Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Economiezaterdag, 4 februari 2017

´Aannemers hebben er een potje van gemaakt´
Burgum - Gedeputeerde Sietske Poepjes vindt dat de aannemers op het middenstuk van de Sintrale As ,,er een potje van hebben gemaakt" en ,,de goede naam van de provincie Fryslân te grabbel hebben gegooid". Ze zegt de misstanden bij de aanleg, die zijn aangetoond door de arbeidsinspectie, niet lichtvaardig op te pakken. De onderbetaalde uitzendkrachten en schijnzelfstandigen moeten krijgen waar ze recht op hebben.
,,Ik wil snel weten wanneer de hoofdaannemer gaat nabetalen. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid dat de weg voor verkeer veilig is, maar ook dat de sociale veiligheid goed op orde is", zegt Poepjes.
Gisteren kwam het rapport van de Inspectie SZW naar buiten. Op het traject Midden 2, ruwweg tussen De Westereen en Burgum, zijn ijzervlechters als schijnzelfstandigen aan het werk geweest en uitzendkrachten fors onderbetaald. De inspectie bevestigde de bevindingen van FNV van afgelopen juni. In de tussentijd kwamen de provincie en hoofdaannemer Nije Daam - een combinatie van Friso Civiel, Van Gelder en Mobilis - met rapporten waaruit geen misstanden naar voren kwamen.
,,De provincie kán niet zo diepgaand onderzoeken als de inspectie. Dat heeft te maken met privacy. Dat de inspectie nu concludeert dat er dingen niet deugen, daar heb ik niet aan te twijfelen. Ik wil dus van de hoofdaannemer weten hoe zij erbij kwamen dat het goed zat", zegt Poepjes. Nije Daam wil nog niet reageren op het rapport van de inspectie en het contrast met de eigen bevindingen.
Als de werkgevers niet voor de nabetaling zorgen dan zal de gedeputeerde daar zorg voor dragen. ,,Dat zie ik moreel als mijn verantwoordelijkheid." Per eind juni wordt de provincie er ook juridisch als opdrachtgever verantwoordelijk voor. Poepjes laat eventuele straffen en boetes aan de Belastingdienst. Daartoe heeft ze zelf geen bevoegdheden, zegt ze.
Regels
Aan de aanbestedingsregels van de provincie hoeft niets te worden veranderd. ,,Dat zit goed in elkaar. Er moet verantwoording worden afgelegd volgens sociale wetgeving. Maar het is ook zo dat als partijen echt kwaadwillend zijn, je dat niet kunt voorkomen. Dan moet je achteraf corrigeren." Poepjes reageerde gisteren overigens terughoudend op de misstanden. De provincie had het inspectierapport nog niet kunnen doornemen. Gezien ervaringen met FNV-uitspraken over misstanden, die voor de rechter niet volledig stand hielden, bleef een directe reactie uit.
Naar aanleiding van de publicaties in het Friesch Dagblad gisteren gaat SP-Kamerlid Sadet Karabulut vragen stellen aan het kabinet over de misstanden bij de Sintrale As. ,,De SP-Kamerfractie vindt dit zo urgent dat ze actie onderneemt", laat SP-Statenlid Fenna Feenstra weten.
Statenfracties SP, PvdA en ChristenUnie stellen mondeling vragen aan Poepjes. Fractievoorzitter Remco van Maurik (PvdA), Wiebo de Vries (CU) en Feenstra laten weten geschokt te zijn door de misstanden. ,,Eerder stelde het college dat ´als´ er misstanden waren, ze zouden optreden. Dat ´als´ is er nu wel af, dus nu optreden!", zegt Van Maurik. De partijen vinden dat de werknemers snel moeten worden nabetaald - gemiddeld zo´n 15.000 euro per ijzervlechter, berekende de FNV - en dat de aanbestedingsregels tegen het licht moeten. De PvdA ziet een tijdelijke uitsluiting van de betrokken werkgevers van overheidsopdrachten mogelijk wel zitten.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties