeft uitbreiding. Dat lukt ons als vereniging op eigen kracht niet. Vandaar dat aansluiting is gezocht bij het CNV", aldus voorzitter Christiaan Broers van de Vereniging Kerkelijk Werkers.
Zowel collectief als individueel vindt uitbreiding in de belangenbehartiging plaats. Arbeidsjuridische kennis is straks binnen de eigen organisatie voorhanden, net als ondersteuning bij arbeidsconflicten, gratis rechtsbijstandverzekering, eigentijdse communicatiemogelijkheden en scholingsmogelijkheden.
Vooralsnog blijft de VKW herkenbaar met haar eigen naam. 'In de toekomst zal waarschijnlijk gezocht worden naar een combinatienaam met Kerk en IdeŽel, aldus een notitie op de website van de kerkelijk werkers.
Studiedagen
De beroepsinhoudelijke ondersteuning met onder meer studiedagen blijft in de nieuwe opzet overeind. Verder zal de inzet en deelname aan overlegorganen binnen de landelijke kerk en met de opleidingen 'even actief en liefst nog intensiever worden'.
De VKB vindt het belangrijk dat het specifieke van het werkveld van de hbo-theoloog/kerkelijk werker goed wordt ingebed in de nieuwe organisatie. Het huidige VKW-bestuur blijft aan tot en met de realisatie van de fusie. De beleidsmedewerker, Margriet van Andel, kan in elk geval het eerste jaar na de fusie aanblijven.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties