Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Economiemaandag, 13 februari 2017

Eindelijk duidelijkheid stoppersregeling
Leeuwarden - Voor de melkveehouders is afgelopen weekeinde eindelijk duidelijk geworden wat de stoppersregeling precies inhoudt. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is in het leven geroepen om boeren te stimuleren dit jaar te stoppen met hun bedrijf en daarmee het landelijk fosfaatoverschot terug te dringen.
De Nederlandse melkveehouderij heeft sinds het afschaffen van de melkquotering in april 2015 veel meer dieren aangehouden dan in voorgaande jaren. Daardoor is de fosfaatproductie in mest boven het met Brussel afgesproken plafond uitgekomen. Om ook dit jaar ťn bij onderhandelingen over verlenging van vergunningen in aanmerking te blijven komen voor soepeler bemestingsregels is krimp van de veestapel in 2017 noodzakelijk. Naar verwachting moet de melkveestapel met 100.000 tot 160.000 dieren worden ingekrompen. Bij het verlies van de uitzonderingspositie kan dit naar verwachting oplopen tot 480.000 van de ongeveer 1,8 miljoen dieren.
Boeren die hun koeien laten slachten of exporteren kunnen een bedrag ontvangen van 1200 euro per koe, 636 euro per pink en 276 euro per kalf. Voor de gehele eerste tranche van de regeling is twaalf miljoen euro uitgetrokken. Wanneer alleen ingetekend zou worden voor melkkoeien betekent dat 10.000 dieren. Melkveehouders die mee willen doen aan de stoppersregeling kunnen eventueel hun jongvee houden maar moeten alle melkvee afvoeren van hun bedrijf. De dieren moeten binnen zes weken na de beschikking zijn afgevoerd. Tevens moet er een bewijs van beŽindiging van levering van melk worden ingeleverd.
Verwacht wordt dat er nog twee rondes komen van de stoppersregeling. Waarschijnlijk zullen dan de bedragen per dier lager zijn. Deze eerste ronde is open van 20 februari tot en met 3 maart. De volgende openstellingsperiodes worden tenminste twee weken voor de betreffende periode bekend. Voor de gehele beŽindigingsregeling met de verschillende tranches is 42 miljoen euro beschikbaar.
Totaal moeten er met de regeling 60.000 melkkoeien worden afgevoerd. Om te voldoen aan de fosfaatregels van Brussel werkt de veevoersector aan lagere fosforgehaltes in het voer en heeft de zuivelsector een leveringsgrens per melkveehouder ingesteld.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties