Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Economiedonderdag, 2 februari 2017

Groei in melkveehouderij is ten einde
Leeuwarden - De Nederlandse melkaanvoer is in het afgelopen jaar met 7,5 procent toegenomen, vergeleken met 2015, tot een volume van 14,3 miljard kilo. Net als in november bleef de melkaanvoer in december op een stabiel niveau, waarmee een einde is gekomen aan de langdurige periode van groei. Dat blijkt uit een overzicht van ZuivelNL, de ketenorganisatie van de sector.
De aanvoer is in de afgelopen jaren sterk gestegen nadat de Europese melkquotering per 1 april 2015 is afgeschaft. Dat leidde tot een fikse groei van de melkveestapel en onder andere de bouw van vele nieuwe stallen.
De afname van de melkproductie is niet het gevolg van een kleinere veestapel, valt af te leiden uit het aantal slachtingen in de laatste maanden van 2016. Nederlandse boeren voeren nog niet meer dieren af naar de slacht, wat de verwachting was vanwege de verplichte krimp van de veestapel door een fosfaatreductieregeling. Naar verwachting zal dit de komende maanden plaatsvinden. Veehouders kunnen er ook voor kiezen dieren te exporteren.
De melkaanvoer in de gehele Europese Unie bleef volgens het overzicht van ZuivelNL in november met bijna 4 procent achter. Voor de zesde maand op rij was er sprake van een daling. Hierdoor is de voorsprong ten opzichte van 2015 snel teruggelopen (tot en met november plus 0,6 procent). De grootste dalingen worden gemeten in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Andere werelddelen
Ook in ArgentiniŽ, BraziliŽ, Uruguay en AustraliŽ is al geruime tijd sprake van een forse daling van de melkproductie. Tevens laat Nieuw-Zeeland momenteel een afname van de melkaanvoer zien, het gevolg van de ongunstige weersomstandigheden. De VS is het enige exportland van betekenis met een beduidende toename in de melkproductie. In de laatste maanden van 2016 werd een groei van tussen de 2 en 3 procent gerealiseerd.
Tot eind december vorig jaar was er sprake van een redelijk stabiele markt met een positieve ondertoon. Met name de prijzen van vet gerelateerde zuivelproducten als boter en volle melkpoeder, maakten een flinke prijssprong en bereikten een hoog niveau.
Sinds het begin van 2017 is de internationale zuivelmarkt wat meer onder druk komen te staan.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties