Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikeldinsdag, 2 augustus 2016

De stresstest en de toekomst van banken
De meeste banken halen opgelucht adem. Ze zijn door de stresstest gekomen. De uitkomst van die test geeft aanwijzingen hoeveel risico de banken lopen als er dingen misgaan, bijvoorbeeld een slechte huizenmarkt of fors gestegen werkloosheid. Het is de vierde test, na invoering in 2010. De financiŽle crisis was de reden voor het doen van de test die wordt gehouden door de Europese Bank Autoriteit. Doel is zwakke plekken te vinden in de bankenorganisatie. Door die te versterken is er meer kans dat banken overeind blijven in geval van slechte financieel-economische omstandigheden.
Een belangrijke factor voor de gezondheid en weerbaarheid van banken is het eigen vermogen. In de kern gaat het erom dat banken terug kunnen vallen op hun eigen vermogen als er iets mis gaat met door hen verstrekte leningen en renteproducten. Per 2019 worden hogere eisen gesteld aan de eigen vermogenspositie.
De Nederlandse banken hebben het redelijk gedaan; met ABN voorop, gevolgd door ING en Rabo. De laatste heeft bekendgemaakt maatregelen te nemen om de kapitaalbuffer te vergroten.
De uitslag van de test werd met spanning tegemoet gezien door met name Italiaanse en Duitse banken. De positie van Italiaanse banken, met voorop Banca Monte dei Paschi, is niet sterk. De test leverde inderdaad slechte prestaties op voor de Banca Monte dei Paschi. De uitslag van de test voor Deutsche Bank werd ook 'met belangstellingī afgewacht. Het gaat niet goed met deze bank. Afgelopen juni waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de slechte prestaties van Deutsche Bank momenteel het grootste gevaar vormt voor het mondiale bankensysteem.
Dat oordeel is hard aangekomen; de Duitse soliditeit is er ernstig door aangetast. De bank heeft heel veel derivaten, financiŽle producten die hun waarde krijgen door aandelen of, bijvoorbeeld, olie. De afgelopen jaren is het risicovolle van slechte derivaten sterk naar voren gekomen. Dergelijke producten zijn niet veel geld waard en verslechteren daarmee de positie van de bank. De portefeuille van Deutsche Bank kent veel slechte derivaten.
Een andere Duitse bank, Commerzbank, doet het ook niet zo goed. De overheid is mede-aandeelhouder en moet het vooral hebben van economische activiteiten. En die zijn er nog in onvoldoende mate. Bovendien heeft de bank nadrukkelijk last van de lage rente.
Het is even wennen aan de gedachte dat Duitse banken het niet veel beter doen dan Italiaanse (behalve de Banca Monte dei Paschi). De boekwaarde van beide Duitse banken is geslonken tot een kwart. en het is verwonderlijk dat een deel van de problemen bij Deutsche Bank voortkomen uit niet alert management. Modernisering van de omgang met klanten, bijvoorbeeld online bankieren, loopt achter bij andere banken in Europa.
De stresstest is een instrument dat banken scherp houdt en zwakke plekken laat zien. Maar de test heeft geen voorspellende waarde. Er hoeft zich ook maar iets anders voor te doen dan voorzien in de test, en de effecten van die omstandigheden zijn niet te overzien. De betrekkelijk goede uitkomsten voor de meeste banken zijn dan ook in geen enkel opzicht een 'garantie voor de toekomstī.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties