Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiomaandag, 23 november 2015

Gemeenten willen water via omweg belasten
Leeuwarden - Drinkwater dreigt in de toekomst duurder te worden, nu steeds meer gemeenten overwegen belasting te heffen op de waterleiding die door hun gemeentegrond loopt. Onwenselijk, vindt waterbedrijf Vitens, dat probeert wethouders op andere gedachten te brengen. ,,Primaire levensbehoeften zou je niet moeten belasten", zegt woordvoerder Sebastien Kraaijeveld.
In veel gemeenten in Zuid-Holland, maar ook in Flevoland, Groningen en Zeeland wordt al zogenaamde precariobelasting geheven op waterleidingen. In Fryslân nog niet, maar zeker elf van de 24 Friese gemeenten hebben zich georiënteerd op de mogelijkheden, blijkt uit informatie van Vitens en een rondgang van het Friesch Dagblad. Bij Vitens hebben in de afgelopen vijf jaar negen Friese gemeenten per brief laten weten interesse te hebben in het heffen van precariobelasting op waterleidingen.
Kollumerland en Tytsjerksteradiel zijn het verst in de voorbereidingen. Zij willen elke strekkende meter met 2,50 euro belasten. De politiek heeft hiervoor gekozen, meldt Didi Boskma van Kollumerland. Tytsjerksteradiel laat weten dat waterleidingen in gemeentegrond niet zijn uitgesloten in de betreffende verordening. Ook Ferwerderadiel onderzoekt de invoering van de taks op waterleidingen. ,,Het genereren van inkomsten", geeft woordvoerder Simon Bosma als beweegreden.
Tot nu toe is het lastig om precariobelasting te heffen op waterleidingen. Drinkwaterbedrijven en gemeenten hebben in de jaren vijftig afgesproken dat niet te doen. De Hoge Raad heeft echter al geoordeeld dat dergelijke overeenkomsten opzegbaar kunnen zijn. In de Gelderse gemeente Voorst dreigt zo'n overeenkomst te worden verscheurd. Daartegen loopt nog hoger beroep van Vitens. ,,Maar als we dat ook verliezen, verwachten we dat veel gemeenten het voorbeeld van Voorst gaan volgen", aldus Kraaijeveld.
Uiteindelijk zal de belasting doorberekend moeten worden aan de klant. De tarieven die nu al worden doorberekend variëren van 5,50 tot vijftig euro per huishouden per jaar. Vitens hoopt dat de Tweede Kamer precarioheffingen op waterleidingen verbiedt, maar dat schiet niet op. Gemeenten zoeken sinds de decentralisatie van rijkstaken nieuwe mogelijkheden om hun tekorten aan te vullen.
Ongeveer de helft van de Friese gemeenten int al precariobelasting op ondergrondse leidingen van energiebedrijven. Dat gebeurt ook wel voor bovengronds gebruik van gemeentelijke grond, bijvoorbeeld voor luifels en winkeluitstallingen. Achtkarspelen, Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Weststellingwerf, Opsterland en Ooststellingwerf halen hier meer dan een miljoen euro per jaar mee op. Lang niet altijd uit noodzaak. Zo mogen Ooststellingwervers nu bedenken in welk maatschappelijk initiatief een miljoen euro aan precario-inkomsten gestoken kan worden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties