Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikeldonderdag, 31 maart 2016

Hogere AOW-uitkering tegen pensioen-pijn
Nederland pensioenland is in crisis. De fundamenten onder het 'beste pensioensysteem van de wereld’, met een pot van meer dan 1000 miljard, staan op instorten en zijn voor een deel al ingestort. De crisis is totaal; er is niet een bepaalde groep (aanstaande) gepensioneerden die voordeel heeft bij de huidige situatie. De Tweede Kamer maakt zich zorgen, de staatssecretaris probeert een list te bedenken, verzekeraars waarschuwen dat zonder ingrijpen de gepensioneerden - nu en later - op lagere uitkeringen moeten rekenen.
De gedachte achter het pensioenstelsel is in principe simpel: iedereen spaart. Dat geld levert rendement op via beleggingen en de pensioenuitkering wordt bekostigd uit het rendement. Dit simpele plaatje wordt ingewikkeld door allerlei factoren. Bijvoorbeeld de gestegen levensverwachting. Hoe langer mensen leven, hoe hoger de verplichtingen voor de uitkering. De pensioenpremies zijn slechts voor een deel aangepast aan de verhoogde levensverwachting. Een andere omstandigheid is de verplichting die de politiek de pensioenfondsen hebben opgelegd, met het oog op de toekomstige uitkeringen. Er moet, vindt de politiek, een bepaalde verhouding zijn tussen het kapitaal van de fondsen en de verplichtingen. Die verhouding heet de dekkingsgraad.
Als die honderd procent is, gaat het precies goed. Maar er wordt rekening mee gehouden dat er financieel slechtere tijden komen. Daarom moet de dekkingsgraad hoger liggen dan 100; alleen dan kunnen tegenvallers uit bijvoorbeeld rendementen, worden opgevangen. Een discussiepunt is hoe lang en hoeveel de dekkingsgraad onder het verplichte minimum mag staan.
De pensioenfondsen hebben een bepaalde methode om uit te rekenen wat er in de toekomst nodig is om aan de verplichtingen te voldoen. Een belangrijke factor in die berekening is de rekenrente. Die wordt bepaald door de Nederlandsche Bank en wordt samengesteld mede op basis van de marktrente die geldt voor risico-arme beleggingen.
Die rekenrente is een belangrijke factor bij de berekening van de dekkingsgraad. Die gaat bij een lichte daling van de rekenrente fors omlaag. Een ander, meer maatschappelijk probleem, is de breuk in de solidariteit tussen generaties. Jongeren betalen nu een premie voor, naar stellige verwachting, een lager pensioen dan gepensioneerden nu krijgen. Hoe lang kun je die scheve verhouding volhouden?
De lage rente, met dank aan de Europese Centrale Bank, heeft een in verhouding dramatisch effect op de rekensommen die worden gemaakt met als uiteindelijk resultaat een lagere pensioenuitkering en premieverhogingen.
Er is geen simpele oplossing voor de pensioencrisis. Het gaat over een fundamentele wijziging van pensioenopbouw, individuele zeggenschap over de wijze van uitkeren, garantievoorwaarden en nog veel meer.
Intussen voelen steeds meer mensen de pijn van de crisis. Om die te verzachten zijn (tijdelijke) maatregelen nodig die ruimte en tijd geven voor een grondige herziening van het stelsel. De suggestie om de AOW- uitkering te verhogen lijkt een verstandige. Deze voldoet aan de eisen: rust voor herziening en verlichten van de pijn.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties